Sju tecken på att din mentala hälsa är hotad

Sju tecken på att din mentala hälsa är hotad
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Att utvärdera din mentala hälsa är en komplex uppgift. Den är nämligen kopplad till vad som händer inom dig, och det är du som gör bedömningen, så det finns alltid en hög komponent av subjektivitet. Därför kan du antingen över- eller undervärdera ditt eget beteende när det är avvikande eller problematiskt.

Dina uppfattningar tenderar att förändras när din mentala hälsa äventyras. Till exempel kanske du inte inser att du har blivit tillbakadragen. Om någon påpekar det för dig, kommer du förmodligen att skylla på överansträngning eller andra människors ovilja att lyssna på dig, och inte en begynnande depression.

Som regel försämras den mentala hälsan gradvis och, nästan alltid, utan att du märker det. Precis som med vissa fysiska hälsoproblem inser du därför inte hur allvarlig försämringen av din mentala hälsa är förrän den är extremt avancerad. För att förhindra att detta händer, bör du notera följande sju tecken på att din mentala hälsa är hotad.

“Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du fortsätta röra på dig.”

-Albert Einstein-

Utmattad kvinna
Ihållande utmattning utan någon motiverad orsak kan tyda på att din mentala hälsa är hotad.

1. Ihållande känsla av trötthet och brist på energi

Ett av tecknen på att din mentala hälsa är hotad är att du ständigt känner dig trött. Det känns som om du inte har energi att utföra dina normala aktiviteter. Om det inte finns någon annan anledning till denna trötthet kan det vara en känslomässig manifestation.

Faktum är att depression och ångest kan orsaka trötthet och utmattning. Därför är det viktigt att du frågar dig själv om det är något som får dig att känna dig ledsen, eller orsakar dig besvikelse, smärta eller överdriven oro. Det kan vara nyckeln.

2. Sömnsvårigheter kan vara ett tecken på problem med din mentala hälsa

Numera har det blivit en lyx att sova gott. Sömnsvårigheter är ett utbrett problem. Men det är en sak att drabbas av tillfällig sömnlöshet och en helt annan att uppleva det ofta. Om du upplever det ofta är det möjligt att det är något som oroar dig påtagligt.

Faktum är att du bör vara särskilt uppmärksam om du har svårt att sova. Sömnen är nämligen en av de processer som tydligast speglar mentala problem. Så om du ofta lider av sömnlöshet bör du vidta omedelbara åtgärder. Ignorera det inte.

3. Prokrastinering är ett annat tecken på att din mentala hälsa är i olag

Prokrastinering visar på en viss klyfta mellan tanke, känsla och handling. Det inträffar när du skjuter upp dina aktiviteter, uppgifter eller åtaganden på obestämd tid. Det beror på att du känner dig för lat för att utföra dem, eller åtminstone är det vad du säger till dig själv.

Det är normalt att skjuta upp vissa aktiviteter ibland. Av denna anledning bör det bara orsaka oro om du gör det ofta. Det kan vara ett tecken på att du sätter upp extremt krävande mål för dig själv eller att du har svårt att verkställa dina planer. Om så är fallet har det inget med lättja att göra, utan med ditt sinnestillstånd.

4. Somatisering vid problem med den mentala hälsan

Kroppen och sinnet utgör en enhet. Därför kommer det som händer i en dimension att påverka den andra. Vissa fysiska hälsoproblem är ofta förknippade med psykiska problem. Om de dyker upp ofta, bör du notera det. Var särskilt uppmärksam på följande:

  • Huvudvärk
  • Hudproblem
  • Matsmältningssvårigheter
  • Muskelsmärtor
  • Frekventa förkylningar eller infektioner

5. Interpersonella konflikter

Det är vanligt att en försämring av din mentala hälsa visar sig genom ökad konflikt med andra människor. Du kanske till exempel känner att ingen förstår dig, eller att du är omgiven av idioter. Kanske är det så, men det är också möjligt att återkommande spänningar med andra personer är resultatet av en konflikt med dig själv som du inte har löst.

6. När din mentala hälsa är dålig kanske du isolerar dig

Om du märker att du njuter mindre av människors sällskap, och det inte hände tidigare, är det möjligt att din mentala hälsa är hotad.

Det har ingenting att göra med om du är extrovert eller introvert, utan med tendensen att isolera dig från andra, på grund av känslorna av avvisande eller rädsla som de orsakar dig. Om du inser att detta händer dig är det dags att göra en utvärdering.

Man som tänker
Isolering och tendensen att dra sig tillbaka i sig själv är vanligtvis en larmsignal.

7. Problematisk konsumtion

De flesta av oss frossar ibland. Tendensen att äta eller dricka för mycket då och då beror helt enkelt på vårdslöshet. Det är inte nödvändigtvis problematiskt. Återigen, det som spelar roll är hur ofta dessa episoder inträffar. Om de är frekventa är det ett problem.

Se till att du inte ignorerar något av ovanstående tecken. Inte heller något annat som orsakar dig återkommande obehag. Slutligen, om du inte kan identifiera problemet och dess lösning själv, är det bäst att du tar hjälp av en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ramírez, F. B., Misol, R. C., Bentata, L. C., Alonso, M. D. C. F., Campayo, J. G., Franco, C. M., … & del PAPPS, G. D. S. M. (2018). Prevención de los trastornos de la salud mental en atención primaria. Actualización PAPPS 2018. Atención primaria, 50 (Suppl 1), 83.
  • Sarrais, F., & de Castro Manglano, P.. (2007). El insomnio. Anales del Sistema Sanitario de Navarra30(Supl. 1), 121-134. Recuperado en 09 de diciembre de 2022, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000200011&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.