Sträva efter excellens och inte efter perfektion

Är du den typ av person som strävar efter perfektion i livets alla aspekter? Om du svarar "ja" på denna fråga kommer ditt liv fyllas med lidande och frustration. Låt ditt mål vara excellens istället för perfektion. Försök att överträffa dig själv utan att jämföra dig med andra.
Sträva efter excellens och inte efter perfektion
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Om du någon gång har funderat över betydelsen av ordet excellens, så finns det en viktig detalj som du alltid bör hålla i minnet: excellens betecknar inte höjden av framgång. Det handlar inte om att vara bättre än andra människor eller att aldrig begå misstag. I själva verket bygger denna populära föreställning inom fältet av personlig utveckling på att man ska sträva efter excellens för att inte tappa motivationen. Om man däremot siktar på perfektion är man dömd att bli besviken.

Här är ett exempel som du säkert känner igen dig i. Du har antagligen märkt hur utbildningscentra och fortbildningskurser ofta framhäver att målsättningen är att hjälpa studenterna att skilja sig från mängden. Tanken att man ska vara bättre än alla andra (på nästan alla områden) är något som genomsyrar vårt samhälle.

Det betyder att när man försöker uppfostra sitt barn till att bli en ny Stephen Hawking eller en ny Marie Curie, så leder man faktiskt in honom eller henne på en svår väg kantad av ångest, besvikelse och frustration. När någon försöker vara perfekt blir misslyckanden och misstag förödande och smärtsamma. Att sträva efter perfektion är något som riskerar att sluta i katastrof.

Om man istället väljer att sträva efter excellens kommer man att hålla motivationen uppe och vara redo för allt. När du strävar efter att göra så gott du kan så förstår du att du kan lära dig av dina misstag. När man väljer detta tillvägagångssätt blir misslyckanden bara en möjlighet att förbättra sig. Låt oss ta en närmare titt på detta.

Att sträva efter excellens istället för perfektion är frigörande

Varför man bör sträva efter excellens

Det finns ett nytt fält inom psykologin som på engelska kallas “psychology of excellence”. Det syftar till att få djupare insikter i de processer genom vilka människor uppnår lycka och yrkesmässig tillfredsställelse.

Här är ett exempel som bättre illustrerar detta. Ett vanligt fenomen är att begåvade barn som utvecklar sina förmågor som unga ofta slutar att praktisera dessa färdigheter när de blir vuxna. Musiker, gymnaster, konstnärer, dansare… Hur kommer det sig att personer med så stor potential, kompetens och förmåga ger upp en aktivitet som gjorde dem unika?

Svaret är enkelt: vi fokuserar ofta på talang utan att utveckla excellens. Med andra ord tror folk i allmänhet att om en person är duktig på något så är det för att vederbörande har välsignats med en begåvning. Antingen har man talang eller också kommer man inte att uppnå något.

Detta är långt ifrån sant. Om man vill bli riktigt bra på något behöver man mycket mer än naturlig begåvning. Närmare bestämt så definieras excellens av sådant som goda vanor, engagemang och vilja att övervinna utmaningar, hårt arbete och motivation att uppnå ett uppsatt mål.

Underbarn blir sällan framgångsrika eller lyckliga som vuxna. Detta beror på att föräldrarna eller vårdnadshavarna negligerar viktiga aspekter som självaktning, känslohantering och frustrationstolerans. Med hjälp av psychology of excellence försöker man alltså hjälpa människor att skaffa sig de färdigheter de behöver för att uppnå sina mål. Det rör sig inte om mål att uppnå perfektion, utan mål som syftar till självförverkligande och lycka.

För att sträva efter excellens krävs följande färdigheter:

Åtagande

Du kan inte sträva efter excellens om du är ovillig att ingå åtaganden med avseende på dig själv och ditt mål. Detta åtagande involverar ihärdighet, modet att lämna din trygghetszon, förmågan att ta ansvar för dig själv under processens gång och en förståelse för att utmaningar kommer att dyka upp på vägen. Med andra ord finns det ingen som kan göra arbetet för dig.

Resiliens

Vi vet att begreppet resiliens är i ropet just nu. Men det är viktigt när man försöker uppnå excellens. Resiliens hjälper dig att du resa dig gång på gång, oavsett hur ofta du misslyckas eller hur många misstag du gör.

Om du vill veta vad excellens är så ska du hålla denna speciella färdighet i åtanke. Resiliens är det som får dig att kämpa vidare efter att ha schabblat och som gör dig redo för nya utmaningar.

Övning, övning och mer övning

Om du vill bemästra en disciplin är övning absolut nödvändigt. Du måste arbeta hårt och fokusera på att bli bättre. Ditt mål måste vara att överträffa dig själv. Rikta koncentrationen inåt och bekymra dig inte om vad alla andra gör. När allt kommer omkring är det ingen som föds till expert i något. Allt handlar om övning och fokusering.

Vad är excellens? Här är en annan faktor som bidrar till att nära och underbygga den: förmågan att reflektera över sina egna prestationer. Om du inte kan ha överblick över dina framsteg kommer du aldrig att åstadkomma något. Du måste bli medveten om dina egna misstag och inse att du ibland behöver ändra taktik.

Människor som lyssnar, reflekterar och har en kritisk blick, kan fortsätta att växa och utveckla sig.

Självtillit

Människor som är naturbegåvade lider ofta av något som kallas “bluffsyndromet”. Med andra ord inbillar de sig att de är bedragare och slutar tro på sina förmågor. Om du saknar självtillit har du alltså ingen chans att uppnå något eller att bli lycklig.

Detta hör samman med självaktning, vilket är en underbar psykologisk muskel som får dig att bli optimistisk, motståndskraftig och säker på dig själv.

Om vi fokuserar på att överträffa oss själva har vi större chans att nå framgång

Transcendens

Martin Seligman hävdade att transcendens är nödvändig för att en människa ska kunna bygga sin lycka. Men vad innebär egentligen transcendens?

Den avser förmågan att finna mening i det man gör och i den man är på ett sätt som går utöver det fysiska och det konkreta. Det är att veta att man aldrig upphör att utvecklas. Det finns alltid något mer man kan uppnå; något annat som kan motivera en och ge inspiration till nya drömmar och hopp.

Att transcendera innebär att gå bortom det ordinära för att uppnå det extraordinära. När du lyckas uppnå transcendens kommer du att vara nöjd med dig själv och aldrig ha något behov av att jämföra dig med andra.

Som slutsats kan vi konstatera att oavsett vilka mål, passioner och önskningar vi har, så måste vi sluta med att försöka vara perfekta. Istället bör vi sträva efter excellens.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.