Bakom ett svårt barn finns en känsla som inte kan uttryckas

Bakom ett svårt barn finns en känsla som inte kan uttryckas
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 07 december, 2021

Det finns många föräldrar som klagar på att de har ett svårt barn, att det är ett barn som inte kan bete sig ordentligt. Ett svårt barn som får aggressiva utbrott och som inte lyder.

Vi bör tänka på att varje barn är unikt, och ingen av oss kan veta med säkerhet vad detta barn behöver i sitt liv.

Känslor är egentligen mänsklig energi, de är nyckeln till att guida barn, för att de ska kunna förstå sig själva och därefter världen.

Ett svårt barn kan många gånger generera stress hos sina föräldrar, till den punkten att de kan känna sig hjälplösa. Ibland kan det bli svårt för föräldrarna att hitta en väg ut ur detta dilemma.

Ditt barn är speciellt och unikt. Och om det finns något som ett barn alltid behöver så är det förståelse. Barn som kräver mycket är många gånger instängda i sina “interna palats”, där de inte kan uttrycka sina riktiga känslor. I denna artikel ska vi kika närmare på detta.

Ett svårt barn och de känslor som finns inombords

Svårt barn

Vi ska försöka illustrera detta med ett exempel. Tänk dig att detta barn har haft en svår dag i skolan, och kommer hem till föräldrarna som frågar vad som har hänt. Barnet säger då något oförskämt, vilket resulterar i att föräldrarna skickar barnet till sitt rum. Vad har vi vunnit med detta? Har detta löst problemet? Knappast.

Blockerade känslor är som en mur av sten. Ju fler murar vi sätter upp, desto mindre kommer vi att kunna se ut. Därför bör vi börja riva dem med förståelse och tillgivenhet.

Om ett svårt barn sätter upp murar bör du inte sätta upp andra murar genom att isolera detta barn. Processen med att bryta ner dessa murar kan vara lång och svår ibland, men du bör tänka på följande:

 • Ett svårt barn är inte alltid ett resultat av en dålig uppfostran. Man bör inte skylla på någon.
 • Det finns barn som kräver mycket mer än andra, detta är deras personlighet, deras sätt att vara och detta innebär inte att vi som föräldrar har gjort något dåligt.
 • Ett barn som vill ha något, men som inte vet hur man ska uttrycka sig för att få det kommer alltid att känna sig frustrerat. Många gånger blir de överladdade med känslor: det är denna ilska och sorg som de många gånger ger utlopp för…
 • Ett svårt barn kräver en högre nivå av uppmärksamhet och förståelse, och det kräver även att föräldrarna är kreativa.
Sovande barn

Vi måste vara arkitekter för deras världar, världar som är säkra och där de känner sig bekväma nog att uttrycka vad de känner, och därmed känna sig mer fria att fortsätta sin utveckling som barn.

Hur man tar hand om ett svårt barn och hjälper det att kanalisera sina känslor

Nu vet vi att ett svårt barn först och främst behöver uppmärksamhet och att vi bör vara kreativa för att möta dess behov, för att hjälpa det att klara av de emotionella svårigheterna och bryta ner dess murar.

Kom alltid ihåg att emotionell intelligens inte är en egenskap, det är en färdighet och föräldrar bör därför lära sitt barn dessa strategier.

Tänk på att vi måste fortsätta att utbilda vårt barn inom denna dimension där det kan kanalisera och uttrycka sina känslor.

JA till positiv förstärkning

Om ett barn har svårt att lära sig av sina misstag och vi skäller på det för att det har reaktioner som vi inte tycker om kommer detta leda till ännu mer ilska i det långa loppet. Kom ihåg att ett svårt barn också är ett känsligt barn med lågt självförtroende.

 • Använd uttryck som “jag tror på dig”, “jag vet att du kommer att klara av detta”, “jag vet att du är speciell”, “jag vet att du är ett modigt barn och därför tycker jag om dig”…

Ett positivt ord genererar en positiv känsla, en positiv känsla genererar förtroende.

JA till en kommunikation som inte dömer, som inte jämför

Det finns föräldrar som gör felet att jämföra ett svårt barn med sina syskon, eller med andra barn. Detta är inte bra. Det är även dåligt att börja en dialog med följande meningar: “du är olydig och du lyssnar inte, du beter dig alltid illa…” Undvik denna typ av kommunikation och följ istället dessa råd:

 • Håll inte något förhör. Välj det tillfälle där ditt barn känner sig mest benäget att prata.
 • Var förstående. Tänk på din röst, detta är väldigt grundläggande för att prata med barn.
 • Kommunikationen bör vara daglig och löpande.
 • Skratta aldrig åt eller ironisera över dina barn. Det är viktigt för dem att du har empati.

JA till en inre balans hos barnet

Meditation
 • Lär ditt barn att varje känsla kan omformas till ett ord, att ilskan har en form, att man kan dela med sig av sin ledsamhet för att lindra den, att det inte är fult att gråta och att du alltid kommer vara där för att lyssna.
 • Lär det att andas, att slappna av och att kanalisera sina känslor genom olika aktiviteter.
 • Lär det att acceptera frustrationen och att världen inte alltid kommer att vara som han eller hon vill.
 • Lär det att lyssna samt att tala med bestämdhet. Säg att du alltid kommer att lyssna och att allt han eller hon vill säga är viktigt för dig.
 • Lär det att ta ansvar, att ha självkänsla och tro på sig själv.
Bilder av Nicoletta Ceccoli.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.