Uttråkningssyndrom: den totala motsatsen till utbrändhet

Uttråkningssyndrom: den totala motsatsen till utbrändhet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2022

Arbetsvärlden kan ibland vara giftig. Det stämmer att det ofta är ett privilegium att ha ett jobb, men det innebär inte att det inte kommer med problem. Det finns många arbetsrelaterade tillstånd som kan leda till depression och ångest. Ett av dem är uttråkningssyndrom, som skiljer sig markant från utbrändhet.

Utbrändhet har att göra med att man är överarbetad. Det är något man stöter på hos anställda som lider av ångest och emotionell stress. De blir utsatta för en enorm mental utbrändhet, och detta skapar ångest och panik. Uttråkningssyndrom är å andra sidan baserat på att man är uttråkad eftersom man inte har några viktiga uppgifter på arbetsplatsen. Detta koncept kom fram 2007 då det togs upp i en studie av Philippe Rothlin och Peter R Werder.

“Belöningen för ett bra utfört arbete är möjligheten att göra mer.”

-Edward Salk-

Vad är uttråkningssyndrom?

Uttråkningssyndrom är ett fenomen som till en början kan verka helt harmlöst. Att ha så lite arbete eller ansvar att man inte vet vad man ska göra med resten av tiden är något som många drömmer om. Då folk inte tycker om sina arbeten eller lider av utbrändhet så drömmer de om att kunna ta någon paus under dagen.

Vad många inte vet är att denna situation kan ha en negativ effekt på de personer som upplever det. Brist på mål, ointresse och frustration är aspekter som snart visar sig, vilket ger upphov till depression, apati och koncentrationsproblem.

Kvinna som tittar på datorn.

Denna kroniska känsla uppstår p.g.a. en brist på planering, att alla andra får de intressanta uppgifterna och att man är överkvalificerad. Många känner inte att deras arbete på arbetsplatsen uppskattas av cheferna. Detta får den anställde att inse att oavsett hur mycket han eller hon försöker så kommer ingen förändring till stånd på jobbet. Den anställdes brist på utbildning kan också ha en påverkan, och personen kan känna sig värdelös och kommer inte göra sitt jobb på ett bra sätt.

Det finns jobb som involverar monotona uppgifters om också kan skapa denna typ av situation, som exempelvis att sortera paket. Att göra samma typ av arbete under flera timmar utan någon variation är inte bara tråkigt, utan det är även kontraproduktivt.

Hur kan man motverka uttråkningssyndrom?

Uttråkningssyndrom kan motverkas om företag tar lämpliga åtgärder. Det är viktigt att de anställda har god mental hälsa för att de ska kunna utföra sina uppgifter ordentligt. Om man ignorerar detta behov och underskattar dem och inte tar i beaktande det som de föreslår så kommer man skapa en försämrad arbetsmiljö.

Det finns flera områden som man måste tänka på. De anställda bör fokusera på dessa områden och etablera rutiner. Detta är väldigt viktigt för att man ska kunna få ett slut på denna psykologiska åkomma. Om företaget inte ingriper så kommer de anställda själva att leta efter alternativ.

Praktisera aktiviteter utanför arbetstimmarna

Alla bör lära sig att separera arbetslivet från privatlivet. Vi måste alla koppla bort och utföra aktiviteter som vi tycker om och motiverar oss. Att sporta, gå på teater, utöva yoga och gå på bio eller träffa vänner är några positiva alternativ. Det är också bra att läsa eftersom det låter oss koppla bort verkligheten. Vi är människor och vi behöver ha kul. Försök att hålla dig frisk och välj inte skadliga alternativ, såsom alkohol eller droger.

Man som tittar på laptop.

Prata med en specialist

Om du känner att du behöver hjälp så prata med en specialist. Psykologerna och psykiatrikerna har som uppgift att förbättra din mentala och emotionella hälsa. De hjälper dig med att hitta avslappningstekniker, lyssnar på dina problem och hjälper dig att hitta lösningar.

Du bör inte vara rädd för att be om hjälp. Ibland kan några sessioner per månad gör mycket mer än vad man hade kunnat tro.

Gör upp en lista med mål

Att göra upp en lista på kortsiktiga och långsiktiga mål kommer alltid vara till hjälp. Tänk på allt du vill lyckas med på kort sikt och titta sedan på dina långtidsmål. Reflektera, skaffa kontakter och ta de nödvändiga beslut som krävs för att du ska kunna komma dit du vill.

Vissa av dina mål kan vara omöjlig, medan andra kommer gå fint. Ansträngning och uthållighet går alltid hand i hand med framgång.

Prata med dina chefer

Om du märker att dina chefer inte är medvetna om situationen så kan du försöka prata med dem om detta. De kanske kommer lyssna på dig om du försöker förklara för dem. Försök att vara vänlig och inte krävande. Var lugn då du förklarar saker.

Det värsta som kan hända är att inget kommer förändras, men då kommer du iallafall veta att du har försökt. Det är bättre än att inte säga eller göra något. Ha modet att stå upp för dig själv som anställd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cabrera L. Síndrome de Boreout: Diseño, confiabilidad y validación preliminar de un instrumento para su medición. Rev. Univ. Ind. Santander. Salud  [Internet]. 2014  [consultado 31 mar 2022] ;  46(3): 259-265. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072014000300006&lng=en.
  • Rothlin P, Werder P. El nuevo Síndrome Laboral Boreout. 1° Edición. España: Penguin Random House Grupo Editorial; 2011.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.