Upptäck ditt inre barn

Vi använder termen “inre barn” för att referera till bilden vi har av oss själva i koppling till våra känslor, värderingar och erkännande av förmågor. Det är även vår förmåga att känna tillfredsställelse över att vara de vi är. Vårt inre barn utvecklas under barndomen och finns kvar under hela våra liv. Det kommer fram … Fortsätt läsa Upptäck ditt inre barn