Den japanska 5S-metoden för harmoni i livet

Den japanska 5S-metoden för harmoni i livet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Den japanska 5S-metoden består av fem grundläggande principer som kan förbättra vår livskvalitetDessa principer bygger på två hörnstenar: ordning och renlighet. Denna japanska teknik går att tillämpa på både våra arbetsliv och privata liv. Många företag väljer att implementera den här metoden för att öka produktiviteten och förbättra sina processer.

Toyota implementerade 5S-metoden år 1960 för att garantera en mer organiserad, hygienisk och effektiv arbetsplats. Företaget försökte öka sin produktivitet med Kaizen-metoden.

Sedan dess har 5S-metoden använts i flertalet organisationer tack vare sin breda spridning. Dessutom kan man tillämpa den inom läroväsendet eftersom den uppmuntrar hygieniska vanor från tidig ålder. Dess psykopedagogiska grund är att gynna en kulturell förändring av städvanorna som utbildningsinstitutioner inför.

Vad är 5S-metoden?

Denna japanska metod består av fem fundamentala principer som på japanska börjar med bokstaven S. Eftersom den inte kräver någon förberedelse kan vem som helst tillämpa metodologin i sina dagliga liv. Det är dock viktigt att vara rigorös för att få bästa resultat.

5S-metoden för ordning och reda

Det bästa är att utöva detta på ett ordningsamt och systematiskt sätt. Faktum är att ihärdighet är en av nyckelfaktorerna hos den här metoden. Låt oss ta en närmare titt på principerna:

Seiri är den första processen i 5S-metoden

Seiri är en process baserad på att lägga det som inte är nödvändigt åt sidan. Personen gör en analytisk ansträngning för att identifiera vad som verkligen är nödvändigt och separerar det från saker som bara tar upp plats. Efter denna klassificering bör personen göra sig av med allt som inte används.

En annan fördel med att klassificera är att man tillåts identifiera element man behöver men inte har. Det är även bra att etablera kriterier för den här klassificeringsprocessen. Du kan fråga dig själv när du senast använde objektet ifråga. Om ett år har gått är det dags att göra sig av med det.

På så sätt förbereder den här klassificeringen dig för nästa steg, vilket är att välja den bästa platsen för varje objekt.

Seiton

Det här är den andra fasen, och organisering är dess huvuddrag. Den går nämligen ut på att placera objekt där de behövs samt att identifiera vilka som är viktigast, och placera dessa på mer lättillgängliga ställen. Detta kommer låta dig begränsa och märka vissa områden. Det handlar om att organisera hela din arbetsyta så att du inte behöver spendera tid och energi på att leta efter någonting specifikt.

Seiso

I den här fasen utför du själva rengöringsprocessen. Idén är att avlägsna all existerande smuts för att uppnå en fläckfri arbetsmiljö. Det viktigaste här är att identifiera vad som gör området smutsigt och avlägsna det.

Seiketsu

Detta går ut på att upptäcka avvikelser och lösa dem för att undvika att skapa en kedjereaktion. Denna fas hjälper dig att komma ihåg precis hur viktigt det är att hålla platser rena för att undvika virrvarr.

Bokhylla formad som huvud

Shitsuke

Sist men inte minst måste du etablera en doktrin så att du kan fortsätta förbättra dig dag efter dag genom disciplin. Det är viktigt att alltid hålla 5S-metoden i åtanke medan du arbetar. Det kommer definitivt att hjälpa dig att komma ihåg alla viktiga faktorer: ordning, hygien och effektivitet.

Att tillämpa 5S-metoden på arbetsplatsen är ett bra sätt att ta kontroll över ditt utrymme och få ut mest möjligt av din tidDet är dock viktigt att ha i åtanke att du även kan tillämpa den här metodologin i ditt personliga liv. Tveka inte att använda klassificering, organisation och rengöring även i ditt hem. Det kan underlätta din väg till välmående.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.