Utan dig existerar jag inte

Utan dig existerar jag inte

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

När någon annan är ditt allt och du inte kan tänka dig ett liv utan den personen så känns det som att du behöver denne för att vara komplett. Utan den personen är du ingenting… det är åtminstone vad du tror. Din konstanta tanke är att “utan dig existerar jag inte”. Kanske har du känt så förr, eller så upplever du det just nu.

När hela din värld kretsar kring en person som du älskar och denne plötsligt överger dig så faller din värld i spillror. Plötsligt börjar allt förlora sin mening. Du känner dig övergiven, sårbar och ensam. Du vet inte vad du ska göra eller hur du ska agera. Denna person var ditt allt… och nu känns det som att du inte har något.

“Att vara beroende av personen man älskar är ett sätt att begrava sig själv i livet; en handling av psykologisk självstympning där självkärlek, självrespekt och ens egen essens irrationellt uppoffras.”

-Walter Riso-

Det är normalt att känna på detta sätt. Om du har delat ditt liv med denna person kommer du känna av dennes frånvaro under en tid. Men är ditt liv och din existens beroende av denna person? Varifrån kommer idén om att “utan dig existerar jag inte”? Vid den här punkten bör du tänka på konceptet emotionellt beroende.

Min lycka är beroende av dig

Sjöjungfru på klippa som existerar utan dig

Denna tomhet vi talar om kan komma in i ditt liv när en närstående går bort eller lämnar ditt liv. Det kan vara en mor, far, bror, partner eller nära vän. Det är något i livet vi inte kan undvika. Livets omständigheter har av någon anledning tagit ifrån dig personen som betydde allt för dig. Efter att detta skett kommer det dröja lite innan du kan återgå till det normala och acceptera tomheten.

Men vad sker när en person som är en stor del av ditt liv lämnar det? Vad händer när din partner plötsligt är borta? Om allt faller samman och du inte kan gå framåt så kanske du klänger dig fast vid personen mer än du borde.

Det är omöjligt att hålla någon vid vår sida för alltid, precis som vi inte kan låtsas att alla våra förhållanden är perfekta. Men vi kan inte sluta existera, sluta bry oss om oss själva eller sluta tänka på oss själva efter att personen lämnat våra liv. Vi bör alltid tänka på oss själva. Du ska aldrig låta ditt liv, din lycka och ditt välmående vara helt beroende av den andra personen.

Om du tror att det är vad sann lycka är så har du dessvärre fel. Du bör vara fri och lycklig med dig själv som du är. Du kan dela ditt liv med en annan person, men du bör aldrig ge denne kontrollen över det. Varför ska du helt plötsligt låta personen du älskar ta över rodret eller sitta i ditt livs förarsäte?

Kanske har du låg självkänsla, kanske ger du allt du kan. Kanske är du rädd för att bli övergiven och behöver förankra dig så mycket som möjligt i sökandet efter säkerheten du saknar.

Även om du inte är här så kommer jag inte ge upp

Fjäril på lejon

För att frigöra dig själv från detta känslomässiga beroende bör du komma ihåg typerna av attityder som hindrar dig från att gå framåt. Det första du bör göra är att ta hand om din självkänsla. Älska och värdesätt dig själv. Du förtjänar det. Lägg inte ditt liv i någon annans händer. Endast du har makten att besluta dess riktning. Vad bör du ha i åtanke utöver detta?

  • Låt inte din lycka vara centrerad på endast en person.
  • Sätt inte någon annans önskningar före dina egna.
  • Om du bara mår bra när du känner dig älskad av någon annan så ska du öronmärka tid för självreflektion för att se huruvida du kan förändra detta.
  • Var inte med någon som inte gör dig lycklig, även om du lider utan denne.
  • Låt aldrig denna person kontrollera ditt liv.

Många saker kan bidra till att din lycka blir beroende av andra snarare än dig själv. Det kan vara lätt att blanda ihop kärlek eller tillgivenhet med behov. Denna förvirring för vanligtvis inte med sig något positivt, och förhållandet blir till något som inte nödvändigtvis är hälsosamt. Du bör kunna vara i frid med dig själv utan behov av någon annan. Lär dig alltså hur man är ensam, och lär dig själv genom detta att inte vara beroende av någon annan.

“Lär dig att leva utan att hota din frihet.”

Jag existerar utan dig

Det är möjligt att du är rädd för att vara ensam, men hjälper det verkligen att vara med någon annan när du är rädd för att gå ensam? Kanske kommer den andra personen ge dig självkänsla och säkerhet, men det resulterande förhållandet kommer vara ohälsosamt och destruktivt.

Fågel och kvinna

Sätt inte dig själv på kurs mot olycka i livet, för det ligger i dina händer huruvida du är lycklig med dig själv eller inte. Frigör dig själv från det som binder fast dig och återupptäck dig själv såväl som den du verkligen är. Du är nämligen den enda som aldrig kommer överge dig, och du kommer alltid finnas där för dig själv i slutet av varje dag. Du kommer även snart kunna säga “utan dig… existerar jag. Utan dig… kommer jag fortfarande vara jag”.

Bilder från Mijail Khonch, Claudia Tremblay, Art Spheric.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.