Tid eller pengar? Lyckliga personer säger sitt

Tid eller pengar? Lyckliga personer säger sitt
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2023

Om du fick välja mellan en högre lön eller kortare arbetsdag, vad skulle du välja? Valet mellan tid eller pengar beror delvis på hur lycklig du är. En studie som publicerades i tidskriften Social Psychological and Personality Science avslöjade att lyckliga personer tenderar att välja mer tid snarare än mer pengar.

Enligt en studie från Princeton University kan inkomster på upp till 680 000 kronor om året – och valet att spendera pengarna väl – influera din subjektiva nivå av lycka. Men kan man bli lyckligare genom att tjäna mer pengar över denna gräns, eller är det bättre att ha mer tid att njuta av med sina närstående och sig själv? Låt oss ta en titt.

Tid eller pengar: kopplingen mellan inkomst och lycka har en gräns

Daniel Kahneman, psykolog och mottagare av Nobelpriset i Ekonomi 2002, och Angus Deaton, vinnare av samma Nobelpris 2015, analyserade fler än 450 000 svar och fann att det fanns en positiv korrelation mellan inkomst och självrapporterad lycka.

Men deltagarnas subjektiva betygssättning av sina dagliga emotionella tillstånd planade ut efter en viss inkomstnivå. Med andra ord finns det en punkt där större belopp inte kommer göra dig lyckligare. Relationen mellan pengar och lycka når sin kulmen vid en lön på 680 000 kronor.

Tid eller pengar

Med detta vill vi poängtera att pengar kan köpa lycka till en viss grad, men det finns en gräns. När du gått förbi den kommer din nivå av tillfredsställelse inte öka baserat  på pengar; den kan faktiskt till och med minska.

“Mina dröm är som Picassos: att ha gott om pengar, men att leva tyst, likt de fattiga.”

-Fernando Savater-

Kan pengar köpa lycka?

Diverse studier visar att pengar inte kan köpa lycka, bara kortsiktiga toppar i njutningen. Detta kan förklaras av det psykologiska konceptet habituering. Inledningsvis är det väldigt spännande att tjäna stora belopp, men över tid börjar känslan att minska. Man blir så van vid det att man återgår till lyckonivån man hade innan.

Generell lycka beror inte bara på vad du gör, utan även på hur du tolkar det och hur du definierar lycka till att börja med.

I koppling till detta associeras framgång med att ha mer av allt: mer pengar, mer saker, mer erkännande. Och det är logiskt – vi har redan talat om hur de väl spenderade kan hjälpa dig att gå mot lycka. Men tid då? Den stereotypiskt framgångsrika personen arbetar konstant och har knappt tid till att njuta av saker, såsom att spendera tid med vänner och familj.

Vad gör framgång, pengar och erkännande för nytta om du inte kan njuta av dem? Om målet är att vara lycklig, varför inte spendera mer tid med att göra vad som verkligen gör att du känner dig levande? Svaret kan vara att vi inte vet hur eller att vi aldrig ens övervägt det…

“Han som anser att pengar kommer göra allt, kan mycket väl misstänkas göra allt för pengar.”

-Benjamin Franklin-

Vet du hur man använder sin tid för att vara lycklig?

Studien som publicerades i Social Psychological and Personality Science tillfrågade 4 500 personer om de värderade tid eller pengar högre när det kom till lycka. 64% sade att de föredrog pengarna.

Trots deras självrapporterade preferenser fann studien även att personer som brydde sig mer om tid generellt var lyckligare. När man ställde samma fråga ett år senare hade 25% av personerna som inledningsvis valde pengarna ändrat sig – de valde tid.

Resultaten från studien visade att med två personer i liknande omständigheter, kommer personen som beslutar sig för att tid är viktigare än pengar att vara lyckligare än den som väljer pengarna. Och detta är inte den enda studien av sitt slag.

Vänner på strand

En studie från University of British Columbia fann också att värdering av tid över pengar är kopplad till högre nivåer av lycka. Detta är framförallt sant när man måste spendera långa arbetsdagar på att tjäna pengarna.

Tiden börjar bli mer av en prioritet i takt med att människor blir äldre. Detta är logiskt, eftersom varje sekund som går blir alltmer värdefull. Idag verkar yngre personer ha noterat detta, speciellt “millenniegenerationen”, födda mellan 1980 och 1995. Enligt en studie från PricewaterhouseCoopers föredrar denna generation mer fritid och balans i arbetslivet snarare än hög lön.

Millenniegenerationen anser att arbete är ett verktyg för stabilitet och välmående, men det är inte den enda vägen.

Den största lärdomen från dessa studier är att pengar kan hjälpa dig att bli lycklig upp till en viss punkt, men det finns en gräns. Vi måste veta hur vi ska spendera vår tid väl, inte bara våra pengar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.