Två kraftfulla ord: sawabona och shikoba

Två kraftfulla ord: sawabona och shikoba

Senaste uppdateringen: 24 april, 2024

Det finns en stam i södra Afrika som verkligen har en vacker sed med två tillhörande kraftfulla ord. När någon beter sig illa bär de denne till byns mitt, där alla omringar personen. I två dagar påminner de personen om alla de goda saker denne gjort.

Denna stam tror även att varje person kommer in i världen som god och strävande efter säkerhet, kärlek, frid och lycka. Under vårt sökande efter vår plats i världen, under våra liv, kan vi begå misstag. Dessa snedsteg är våra otåliga rop på lättnad.

De tror att begäret att känna sig som speciella och goda varelser ibland leder till att människor beter sig dumt. De samlas därför för att få rätsida på saker och ting och sammankoppla med sin sanna natur, komma ihåg vilka de verkligen är, så att de kan återta sin sanningens hand.

Två kraftfulla ord

När detta händer upprepar alla två kraftfulla ord: “sawabona”, vilket betyder “Jag respekterar dig, värderar dig och du är viktigt för mig”, varpå personen svarar “shikoba”, vilket betyder “Så… jag är god och existerar för dig”. Denna erkännande handling läker skadan hos personen som gjorde något fel genom att låta denne veta att han eller hon är älskad och värdesatt.

På så sätt kan denna stam med kärlekens språk komma ihåg att alla människor är speciella och att de är goda på insidan, trots att de ibland inte agerar på rätt sätt. Och sanningen är att de med denna vackra handling och enkla hälsning skickar det positiva budskapet att det aldrig är för sent eller för tidigt att vara den du vill vara.

Du måste inte bestämma en tid när du ska göra eller inte göra det. Du kan börja när du vill. Men kom ihåg att du vinner mer på att vara tålmodig än förhastad.

Ibland när vi beter oss illa gråter vi ut hos någon för att få känna oss värderade. Ja, det är ett rop efter kärlek, uppskattning och medmänsklighet. Om vi börjar föreställa oss att vi alla bär en skylt med texten “Få mig att känna mig viktig och speciell” skulle våra interaktioner vara renare och godare, och vi skulle själva skapa ett genuint intresse för personerna som står framför oss.

Känslomässig kommunikation är en bristvara i vårt samhälle

Vi är oförmögna att ta hänsyn till oss själva eller andra. Vi lever i en farlig miljö där moral, motivation och självförtroendet att röra sig framåt och konfrontera världen inte finns. Den vackra traditionen hos denna stam visar oss vikten av att utbilda våra barn i värderingarna respekt och kärlek.

Om vi förstår denna läxa kommer vi gå bortom att vara utbildade och vänliga. Vi kommer visa upp oss för världen med ett leende som vårt visitkort. Med en vit flagga eller fredstecken som kommer berika vår dag med tacksamhet och självsäkerhet.

På så sätt kommer vi erbjuda stora kvantiteter av oerhört intressant och känslomässig information när vi relaterar till varandra. Samma känslighet och hänsyn som vi ger kommer även inspirera andra. Därigenom kommer vi förbättra kvaliteten och influensen i våra relationer.

Jag hoppas att dagen kommer när vi lär oss vikten av ritualen sawabona-shikoba och betydelsen av dessa kraftfulla ord i vårt eget samhälle. Utan undantag är vi alla i behov av omgivningar som påminner oss om huruvida vi vandrar en bra eller dålig väg. Att vi är fantastiska varelser som först och främst har förmågan att känna och vara stolta över oss själva.

Och framförallt för att inse att vi har kraften och styrkan att börja om från början och korrigera våra misstag.

Bild från Dietmar Temps.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.