Arrogans ligger ofta bakom frekventa vredesutbrott

När en person skriker, blir arg över allt och aldrig vill hålla med, har du förmodligen att göra med någon som är arrogant.
Arrogans ligger ofta bakom frekventa vredesutbrott
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 juli, 2024

Frekventa vredesutbrott kan dölja arrogans. Arroganta personer måste alltid ha rätt, tolererar inte att bli motsagda eller rättade, och är även konstanta offer för sin egen frustration. Det är viktigt att påpeka att narcissism ofta ligger bakom stolthet, och de utgör en väldigt utmattande typ av personlighet.

Vi vet att det är svårt för arroganta personer att se “att de agerar fel”. De kommer förmodligen aldrig göra det, för deras näsa är så nära spegeln att de inte ens kan se sig själva. Men vi har blivit så vana vid denna typ av närvaro i vår omgivning att vi nästan utan att inse det normaliserar narcissism och arrogans. Vi ser det hos politiker, vi ser det hos företag och vi ser det till och med i delar av nya generationer.

“Det är lättare att skriva mot arrogans än att övervinna den.”

-Francisco de Quevedo-

Arroganta personer, oavsett ålder, “vet allt”, och ingen kan lära eller visa dem något eftersom det finns “i deras CV”. De ignorerar ofta andras behov och kan ha den emotionella mognaden hos en sexåring.

De som har att göra med dem lär vara väl bekanta med frekvent ilska. De har väldigt tjock hud och väldigt uppsvälld stolthet. De blir arga för minsta lilla och tappar kontrollen. De uppvisar vanligtvis beteenden såsom att inte tala med dig under en period. Eller så håller de fast vid förbittring om någon gör dem upprörda på ett litet och obetydligt sätt…

Ilsken kvinna

Frekventa vredesutbrott och vad som ligger under masken av arrogans

Arrogans är alltid en mask, en piggsvinsliknande förklädnad där alla taggar agerar som ett försvar. Detta för att ingen ska se rädslor, karaktärsbrister och svagheter. Om någon till exempel ber personen att vara tålmodig och ta det piano, kommer denne inte tveka att sätta upp garden och visa taggarna. Det spelar ingen roll om kommentaren görs med gott uppsåt, personen tar det som en förolämpning.

Självkänslan är låg hos denna typ av personlighet. Men känslan av mindervärde blir ofta till en källa för aggression. En katapult som laddas med ilska, ont uppsåt och bitter frustration. Behovet att vara bättre än alla i varje given situation, omständighet och sammanhang blir även till en “auktoritetsfälla”. Det innebär att ingen får kritisera dem eller motsätta sig dem, även om det är obetydligt, för allt är kränkande.

För dessa personligheter är stolthet ett sofistikerat belöningssystem. Det mest intressanta med detta är att denna rustning full av taggar vanligtvis skapas under barndomen som ett sätt att dölja osäkerheter. Senare blir det ett sätt att reagera på problem eller besvikelser. Detta eftersom arroganta personligheter utnyttjar arrogans och aggression för att markera sitt revir och få validering.

Men vad arroganta personer verkligen uppnår är avstånd mellan sig själva och andra. Det leder till en ond cirkel av ytliga relationer.

Arg man

Vad ska vi göra när vi ställs inför personer med frekventa utbrott?

Bakom frekvent ilska finns ett tydligt problem med emotionell hantering, självkänsla och psykologisk obalans. Ingen kan leva under skorpan av kronisk ilska, inslagen i en lejonman och kontinuerligt rytande. Om du har en person i din omgivning som passar in på denna beskrivning, måste en sak därför vara tydlig: problemet är inte ditt och du är inte orsaken till obehaget. Problemet är dennes.

“Alla kan bli arga, det är lätt. Men att vara arg på rätt person, till rätt grad, vid rätt tillfälle, av rätt anledning och på rätt sätt, det är inte inom allas makt och inte lätt.”

-Aristoteles-

När ilska blir ett sätt att vara kommer inget utvecklas runt dessa personer. Om de har arrogans och narcissism under ytan som vill kontrollera allt och ta alla fördelar, är det bäst att ta avstånd och inte ödsla energi på konfrontationer.

Detta eftersom stolthet inte kan läkas av gräl, endast genom att låta den stolta personen till slut se sig själv i spegeln. Den här typen av personer måste göra sig av med lejongapet och piggsvinsdräkten. Under alla dessa lager finns deras svagheter, deras hålor av tomhet, deras labyrinter av osäkerhet och till och med deras inre, rädda barn som fortsätter att svara med vrede på allt det inte gillar.

Frekvent ilska är, tro det eller ej, en del av det dagliga livet för många vuxna. Därför är det värt att investera tid, uppmärksamhet och en god dos tillgivenhet i våra barn. Vi måste lära dem hur man älskar och hur man tolererar frustration.

Låt oss hantera dessa situationer – lär dina barn väl.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.