Utmaningarna med ett ängsligt, undvikande förhållande

Ett ängsligt, undvikande förhållande är ett där ångesten har en dominerande roll, i grund och botten på grund av att man misstror den andra parten. I vissa förhållanden beror detta på en ängslig personlighetsstörning, medan det hos andra är resultatet av en undvikande eller obeveklig partner.
Utmaningarna med ett ängsligt, undvikande förhållande
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2020

Ett ängsligt, undvikande förhållande är en typ av relation där rastlöshet, possessivitet och osäkerhet dominerar. I princip beror det på olösta problem hos personerna som etablerar denna typ av band. Det finns dock också relationer då en person etablerar denna typ av ängsliga beteenden på grund av att de framkallas av den andra partnern.

Det är sant att paranoida människor också faktiskt kan vara förföljda. Detsamma är mer eller mindre vad som händer i ängsliga, undvikande förhållanden. Det finns en grundläggande känsla av osäkerhet, men den som känner det är inte densamma som livnär eller utlöser det. Med andra ord kan en av parterna vara orsaken till en ängslig anknytning.

Det är inte lätt att skilja på en person med en egenutlöst ängslig anknytning från en vars partner verkligen är undvikande och ger god grund till ångesten. Av samma anledning kan många människor i sådana situationer inte svara på följande enkla fråga: Är det min egen otrygghet som gör mig orolig eller är det min partners beteende som orsakar det?

Under uppvaktningsfasen kan undvikande individer verka charmiga och har lärt sig alla sociala knep – de vet ofta hur de förväntas agera under den inledande fasen och har förmågan att bra uppfylla denna roll under en tid.

-Jeb Kinnison-

En sorgsen kvinna

Ett ängsligt, undvikande förhållande

Ett ängsligt, undvikande förhållande, även kallad ambivalent anknytning, är en form av band där det finns en stor önskan efter intimitet med sin älskare. Samtidigt finns det dock en djup rädsla för att förlora den personen. Denna känsla leder till en ängslig tolkning av samtliga manifestationer av distansering eller avslag, oavsett hur små eller obetydliga.

Faktum är att en ängslig person tolkar många typer av beteenden som varken innebär distansering eller avslag på detta sätt. Således har de en kraftig misstro till sin partner, och allt relaterat till denna misstro tar allt mer makt allteftersom tiden går. Där finns även en oproportionerlig reaktion på otaliga beteenden som inte förtjänar det.

I dessa fall blir partnerns reaktioner relativt betydelsefulla. Helst bör denna partner anta en förstående attityd och inse att denna ångest ofta härrör från djupa osäkerheter och olösta trauman. En person med en ängslig personlighetsstörning behöver värme och lugn från sin partner. Således kommer ångesten att minska om de känner sig säkra i sitt förhållande.

Den undvikande partnern

En person med ängslig personlighetsstörning har inget behov av en person som tar makten över dess osäkerhet och rädsla. Men den har heller inget behov av en person som får den att känna sig osäker. Detta är just var en undvikande partner gör. Faktum är att detta undvikande beteende ökar den ängsliga partnerns ångest och därmed förstärker denna skadliga typ av anknytning. Även om den undvikande partnern inte ens inser det i de flesta fall, kan denna också använda undvikandet som ett maktspel.

En undvikande partner är en som flyr eller sitter tyst inför konflikter. Det kan vara en person som vill ha snabba lösningar på problem och slippa att verkligen fördjupa sig i vad som händer. Eller en som intellektualiserar allt och inte låter sina känslor komma upp till ytan. Liknande kan det vara en som blir irriterad eller obekväm när han konfronteras med sin partners känslomässiga uttryck.

En annan egenskap hos denna typ av person är deras känslomässiga brist på tillgänglighet. Det kan vara väldigt skadligt för en ängslig person att ha en partner som inte vill vara helt med i ett förhållande och som undviker engagemang genom att insistera på att de inte vill känna sig ”bundna”. De kan också förlöjliga eller minimera vissa känslor. Denna typ av beteenden leder endast till osäkerhet hos deras partner.

En förtvivlad man

Är det jag, eller är det min partner?

Det är ofta svårt att vara medveten om ifall du har hamnat i ett ängsligt, undvikande förhållande eftersom någon av er ägnar sig åt vissa olämpliga beteenden. Kanske har du i grunden inga anknytningsproblem men blir orolig och osäker när din partner säger och gör saker som leder till konflikt.

För att veta om du sitter fast i ett ängsligt, undvikande förhållande du är obekväm med, måste du först identifiera om din rädsla är befogad. Du kan till exempel vara ängslig för att:

Det kan vara så att du har en undvikande partner om någon av dessa rädslor finns i ditt förhållande. Andra rädslor som rädslan för att förlora din älskare eller rädslan för att de ska sluta älska dig och bli kär i någon annan talar å andra sidan om en tendens till ängslig anknytning i ditt förhållande, snarare än en undvikande partner i allmänhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Casullo, M. M., & Liporace, M. F. (2005). Evaluación de los estilos de apego en adultos. Anuario de investigaciones, 12, 183-192.
  • Salazar Gutiérrez, S. G., & Sotelo Castro, A. F. (2021). Influencia del apego adulto sobre la dependencia emocional en las relaciones de pareja de estudiantes universitarios.
  • Chicomin Torres, J. C. (2021). El apego inseguro en la infancia y su repercusión en las relaciones de pareja en adultos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.