Tio andliga världar och zenbuddhism

Buddhister talar om tio andliga världar för att hänvisa till olika sinnestillstånd. Fyra av dem avser utvecklingen av medvetandet, medan de andra sex inte är utvecklande.
Tio andliga världar och zenbuddhism
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2020

Enligt buddhistisk kosmologi finns det tio andliga världar som blir till tio olika sinnestillstånd. Därmed gäller att dessa tillstånd utsätter sinnet för vissa känslor i var och en av dem. Med andra ord dominerar förutbestämda aspekter i varje ögonblick.

Buddhister lär sig att dessa tio andliga världar inte är lika. Fyra av dem ser de som överordnade tillstånd och sex av dem som underordnade. De överordnade tillstånden kan man uppnå genom frivilligt sökande, önskan om upptäckt och självförbättring.

De underordnade tillstånden handlar om hur man reagerar på omvärlden. Med andra ord är dessa sinnestillstånd där yttre krafter tydligt påverkar existensen. De leder inte till evolution utan till lidande.

Låt oss titta på de tio andliga världarna.

En leende Budda

1. Lärande

”De som hör rösten” är ett annat namn på detta tillstånd. Det motsvarar dem som observerar verkligheten, vill veta mer om den och är öppna för att upptäcka och förstå sanningen.

Detta överlägsna tillstånd är dock beroende av det externa. Människor i detta tillstånd letar efter sanning genom vad deras sinnen eller andra berättar för dem.

2 Uppfyllande

Detta är den andra av zenbuddhismens tio andliga världar. ”De som vaknat för syftet” är ett annat namn för den.

Den motsvarar en större autonomi. Tack vare observation, ansträngning och meditation kan människor bli medvetna om ”varför” saker är. Med andra ord förstår de lagen om orsak och verkan och hur den materialiseras.

3. Bodhisattva

Ordet bodhisattva hänvisar till sinnestillståndet där utövare uppnår upplysning, främst genom medkänsla och altruism.

De som befinner sig i detta tillstånd känner en genuin önskan att befria andra från lidande och leda dem till upplysning. I detta tillstånd är att ge och hjälpa källor till lycka och fred.

4. Buddhaskap, en av zenbuddhismens tio andliga världar

Buddhaskap, eller Buddhans tillstånd, är den högsta av zenbuddhismens tio andliga världar. Det är också den högsta graden av buddhistisk ädelhet och vad som identifierar de som har nått sann upplysning enligt zenbuddhismen.

Buddhaskap är ett tillstånd av absolut inre fred som inte kan ändras av någon yttre omständighet. Det kännetecknas av visdom och obegränsad medkänsla.

5. Helvete

Helvetet är det lägsta av zenbuddhismens tio andliga världar. Det är ett sinnestillstånd där det finns en absolut brist på frihet.

I vissa fall handlar det om att man blir helt överväldigad av det lidande som har fångat en. Hos andra binds hat och destruktiva känslor, och det kväver dem som befinner sig i det.

6. Hunger

Ouppfyllda önskningar dominerar hungervärlden. Om det finns lust, beror det på att det saknas tillfredsställelse. Den som har begär är dömd att sakna.

”Hunger”, i symbolisk mening, gör att människor känner sig eländiga och får dem att anta ett omättligt beteende. Om du kreativt kan förvandla dessa önskningar, så finns det där en vilja att bli bättre.

7. Djuriskhet

Djuriskhet är ett tillstånd där människor får omedelbar och irrationell tillfredsställelse. Med andra ord är det impulser, inte förnuft eller hjärta, som dominerar detta tillstånd.

Djur fruktar de mäktiga och missbrukar de svaga. Detta leder till ett tillstånd där livet handlar om att kämpa för att överleva istället för ett utrymme att skapa. Om djuriskheten utvecklas blir det till lojalitet och generositet.

8. Vrede är en av zenbuddhismens tio andliga världar

Alternativt den upprörda världen. Dess främsta kännetecken är konkurrensvilja. I vrede finns det en tendens att jämföra sig själv med andra, alltid med avsikt att vara bättre än dem.

Människor i detta tillstånd är arroganta mot de svagare och smickrande mot de mer kraftfulla. I det här fallet kan människor vara medvetna, men det är bara för att uppnå egoistiska mål. Om tillståndet utvecklas leder det till självkänsla.

En upprörd kvinna med huvudet i händerna

9. Mänsklighet

Människor i detta tillstånd har kapaciteten att kunna resonera. Det gör att de kan skilja på rätt och fel.

De har också kontroll över sitt beteende. Passion för abstrakta ideal och sårbarhet inför negativitet kännetecknar detta tillstånd. Därifrån har de potentialen att gå vidare till ett överlägset tillstånd.

10. Extas – en av zenbuddhismens tio andliga världar

”Himmelska varelser” är ett annat namn för människor i detta tillstånd. Nöje och glädjen i att tillfredsställa önskemål och få det man önskar definiera detta tillstånd. Men denna lycka är tillfällig.

Lycka och upplysning är olika just för att den förra är tillfällig. Alltså beror den på okontrollerbara externa omständigheter. De kännetecknas inte av negativa känslor, men detta är också tillfälligt.

Dessa tio andliga världar är inte placerade i någon särskild ordning. Med andra ord, du går inte från ett tillstånd till ett annat på ett linjärt sätt. Det är möjligt att först avancera och sedan trilla tillbaka, dock har de flesta en värld som är dominerande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hua, H. (2000). Los diez reinos del Dharma no están más allá del pensamiento. Buddhist Text Translation Society.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.