Att bli pappa kan leda till hormonella förändringar

Studier visar att det att bli pappa är en komplex och underbar erfarenhet som till och med kan utlösa hormonella förändringar.
Att bli pappa kan leda till hormonella förändringar
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 21 januari, 2021

Att bli pappa är en oerhört intensiv upplevelse för en del män. Faktiskt kan denna erfarenhet bli så stark att den påminner om den situation kvinnor befinner sig i när de blir mammor. Det finns flera studier som visar att blivande pappor även kan genomgå fysiologiska förändringar.

Studierna fann att män biologiskt sett föds med de verktyg som gör det möjligt för dem att bli pappor och njuta av erfarenheten. Det faktum att somliga inte är särskilt involverade i sina barns uppfostran har alltså mer med kulturella faktorer att göra.

Precis som det att vara mamma har olika betydelse för olika kvinnor, så medför faderskapet en mängd olika upplevelser för män. Vad vi med säkerhet vet är att naturen tillhandahåller såväl män som kvinnor allt de behöver för att föräldraskapet ska bli meningsfullt och glädjerikt.

“Jag tror inte att det går att komma ifrån att det att bli pappa ändrar ens syn på livet. Jag sover alldeles för lite. Och jag finner förnöjelse i de enklaste ting. Jag upplever att man inte har samma behov av att göra saker, att man till exempel håller sig hemma mer.”

-Hugh Jackman-

Man har observerat en ökad produktion av oxytocin hos nyblivna pappor

Hur att bli pappa förändrar ens hormoner

En studie utförd av forskare vid Emory University publicerad i tidskriften Hormones and Behavior undersökte förhållandet mellan faderskap och hormonella förändringar. Man rekryterade en grupp frivilliga försökspersoner som alla hade friska ett- eller tvååriga barn.

Forskarna övervakade deltagarnas hjärnaktivitet med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRT). De visade varje deltagare ett foto på dennes barn, ett foto på ett okänt barn och ett foto på en okänd vuxen person.

De upptäckte att då deltagarna såg foton på sina egna barn så ledde detta till en ökning av den neurala aktivitet i hjärnan som är förknippad med belöning och empati. Detta beror på en ökad produktion av oxytocin, det omtalade “kärlekshormonet”. Tidigare studier har visat att detsamma sker hos mödrar.

Dessa uppgifter bekräftar de slutsatser som framkom i en studie som företogs 2014 och som publicerades i tidskriften PNAS. I studien fann man också att de fäder som utsågs som primära vårdnadshavare till sina barn uppvisade en hjärnaktivitet som var mycket lik den som kan mätas hos mödrar.

Postpartumdepression

Postpartumdepression är en känsla av sorg, tomhet och apati som kvinnor ofta upplever efter en förlossning. Enligt somliga beräkningar är det något som berör så många som 30 procent av alla mödrar. För en del av dem som drabbas är upplevelsen så intensiv att den ofta förväxlas med psykos.

Emellertid finns det en studie, publicerad av Dr. Craig Garfield i den medicinska tidskriften Pediatrics, som pekar på en annan sida av fenomenet. Studien avslöjade att ett stort antal fäder också visar tecken på postpartumdepression. Forskarna kom fram till att symtomen var mer påtagliga hos män som inte tillbringade någon tid med sina barn.

Enligt framlagda data upplever upp till 10 procent av alla nyblivna fäder sådana symtom. Forskarna fann också att motsvarigheten till postpartumdepression hos män uppträder mellan tredje och sjätte månaden efter babyns födelse. För mödrarna däremot uppstår depressionen i regel strax efter förlossningen.

En annan expert på området, den kanadensiska psykologen Francine de Montigny, menar att var tionde man upplever postpartumdepression. Hon tror att dessa symtom utlöses av rädslan av att misslyckas som pappa och konkurrensen om mammans kärlek och tillgivenhet.

Även nyblivna pappor kan drabbas av postpartumdepression

Att vara pappa i dagens samhälle

I strängt patriarkala samhällen är faderskap något som nedvärderas. I dessa samhällen handlar faderskap mer om att ta ansvar för barnet och mindre om känslor. Men under senare år har många fler fäder börjat engagera sig fullt ut i sina barns uppfostran. Dessa fäder har bevisat att det går att uppnå en balans.

De ovannämnda studierna bekräftar dessa idéer. De visar faktiskt att upplevelsen av att bli pappa är något som utlöser positiva hormonförändringar. Den ökade produktionen av oxytocin som observerades i den första studien medför ett sinnestillstånd som liknar lycka.

I den andra studien är de faktorer som leder till postpartumdepression mer psykologiska än fysiologiska till sin natur. Vad vi med säkerhet kan säga är att de existerar och ofta förbises.

Att bli pappa kan vara fantastiskt. Om du tar fullt ansvar och fördjupar dig i faderskapet kan det förhöja ditt välmående. Dock visar forskningen att män också behöver stöttning och förståelse för att kunna njuta av denna vackra erfarenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mazzo, C. M. F., & Almeida, J. M. T. D. (2020). El significado de ser padre en la actualidad: un estudio en el enfoque gestáltico. Revista da Abordagem Gestáltica, 26(1), 26-37.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.