Uppskatta personer för hur de behandlar dig

Uppskatta personer för hur de behandlar dig

Senaste uppdateringen: 11 december, 2021

I detta samhälle verkar det som att om du inte är med mig så är du emot mig. Det är därför viktigt att uppskatta personer för hur de behandlar dig, istället för baserat på deras uppfattningar. I slutändan är en uppfattning ett sinnestillstånd där vi antar att kunskapen eller erfarenheten vi har rörande en viss händelse är sann.

Uppfattningar beskriver individers utbildningsrelaterade och kulturella influenser, men det sätt som dessa individer behandlar andra på visar något mer personligt: förmågan till empati. Hur vi behandlar andra säger mycket om oss själva.

Empati är förmågan att uppfatta vad andra personer kan känna. Det involverar även att vi sätter oss in i deras situation och anammar deras skala av prioriteter. Det kan delas upp i affektiv och kognitiv empati. Affektiv empati är förmågan att svara med en lämplig känsla på en annan persons mentala tillstånd. Kognitiv empati är å andra sidan förmågan att förstå en annan persons synsätt eller mentala tillstånd.

Empatiska personer får andra att känna sig förstådda, att man lyssnar på dem och att man bryr sig om dem emotionellt. Från ett psykologiskt synsätt, blir det en mer avgörande faktor hur vi interagerar med andra inom de affektiva band som vi skapar än de uppfattningar som vi har.

“Uppfattningar är ofrivilliga. Inget ofrivilligt bör dömas. En man kan inte anses vara bättre eller sämre beroende på de uppfattningar han har.”

-Percy Bysshe Shelley-

Varför har vi ett behov av att göra ett intryck på andra?

All den information och det sätt som vi organiserar världen på går igenom ett filter. Vår tolkning av den verklighet som omger oss är produkten av vårt personliga bagage i form av förväntningar, nödvändigheter och värderingar.

Vår perception av andra personer är den process som vi går igenom för att lära känna och förstå dem. Det refererar till hur vi upplever andra och det följer samma principer som den perception vi har av oss själva. Vårt självkoncept är länkat till perceptionen av andra, för vi lär oss delvis vilka vi är genom andra människors reaktioner.

Fåglar

Vi behöver kategorisera andra i grupper, som riktlinjer för att orientera oss själva. Denna utvärdering har att göra med vår arts evolution, och det är en anpassningsrelaterad resurs. Vi bör ha ett intryck rörande andra för att anpassa våra reaktioner i enlighet med detta. Vi behöver information för att kunna utvärdera om vi ska hålla oss nära, distansera oss eller helt enkelt visa oss som likgiltiga.

“Den värdefullaste gåvan vi kan ge andra är vår närvaro. När vår fulla uppmärksamhet omfamnar de vi älskar, kommer de att blomstra som blommor.”

-Thich Nhat Hanh-

Uppskatta personer som berikar ditt liv

Omge dig själv med och uppskatta personer som gör ditt liv enklare. Personer som behandlar dig bra och som får dig att känna dig uppskattad har alla gemensamma egenskaper. De är nobla, omtänksamma och respektfulla, och de tycker om att lyssna på andra. Personer som å andra sidan inte respekterar ditt livssätt, dina beslut eller ditt sätt att se på världen kommer att göra det motsatta.

Tänk, är det bättre att vara omgiven av arroganta personer som tycker precis som vi gör, eller vänliga, omtänksamma personer som bryr sig om oss även om de inte delar många av våra uppfattningar?

Uppskatta personer som får dig att må bra

Alla har sin egen åsikt, men det har bevisats att man genom att omge sig med empatiska personer kan bemöta livet på ett mer positivt sätt. För att räkna med dessa personer är redan en bra anledning till att känna sig optimistisk. Låt oss inte glömma att en uppfattning är ett sätt att tolka verkligheten, men det är inte det enda sättet. Det finns många fördelar med att omge sig själv med och uppskatta personer p.g.a. deras sätt att interagera med andra. Och det är inte bara p.g.a. deras uppfattningar, för de berikar oss även med andra kulturer och åsikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.