The Shift - en film om Wayne Dyer

The Shift - en film om Wayne Dyer

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

“The Shift” är en film som regisserats av Michael A. Goorjian. Huvudpersonen är Wayne Dyer – författare av den berömda självhjälpsboken “Your Erroneous Zones”.

I The Shift tjänar Dr. Wayne Dyer som en guide och spirituell mästare för olika typer av personer som han arbetar med. Med hjälp av samtal och upplevelser försöker han få dem att inse att livet inte är en flod som flödar i en bestämd ström. Istället försöker han hjälpa varje person att finna sin egen väg och upptäcka sitt “inre jag”.

Han försöker hjälpa dem att se att allt har sin egen dolda betydelse om vi bara lär oss att lyssna, om vi vågar vandra vägen som vårt hjärta väljer. Vi kan välja att göra denna “skiftning” om vi starkt känner att vi egentligen inte är var vi borde i livet. Under filmen berättas tre olika historier, där personerna går vilse och känner en stor tomhet i sina liv.

De tre fallen i The Shift

I det första fallet i The Shift ger en moder så mycket av sig själv till sin familj att hon glömmer bort att leva sitt eget liv. Under årens lopp gav hon allt för sin familjs välmående, men lämnade sina drömmar och hobbys bakom sig. Hon inser detta långsamt, och det får henne att börja ta tillbaka sitt liv.

Varje människa förtjänar sitt eget personliga utrymme där man kan växa, jaga sina drömmar och göra vad man gillar bäst. Att ägna tid åt sig själv är vitalt. Den som inte gör det, oavsett om det är på grund av överarbetande eller för att man är upptagen med att ta hand om andra, kommer över tid känna ett stort tomrum eller en tomhet i sitt liv.

I det andra fallet i The Shift träffar vi ett välanpassat äkta par med hög levnadsstandard. Dessa makar verkar ha allt, men de märker snart att rikedom inte är samma sak som sann lycka. Vi är inte definierade av vad vi har eller besitter. De lär sig att värdera de små sakerna. De upptäcker därmed att inom enkelhet och de små detaljerna i livet finns den största rikedomen av alla.

I det tredje fallet träffar vi en ambitiös filmregissör. Han glömde att leva i nuet och fokuserade endast på sitt jobb. Hans framtid och de kommande framgångarna var alltså vad hela hans liv kretsade kring. Denna önskan att endast leva för sitt arbete och jobb gör i slutänden att “här och nu” passerar förbi dig.

Regler att leva efter för att uppnå uppfyllelse:

  • Lev medvetet: Njut av nuet i dess helhet. Var här i denna stund och låt inte sinnet vandra någon annanstans.
  • Släpp ditt ego: Kom ihåg att du inte definieras av ditt arbete eller dina rikedomar. När du lever från insidan, från den spirituella varelse som endast fokuserar på hur du är som person, utan några etiketter eller tillhörigheter, det är då ditt välmående börjar flöda inifrån dig.
  • Skjut perfektion åt sidan: Var medveten om att du inte måste vara perfekt. Mänskliga varelser är nämligen inte perfekta och du behöver inte vara perfekt för att vara lycklig.
  • Var medveten om att du inte definieras av ditt rykte: Om vi lever våra liv i enlighet med vad andra tycker om oss så förlorar vi vår frihet. Alla är fria att ha sina åsikter, men andras tankar bör inte påverka våra beslut, våra handlingar eller vårt levnadssätt. Rykte är något osynligt som andra skapar om dig. Det är något vi inte bör lägga för stor vikt vid. Vad som verkligen är viktigt är inte vad som sker på utsidan, för det är inte där du lever. Det som är viktigast är vad som sker inom dig.
  • Lyssna på dig själv, utan att döma: När vi tar beslut tenderar vårt ego att blanda sig i. Vår inre perfektionist och dömande sida kommer alltså ut i ljuset. De påminner oss om att “det normala” är att göra precis som alla andra. Men när vi aktiverar sidan av oss som är fri från störningar flödar allt mer naturligt och vi blir uppfyllda av positiva känslor. Det är med andra ord där våra sanna drömmar och önskningar finns.

The Shift är en film värd att reflektera över

Denna film gör att vi frågar oss själva huruvida vi verkligen är var vi skulle vilja i våra liv. Om vi verkligen lever eller om vi låter våra drömmar och vår lycka passera förbi. Vi är nämligen skaparna av våra egna liv. Allt har således sin egen dolda mening om vi gör något åt det och vägleder våra liv på ett specifikt och personligt sätt.

Lever du ditt liv som du skulle vilja eller låter du dig själv svepas med av strömmen eller samhället?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.