Theodor Reik och icke-medicinsk psykoanalys

Tack vare Theodor Reik är psykoanalysen inte längre 100% kopplad till medicin. På grund av hans nära koppling till Freud ansågs han en gång vara hans skyddsling och andlige son.
Theodor Reik och icke-medicinsk psykoanalys
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 21 februari, 2023

Theodor Reik revolutionerade psykoanalysen och skrev anmärkningsvärda böcker där han framförde sina reflektioner. Hans arbete banade vägen så att lekmän kunde genomföra psykoanalys på andra människor, precis som läkare. 

Han bidrog med fantastiska tillskott till psykoanalytisk teori. Och gjorde en passionerad djupdykning i The Uncanny, en av Freuds mest anmärkningsvärda böcker. Dessutom arbetade han med begreppet “felaktiga brottslingar” för att förklara hur vissa individer bröt mot lagen med det omedvetna målet att straffas.

Theodor Reik skrev fler än 100 texter, inklusive uppsatser och böcker. Några av hans mest kända verk är The Compulsion to Confess, The Unknown Murderer och Masochism in Modern Man. Dessvärre, som i så många fall för revolutionärer och genier, kom hans berömmelse främst efter hans död.

Ett svartvitt foto av Theodor Reik.
Theodor Reik

Theodor Reik: biografi

Liksom mången psykoanalytiker från hans tid kom Theodor Reik från en judisk familj med en österrikisk bakgrund. Reik föddes i Wien den 12 maj 1888. Under sin barndom bevittnade han många diskussioner mellan sin far och sin farfar. En av dem var en fritänkare medan den andra var en nästan fanatiskt religiös man.

Reiks mamma var känslomässigt instabil. Hon led av allvarlig depression, vilket gravt påverkade denna framtida psykoanalytikers barndom. Dessutom dog hans far när han var endast 18 år. Därför var han tvungen att börja arbeta för att försörja sin familj. Hela denna situation ledde till att han upplevde en akut kris som kännetecknades av att han klandrade och tyckte synd om sig själv.

“Romantik sviker oss och detsamma gör vänskap, men relationen mellan förälder och barn, som för mindre oväsen än alla de andra, förblir outplånlig och oförstörbar, den starkaste relationen på jorden.”

-Theodor Reik-

Trots hans många begränsningar lyckades han få en examen i filosofi. Han baserade sin avhandling på Gustave Flaubert’s Hjärtats begärelse. En tid senare mötte han Sigmund Freud personligen och etablerade ett långvarigt band till honom.

Theodor Reik: Freuds andlige son

Freud vägrade vara Theodor Reiks analytiker. Istället bestämde han sig för att hänvisa honom till psykoanalytikern Karl Abraham, som också stod nära Freud. Freud själv betalade Reiks psykoanalys. Och inte bara det, utan han tog honom under sina vingar och skickade honom månatliga bidrag för att täcka hans utgifter. Reik började verka som psykoanalytiker kort därefter. Men eftersom han inte var läkare hade han inte tillåtelse att analysera någon.

Reik blev Freuds skyddsling och samarbetade med honom i hans arbete. De hade ett så nära förhållande att till och med Wienkretsen skämtsamt skulle komma att kalla honom “lille Freud”. Reik klädde sig precis som Freud, friserade skägget som honom, pratade som honom, och rökte även samma cigarrer. På grund av detta erkände Freud Theodor Reiks “fadersönskan”, så han började kalla honom sin andlige son.

Ett foto av Sigmund Freud.
Sigmund Freud

Icke-medicinsk psykoanalys

År 1925 ägde en berömd rättegång mot Theodor Reik rum. Han förbjöds att utöva psykoanalys eftersom han inte hade någon medicinsk legitimation. Detta fall startade en stor kontrovers inom den psykoanalytiska rörelsen. Nästan alla amerikanska psykoanalytiker var emot tanken att låta lekmän utöva psykoanalys, medan europeiska psykoanalytiker var positivt inställda till det.

Denna kontrovers ledde till att Sigmund Freud publicerade ett verk där han reflekterade över huruvida lekmän skulle kunna utöva psykoanalys. Reik bestämde sig också för att bosätta sig i Berlin, övertygad om att han kunde utöva psykoanalysen där. På grund av nazisternas maktövertagande tvingades han dock att flytta, först till Nederländerna 1934 och sedan till USA 1938.

Amerikanska psykoanalytiker accepterade honom aldrig som en av sina egna. Detta ledde till att Theodor Reik utvecklade sin teori om “tredje örat”. I enlighet med denna teori arbetar psykoanalytiker i grund och botten med sin intuition, vilket är axeln för deras arbete med motöverföring. Reik dog av hjärtsjukdom den 31 december 1969 i New York.

“Hemligheten bakom mänsklig lycka ligger inte i att söka sig själv, utan i att glömma sig själv.”

-Theodor Reik-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Reik, T., & Wencelblat, S. (1943). Treinta años con Freud.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.