Teceremonin och medveten meditation

Teceremonin och medveten meditation
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2019

Teceremonin är en del av zenmeditationens ritualer. Det är vad man i Japan kallar Ichigo, vilket betyder “ett ögonblick, ett möte”. Det handlar om att skapa ett unikt ögonblick som aldrig kommer tillbaka. Deltagarna fokuserar alla sina sinnen på ögonblicket och upplever det till fullo. Därför är det som en slags meditation.

Under teceremonin förekommer det olika skeden. Deltagarna bör genomföra varje skede med full medvetenhet. Det är detta som är själva syftet med teceremonin: att fullständigt koncentrera sig på det rådande ögonblicket och att uppmärksamma även de minsta detaljerna i ritualen. Glöm all brådska och bekymmer, glöm det som kommer före och efter.

Ritualen är en gåva av respekt och tillgivenhet som värden ger till sina gäster. Personen som står som värd för teceremonin hoppas kunna erbjuda deltagarna ett litet ögonblick av yttersta frid. Därför gör hon allt med största hängivenhet och med omtanke om detaljerna.

“Vi dricker te för att glömma världens stoj.”

-T’ien Yiheng-

Redskap som används under teceremonin

Alla kan vara värdar

Vem som helst kan vara värd för en teceremoni. Det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Förberedelserna för denna ritual tar lång tid och i Japan kan de till och med ta år. I forna tider var det samurajer som praktiserade teceremonin. Av den orsaken råder det något närapå heligt över ceremonin.

Det är viktigt att den person som håller ceremonin vet hur teet ska förberedas. Det kan inte göras hur som helst. I västvärlden kan det var svårt att göra det lika noggrant och eftertänksamt som man gör i Japan. Hursomhelst ska värden förbereda drycken så näst intill perfekt som möjligt. Resultatet bör vara angenämt för alla, produkten av en osedvanlig känslighet och omsorg.

Vidare måste gästerna veta hur de ska dricka teet. Ceremonin utgörs av 15 skeden och gästerna måste känna till dem alla för att kunna utföra dem på rätt sätt. Utifrån sett verkar det antagligen mycket komplicerat, men det är det inte. Faktum är att teceremonin har blivit allt mer känd i västvärlden, och idag praktiseras den mer än någonsin. 

Två kvinnor under en teceremoni

Teceremonins olika skeden

Teceremonin utgörs av 15 olika skeden. Deltagarna måste fullfölja samtliga 15 skeden för att ritualen ska anses vara autentisk. Dessa skeden är:

 • Värden måste beakta tre huvudprinciper: stillhet, harmoni och sinnesro. Värden ska koncentrera sig på att ge dessa tre ting till sina gäster.
 • Rena alla element som används i teceremonin. Renhet är ett centralt begrepp i ceremonin.
 • Ha tillräckligt med plats för alla gästerna och förbereda platsen så de kan mottas. Vara mån om gästernas trevnad.
 • Utse en hedersgäst. Denna person kommer att sätta tonen för de övriga gästerna. Hedersgästen ska vara den första som träder in i rummet.
 • Värden hälsar hedersgästen välkommen och utbyter vänliga ord med honom och de övriga gästerna. Hon välkomnar dem på ett generöst och respektfullt vis.
 • Värden bör bjuda på något enkelt tilltugg, som en bit kaka.
 • Alla gästerna bör klä sig formellt. I västvärlden är gästerna klädda i vitt.
 • Värden bör ha alla de element som behövs för att laga teet: vatten och teblad. Alla ska vara tysta och se på medan teet förbereds.
 • Värden häller långsamt vatten i tekannan, så att alla kan observera, lyssna och uppleva varje sekund.
 • Därefter lägger värden tebladen i vattnet, med samma hållning som i föregående skede.
 • Därpå serverar värden stilla teet i varje kopp.
 • Värden räcker sedan tekopparna till sina gäster. Då gästen mottar sin kopp, yttrar han eller hon några ord av tacksamhet eller gratulationer.
 • Gästerna dricker teet.
 • I teceremonin serveras teet i två omgångar. Efter den första omgången täcker varje gäst sin kopp med en tallrik. Den grundläggande ceremonin är därmed slut.

Teceremonin och meditation

I somliga teceremonier dricker alla först ur samma kopp och därefter ur enskilda koppar. Dessutom är teceremonin särskilt effektiv när deltagarna är personer som utövar meditation. Lärdomen som kan dras från teceremonin är både enkel och djupsinnig: varje ögonblick i livet är unikt och kommer aldrig mer tillbaka.

Händer som håller en tekanna


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.