Vad är egentligen bigami?

Vet du vad bigami är exakt? Det är att som gift olagligt gifta sig med en andra person, eller att gifta sig med en person som man vet redan är gift. Vill du lära dig mer om detta fenomen? Läs vidare!
Vad är egentligen bigami?
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 06 november, 2023

I antikens Rom ansågs kvinnor som praktiserade bigami vara otrogna och man dömde dem till döden. Därför är det inte förvånande att vi fortsätter att betrakta bigami som synonymt med otrohet i många fall. Detta är dock inte helt korrekt. Bigami är situationen där en person har två makar/makor samtidigt.

Detta begrepp kommer från grekiskan. Ordet “bi” kommer från bis, som betyder “två gånger”. Och “gami” från gamos, som betyder “äktenskap”. I och med detta betyder bigami etymologiskt “dubbelt äktenskap”. Därför är ett första krav för att man ska kunna tala om bigami att personen har gift sig. Vad gäller personer som bara har ingått ett förhållande är det inte fråga om bigami.

Tidigare äktenskap som inte är upplöst

Enligt civilrätten anses en person vara bigamist när han eller hon har gift sig för andra gången utan att ha upplöst sitt tidigare äktenskap. Det vill säga att personen har gift sig medan han eller hon redan är gift med en annan. Personen har alltså två fruar eller två män samtidigt.

Vi bör dock precisera att en person som har varit gift två eller flera gånger inte är bigamist om dennes tidigare äktenskap inte längre är giltigt. Det vill säga att det är upplöst juridiskt i respektive land. Faktum är att i många länder finns det ingen gräns för hur många gånger du kan gifta dig. Du kan göra det en gång, fyra eller tio gånger.

Kvinna med pojkvän håller annan mans hand

Civilstånd

För att bigami ska vara ett brott i lagens mening är denna aspekt helt avgörande. En bigamist är alltså en person som gifter sig på nytt medan han eller hon redan är gift.

Bigami är förbjudet enligt svensk lag och är i 7 kap 1 § Brottsbalken rubricerat som tvegifte. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Drabbade och inblandade personer

I en bigamisituation är det främst två personer som blir lidande. Å ena sidan den som gifte sig med bigamisten i första hand och å andra sidan den nya maken eller makan. De har båda blivit lurade, men på olika nivåer.

Den första maken eller makan blir lidande både materiellt och moraliskt eftersom han eller hon kan ha blivit försummad både ekonomiskt och känslomässigt. Och den andra maken eller makan blir vilseledd eftersom han eller hon gifter sig med en person som han eller hon trodde var singel, men som egentligen inte var det. Därför är deras äktenskap ogiltigt.

Men om den andra maken eller makan är medveten om partnerns bigami när han eller hon gifter sig?

Även denna omständighet måste beaktas. Om personen som ska gifta sig med en annan redan gift person är medveten om att denne är gift, kommer han eller hon betraktas som deltagare i bigami och därmed en medbrottsling.

Om denne bigamist å andra sidan är omedveten om situationen, har denne inte gjort sig skyldig till brott eftersom hans eller hennes agerande var baserat på god tro.

Par som är arga på varandra

I vilka delar av världen är bigami olagligt respektive lagligt?

Bigami är olagligt i Europa, Amerika och Oceanien. På dessa kontinenter är endast monogamt äktenskap tillåtet, det vill säga med en person. I de allra flesta länder i Afrika och Mellanöstern är bigami dock lagligt. Endast Elfenbenskusten, Tunisien och Israel förbjuder det.

I Asien råder en något mer varierad situation. Medan monogami är den enda tillåtna äktenskapsformen i norr, är bigami tillåtet i södra länder. Specifikt är bigami lagligt i Afghanistan, Brunei, Indien, Indonesien, Iran, Malaysia, Pakistan, Thailand och Vietnam.

Skillnad mellan könen

I de muslimska länder där bigami är tillåtet föreligger dock en icke försumbar skillnad mellan könen. Bigami är endast tillåtet för män.

För kvinnor är det inte bara förbjudet, utan också en synd. En man kan alltså ha mer än en fru medan kvinnan alltid måste förbli monogam.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.