Tips för att hantera negativa tankar under coronakrisen

26 maj, 2020
Att uppleva rädsla och osäkerhet under den nuvarande covid-19-pandemin är normalt. Dock måste du tygla dessa negativa tankar. Det är enda sättet att göra ditt psyke till din största bundsförvant under svåra tider.

Att ha negativa tankar under covid-19-krisen är helt normalt. Det är viktigt att komma ihåg att i dessa dagar upplever de flesta människor runt om i världen samma känslor, rädsla och osäkerhet. Detta kan hjälpa dig att känna dig lite mindre ensam och att känna samhörighet med andra. Emellertid måste du kontrollera ditt mentala tillstånd så att du inte ger vika för förtvivlan. Här ska vi ge dig några tips om hur du kan hantera negativa tankar under coronakrisen.

Som vi redan påpekat i vår blogg så handlar den pågående krisen med coronaviruset om mer än att bara ta hand om din fysiska hälsa. I det rådande läget är det även viktigt att du värnar om ditt psykiska välbefinnande.

Faktorer som isolering, separation från nära och kära och känslan av att inte veta vad som ska hända i framtiden kan ha stor inverkan på din inre balans.

Dina känslor kommer att sätta dig på prov. I dessa oförutsägbara sammanhang behöver du resurser. Visst har du all rätt att då och då söka tillfällig tillflykt i sorg. Dock måste du hålla kontroll över sådant du faktiskt har kontroll över: dina tankar och ditt beteende.

Det finns en sak som sprider sig mycket fortare än själva coronaviruset och det är panik. Du får inte låta rädslan ta över, för då kommer du inte att vara till någon nytta för vare sig dig själv eller andra. Nu gäller det att aktivera de resurser du inte visste att du hade och lära dig hur du ska handskas med dina negativa tankar under dessa svåra tider.

Många människor känner sig oroliga inför framtiden

Hur du kan hantera negativa tankar under coronakrisen

Organisationer som bl.a. Världshälsoorganisationen (WHO) och Amerikanska psykologförbundet (APA) insisterar med rätta på olika förebyggande åtgärder. De råder människor att tvätta händerna ofta, att stanna hemma, att praktisera social distansering och att bara lämna sina hem för att uträtta nödvändiga ärenden.

Dessa åtgärder minskar smittorisken, men samtidigt byggs människors ångest upp som i tryckkokare som när som helst kan explodera.

Vi har levt med coronaviruspandemin sedan slutet av 2019 och den gör snabb framfart. Men den orsakar inte bara smitta (och en stor andel smittade uppvisar endast milda symtom). Den vänder också upp och ned på människors liv, projekt, arbeten, studier och kortsiktiga mål.

Just nu är vi som figurer instängda i en kristallkula och detta kan verkligen gå ut över våra psyken. Låt oss ta en titt på hur du kan hantera negativa tankar under coronakrisen.

Jag kommer att bli smittad och allt kommer att gå snett… Jag kommer att förlora mina närstående

En rädsla att bli smittad och till och med att dö är de vanligaste tankarna i dessa sammanhang. Och det faktum att dessa orostankar ibland dyker upp är helt normalt. Men när så sker fyller de en funktion, nämligen att skydda dig och dina kära.

Men du får inte låta dessa tankar snurra runt i ditt huvud hela tiden. För i så fall kommer de bara att göra dig förlamad och underblåsa din panik. Så vad kan du göra under dessa omständigheter?

  • Det är nödvändigt att inta en realistisk hållning.Visst finns det en risk att bli smittad. Men om du vidtar rätta åtgärder minskar denna risk betydligt.
  • Det är också sant att någon som står dig nära kan dö, men du bör studera statistiken. Risken ligger mellan 3 och 5 procent, och förmodligen är den avsevärt mindre eftersom antalet smittade sannolikt är mycket högre än siffrorna visar. Det är huvudsakligen de äldre och andra sårbara människor som drabbas och det är främst dem vi bör skydda.
  • Varje gång du grips av negativa tankar måste du rationalisera dem och sedan visualisera en byrålåda, i vilken du kan gömma undan de mest negativa och dekonstruktiva tankarna. Se därefter till att låsa lådan!
Det är viktigt att man reglerar sina känslor

Denna mardröm kommer aldrig att ta slut – det är mer än jag kan klara av

I psykologin kallar vi den här sortens tänkande ”affektiv prognos”. Vi tillgriper den när vi föreställer oss hur vi kommer att känna oss i morgon, dagen därpå och påföljande månad. Det händer ofta att människor låter sig styras av de mest negativa känslotillstånden, som panik och ångest. Och istället för att kontrollera dem finns det risk att man ger dem absolut makt över sig.

Samtidigt bör du veta att detta också är bland de vanligaste av de återkommande negativa tankar som människor har under covid-19-krisen. Folk börjar inbilla sig att denna isolering kommer att vara för alltid och att vi aldrig kommer att ta kål på viruset. Låt oss klargöra en sak – för att kunna hantera den här krisen på rätt sätt krävs det att du har ett fast grepp om dina tankar.

En metod för att uppnå detta bygger på att du reglerar din emotionella värld. Avslappning, meditation, aktiviteter som får dig att tänka på annat och samtal med människor du älskar är sådant som visat sig hjälpa.

Och när du känner på det sättet bör du ställa dig frågan: Hur många gånger har jag haft känslan av att en fruktansvärd situation aldrig skulle upphöra, och till slut gjorde den ändå det? Bevara ditt lugn, allt detta kommer att gå över!

Jag kommer att förlora mitt jobb och världen kommer aldrig bli som den var

Du kan drabbas av många negativa tankar under covid-19-krisen. Du kanske oroar dig för att du ska förlora ditt arbete eller att världen kommer att börja se annorlunda ut. 

I dessa fall är det något som är helt klart: detta är inte en irrationell rädsla. Det vore naivt om du försökte intala dig själv att så snart vi fått bukt med coronaviruset så kommer allt bli exakt som det var förut.

Det är mycket troligt att många människor kommer att förlora sina jobb. Så hur gör du för att hantera denna rädsla?

  • Genom att prioritera och fokusera på de omedelbara behoven. Just nu gäller det framför allt att vi sköter om oss själva, håller oss trygga, skyddar oss och planar ut smittkurvan. I nuläget är detta det främsta målet för alla, och det enda vi egentligen kan göra.
  • Du vet inte vad som kommer att ske imorgon, det är sant. Men oavsett vad som händer så kan du besluta dig för att bemöta situationen på ett lugnt sätt. När tiden är inne kan du agera på grundval av omständigheterna. Koncentrera dig alltid på att göra en sak i taget, steg för steg, dag efter dag.

Se till att hantera dina negativa tankar under coronakrisen

Sammanfattningsvis vet vi att denna pandemi säkert kommer att passera. Det är obestridligt. Mänskligheten har redan genomgått liknande scenarier och idag har vi fler medel och resurser och bättre experter och läkare än någonsin förr. Vi människor är fantastiska när vi slår oss samman, och det är vad som sker just nu.

Att vara rädd är helt normalt, men du måste kontrollera din rädsla. Använd dina känslor på ett produktivt och hjälpsamt sätt och kom ihåg dina prioriteringar: fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande.