Takotsubokardiomyopati - ett brustet hjärta

Det verkar finnas ett samband mellan tanken och hjärtat, där stor sorg kan leda till det som kallas för brustet hjärta, eller takotsubokardiomyopati.
Takotsubokardiomyopati - ett brustet hjärta
Silvia Carrasco

Skriven och verifierad av socialarbetaren Silvia Carrasco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du har förmodligen hört någon säga att de fått sitt hjärta krossat. Du kanske även har känt igen dig i sånger som handlar om trasiga själar, eller sönderslitna hjärtan. Det visar sig att detta inte bara är ett talesätt, utan det finns verkligen något sådant som krossade hjärtan. Takotsubokardiomyopati är ett begrepp för ett brustet hjärta.

Ett brustet hjärta, även känt som stressrelaterad kardiomyopati och takotsubokardiomyopati, är en hjärtsjukdom som uppstår när en person lider av emotionell eller fysisk stress. Den kan manifestera sig hos för övrigt friska människor.

Trots namnet brister inte hjärtat bokstavligt, men den nedre delen av den vänstra hjärtkammaren blir utvidgad och får en försämrad pumpförmåga. Därmed uppstår en hjärtsjukdom, trots att resten av hjärtat fortsätter att fungera korrekt.

Ett löv med ett hjärtformat hål

Takotsubokardiomyopati: utlösande faktorer

Även om den, som alla sjukdomar, kan uppstå på grund av olika omständigheter, kan vissa faktorer styra manifestationen av ett brustet hjärta:

 • Det drabbar fler kvinnor än män. Med andra ord har kvinnor en högre risk att drabbas av detta tillstånd.
 • Personer över 50 år löper större risk att få det.
 • Personer med neurologiska störningar löper högre risk att få detta syndrom.
 • På samma sätt är det mer sannolikt att personer som diagnostiseras med en ångestsjukdom har det.

Ett brustet hjärta kan dock även uppstå utan någon av ovanstående omständigheter.

Symtom på ett brustet hjärta

Enligt olika vetenskapliga studier är symtomen som åtföljer takotsubokardiomyopati ganska lika de som uppstår vid en hjärtattack. Några av dem är:

 • Svårigheter att andas
 • Bröstsmärta
 • Hypotoni
 • Hjärtklappning och arytmi

Det är mycket viktigt att du uppsöker sjukvården om du uppvisar något eller några av ovan nämnda symtom. Du måste också vara mycket uppmärksam på alla dessa symptom eftersom det kan leda till dödsfall om det inte behandlas korrekt. Det är just därför det är mycket viktigt att ta kontakt med kvalificerad personal som kan behandla och bedöma dina symtom.

Varför uppstår takotsubokardiomyopati?

Man kan inte dra slutsatsen att det finns ett specifikt ursprung för alla fall. Men som vi anger ovan kan alla typer av intensiva stressituationer, både känslomässiga och fysiska, skada hjärt-kärlsystemet.

Några av de vanligaste utlösande faktorerna är:

 • Bortgången av en älskad
 • Allvarliga konflikter
 • Trafikolyckor
 • Våld
 • Arbetsrelaterad stress
 • Tragiska nyheter
 • Astmaanfall
 • Epilepsianfall

Att behandla ett brustet hjärta

Enligt flera studier finns det ingen specifik behandling för takotsubokardiomyopati. Det som görs i många fall, på farmakologisk nivå, är att man använder mediciner som ursprungligen är avsedda för ångestbesvär.

Av detta skäl får patienten i vissa fall först återhämta sig, och därefter genomgå fysiska och mentala övningar som terapi eller meditation. Detta sker för att försätta kroppen i ett tillstånd av återhämtning och rehabilitering.

En nedstämd kvinna

Älskarna från Teruel – ett fall av takotsubokardiomyopati

Det finns många legender som genom historien har berättat om människor som dött av ett brustet hjärta eftersom de inte kunnat överleva den upplevda omöjligheten att få ett lyckligt slut. Ett bra exempel på detta är legenden om älskarna från Teruel.

Vissa menar att den här historien verkligen har hänt, eller åtminstone något som liknar den. Notera att flera historiska vittnesmål stödjer förekomsten av huvudpersonerna i berättelsen, Isabel de Segura och Diego de Marcilla.

Berättelsen menar att Diego dog av kärlek till Isabel, och detta skulle ur en medicinsk synvinkel kunna innebära att han drabbades av takotsubokardiomyopati. Enligt berättelsen dog han på grund av sin kärlek, eller snarare som en följd av en stark känslomässig inverkan av en kärlek han inte kunde få.

Ur dagens synvinkel kanske kanske det är förutsättningen till romantiska legender som har dött istället. Som vi anger ovan kan man idag behandla tillståndet och de som blir drabbade av det kan så småningom återgå till sina vardagliga liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.