Tristess efter samlag: egenskaper och orsaker

Har du upplevt tristess efter samlag? Läs den här artikeln för att lära dig mer om detta fenomen!
Tristess efter samlag: egenskaper och orsaker
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Vissa människor känner sig deprimerade efter att de har haft sex, vilket vi i den här artikeln titulerar som tristess efter samlag. Detta är något helt normalt ifall akten kommer till ett abrupt avslut och den drabbade inte har nått klimax.

Vissa studier tyder på att tio procent av befolkningen upplever tristess efter samlag. Detta yttrar sig som en sorg med oklar grund efter en genomförd sexuell session. Det är dock inte alltid relaterat till handlingen i sig. Även om det var en trevlig upplevelse, känner personen sig deprimerad efteråt.

Fenomenet tristess efter samlag inte en sjukdom eller en dysfunktion. I de flesta fall är det en typ av känslomässigt tillstånd som inte resulterar i några omfattande konsekvenser. Men om detta tillstånd är konsekvent under en längre period så kan det indikera på ett djupare problem.

Hittills har vetenskapen inte belyst alla aspekter av detta känslomässiga tillstånd. Det finns olika teorier om hur det förhåller sig. Vi måste säga att inga av dessa teorier kan förklara alla fall eftersom det som gäller för vissa människor inte gäller för andra. Detta beror på att tristess efter samlag kan bero på många faktorer.

En man med tristess efter samlag som sitter på sidan av en säng med samlagspartnern bakom sig

Vad är egentligen tristess efter samlag?

International Journal of Sexual Health har publicerat en studie som talade om tristess efter samlag. Även om det kan variera från person till person, är huvudsymptomen sorg som inträffar strax efter samlaget. Emellertid sägs denna känsla vara oförklarlig, eftersom den inte verkar korrelera med själva upplevelsen.

Detta känslomässiga tillstånd varar vanligtvis några minuter. Men vissa människor kan uppleva dessa känslor under flera timmar, och andra känner sig till och med deprimerade i flera dagar.

De drabbade beskriver känslan som en av tomhet. De känner för att gråta, men kan inte förklara varför. De känner sig också irriterade, på dåligt humör, samt har en vilja att isolera sig.

De fysiologiska orsakerna

Enligt läkarna Brian Bird, Robert Schweitzer och Donald Strassberg, som har studerat detta tillstånd, inträffar en typ av hormonell förändring under den sexuella akten. Senare försöker kroppen stabilisera sig efter att klimax har uppnåtts, eller uteblivit. Denna dynamik får de hormonella nivåerna att hastigt sjunka samt orsaka en depression.

Dr. Richard A. Friedman är chef för Weill Cornell Medicine’s Department of Psychiatry. Enligt honom sker det en kraftig nedgång i amygdala-aktiviteten under en orgasm. Detta område av hjärnan reglerar känslan av rädsla.

Således minskar känslan av rädsla och allt som hör samman med den under sex. Efter en orgasm vill hjärnan återhämta sig snabbt efter dessa känslor, eftersom det är viktigt för överlevnad. Det är därför dessa känslor återhämtar sig med råge, vilket producerar den underliga känslan av tomhet.

De psykologiska orsakerna till tristess efter samlag

Människan består dock inte enbart av biologi. På grund av detta kan vad som händer oss inte bara förklaras genom termer som hormoner och signalsubstanser. Om så var fallet skulle alla drabbas av tristess efter samlag. Det finns dock anmärkningsvärda variationer angående denna aspekt. Detta beror på det faktum att symboliska element också översätts till känslor.

Vissa psykologer har angett att tristess efter samlag är mer intensivt hos dem som har blandade känslor angående den sexuella relationen. Ibland känner individer skuldkänslor efter att ha upplevt glädje genom sex, något som kan bero på en mycket strikt uppfostran, personliga drag, trauman eller socialt tryck att konformera sig till en eftertraktad grupp.

Utöver det som redan nämnts kan detta tillstånd även bero på att man inte har lyckats uppnå en orgasm. Personen känner sig därmed frustrerad, vilket manifesterar sig som en depression.

En man och en kvinna som ligger i en säng

När ska du oroa dig?

Detta tillstånd är vanligare hos kvinnor än hos män. Som vi har nämnt är det i de flesta fall något normalt som man inte bör oroa sig över. I det fall det går över efter några minuter finns det ingen anledning att oroa sig.

Längden som denna känsla varar är en bestämmande faktor, liksom intensiteten hos känslan. Om den varar länge och upplevelsen är intensiv är det troligt att det finns vissa underliggande problem. Detta kan vara en manifestation av ett allvarligare depressionstillstånd som kräver professionell hjälp.

Samtidigt kanske sorgen beror på dåligt sex eller din sexpartners attityd. Om så är fallet kan depression vara ett varningstecken på ett problem i förhållandet. Det bästa är att konsultera relevant vårdmottagning om problemet kvarstår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Araya Baltra, R., Rojas Castillo, G., & Fritsch Montero, R. (2000). Depresión y género en Santiago de Chile. Acta Psiquiatr Psicol Am Lat, 46(4), 325-35.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.