Tristess i relationer: är det normalt?

Tristess är inte en farsot, utan ett helt normalt tillstånd i vissa stunder av livet. Så att uppleva tristess i relationer innebär bara att det är dags att introducera något nytt, lite variation.
Tristess i relationer: är det normalt?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Tristess i relationer är lika normalt som det är att vara uttråkad på jobbet, med familjen, med dina åtaganden eller något annat i livet.

Låt oss börja med att säga att tristess inte är ett beklagligt tillstånd. Det är heller inte världens undergång eller lika negativt som många tenderar att tro.

Tristess drabbar oss alla, men kom ihåg att det bara är tråkiga personer som har tråkigt.

Vi kan definiera tristess som ett tillstånd av ointresse och avsaknad av motivation. Precis som ordet antyder känner man bara att allt är “trist”.

Att vara uttråkad med sin partner, sitt jobb, sina vänner eller något annat är helt normalt – under vissa omständigheter. Tristess är bara en konsekvens, inte själva problemet.

Det är precis som mörkret som låter dig värdera ljuset högre, och vice versa.

“Tristess är ett tecken på tillfredsställd okunnighet, avtrubbad uppfattning, krassa sympatier, avdomnad förståelse, svag uppmärksamhet och oåterkallelig karaktärssvaghet. Tristess är känslan av att allt är ett slöseri med tid; lugn, att inget är.”

-James Bridie-

Reflektioner om tristess

Gråtande kvinna

Tristess är depressionens kusin. Det är ett tillstånd som genererar mycket obehag och enkelt leder till ledsamhetIbland ger det upphov till frågor och tankar om livets sanna mening.

Om man blir besatt av det under en tid så kan det leda till att man börjar förtrösta.

Isaac Asimov förutsåg att tristess skulle bli den största sjukdomen i modern tid. Varför i modern tid? Existerade den inte förr? Det är klart den gjorde, men känslan har på senare tid fått dåligt rykte.

Och som med allt “negativt” i en tidsålder som präglas av “positivt tänkande” så kan den inte tolereras.

En person blir vanligtvis uttråkad när han inte gör något roligt. Mer exakt är tristess den alternativa, icke-roliga versionen av deras verklighet. Folk får myror i benen när deras aktiviteter blir rutinmässiga och extremt repetitiva.

Det sker även när det inte finns några mål att se fram emot eller när dessa inte längre är utmanande, attraktiva eller betydelsefulla.

Tristess i relationer

Tristess i relationer är ofta ett allvarligt alarm. Det första en person börjar överväga är givetvis att kärleken har försvunnit. Men kärlek och tristess i relationer är faktiskt verkligheter som ofta samexisterar.

De kan verka motsägande, men så är inte fallet. Det är vanligt att personer blir uttråkade med sina partners efter några års eller månaders samlevnad.

Forskning om ämnet pekar på att den kritiska punkten i relationen ligger någonstans mellan det fjärde och sjunde året, eftersom det är då hjärnan slutar släppa ut dopamin och andra kärlekssubstanser.

Biologiskt sett är vi redo att lämna vår partner när vi vet att våra gener kommer leva vidare. Ur en psykologisk synvinkel kan tristess i en relation vara ett tecken på att det romantiska skedet är över.

Men en studie som utfördes av Sandra L. Murray, Dale W. Griffin och John G. Holmes indikerar att ju mer idealiserad förälskelsen är, desto lägre risk för tristess i efterhand.

Affektionsångest

Par tittar på varandra

När två personer förälskar sig aktiveras omedelbart vad som kallas för affektionsångest mellan dem. Att påbörja en romantisk relation genererar ofta en känsla av att livet genomgår en expansion.

Detta upplevs som ett psykologiskt uppvaknande som ger upphov till många njutbara känslor.

Vidare finns ett behov av skydd och tröst, såväl som rädslan av förlust som kommer med detta. Boten för allt detta är att förbli nära den man älskar. När dessa känslor är tydligt ömsesidiga kommer ångesten lindras.

Vad dessa känslor i själva verket indikerar är att det finns ett starkt behov för sammankoppling med målet för din affektion.

I takt med att tiden går kommer denna känsla av individuell expansion och psykologiskt uppvaknande att avta. Vad som en gång var extraordinärt blir bekant och nyhetens behag försvinner.

Försvinner gör även entusiasmen och ansamlingen av njutbara känslor som du upplevde tidigare. Det är vid den här punkten som man börjar uppleva tristess i relationer.

Kom ihåg att saker och ting aldrig kommer vara som de var i början. Det innebär dock inte att det måste vara dåligt, för det finns många sätt att återigen tända flamman och undvika känslan av tristess.

Du måste börja med dig själv. Har du blivit tråkig? Om så är fallet ska du återinföra nyheter för att återigen väcka det ömsesidiga intresset.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Salgado, C. (2003). El desafío de construir una relación de pareja. Editorial Norma.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.