Jag är inte trogen dig, jag är trogen vad jag känner för dig

Jag är inte trogen dig, jag är trogen vad jag känner för dig
Rafa Aragón

Skriven och verifierad av psykologen Rafa Aragón.

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2024

Har du någonsin frågat dig själv vad det innebär att vara trogen? Olika personer brukar ge olika svar på detta. Att verkligen vara trogen har dock att göra med ärliga intentioner och djup i relationen.

Inom relationer pratar vi ofta om trohet eftersom det är ett ämne som vi med all rätt lägger stor vikt vid.

Att vara trogen är något fundamentalt inom en relation och grundstenen till att den ska bli långvarig.

När två personer bestämmer sig för att bli ett och vara lyckliga tillsammans gör de ett aktivt val; det blir som en plikt där båda drar sitt strå till stacken.

På detta sätt formar vi relationer och upprätthåller dem. Genom ett ömsesidigt löfte vi avger tillsammans med vår partner.

Samtidigt måste vi komma ihåg att kärleken inte är något vi kan styra över; den är något som flyter, något som vi aldrig kan fängsla…

Att vara trogen i en relation där det finns kärlek implicerar att man inte gör någon uppoffring, och ej heller att man undertrycker sin lust att vara med sin partner. Dessa tendenser uppkommer inte så länge kärleken fortfarande blomstrar.

Kärleken är något oförutsägbart,
och det är det som skrämmer oss.

Trogen

Det blir en skyldighet att vara trogen

Men vad innebär det egentligen att vara trogen?

När man pratar om att vara trogen innebär detta ofta att det uppkommer dolda rädslor; man förväxlar det med kontroll.

Trohet i en relation sträcker sig längre än till bara kärlek och respekt. Vi baserar ofta våra val på det som anses vara moraliskt och korrekt i samhället.

Att vara trogen bör vara mer än en skyldighet,
det bör vara en handling som verkligen går i linje med vad man känner.

Om det blir ansträngande att vara trogen mot den andra personen, och man hela tiden tänker på vad man går miste om, bör man se detta som ett tecken på att kärleken inte är tillräckligt stark.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med känslor för att man ska känna sig tillfredsställd i relationen.

Glaskula

Att vara trogna våra känslor

Känslorna i en relation har en stor kraft som kan göra att vi bara vill vara med personen vi älskar. Att vi bara känner oss motiverade att fortsätta älska denna person. Att det inte finns någon annan som upptar våra tankar.

En trohet som inte uppkommer på grund av en känsla av moral, utan som har att göra med respekt och verkliga känslor, är därför det vi bör leta efter.

Att helt enkelt vara trogna våra sanna känslor för vår partner snarare än personen.

För sann trohet har sin grund i de känslor man verkligen känner när det kommer till kärlek.

Riktig trohet har inget med kontroll att göra, ej heller skyldigheter. Det har inget att göra med rädslan över att personen ska vara med någon annan.

När det verkligen finns kärlek i en relation
finns det ingenting att frukta.

Otrohet finns som en indikator på att kärleken inte existerar, och att kärleken inte kan kontrolleras, oavsett hur mycket man vill kontrollera den.

Man är trogen vad man känner eftersom detta är oundvikligt eftersom ens intresse inte förflyttar mig till någon annan person, eftersom alla tankar, lusten och uppmärksamheten är riktad mot den person man älskar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.