Tänk om monogami är ett ideal och inte en verklighet

Tänk om monogami är ett ideal och inte en verklighet

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2019

Otrohet är vanligt även inom samhällen där monogami är ett ideal. I djurriket är monogami mer av ett undantag snarare än en regel. Det finns många som fortsätter att vara trogna, men anledningen till att de är det är inte alltid så värst romantisk. Genom att förstå varför monogami inte fungerar för djur så kan man också börja förstå mänskliga relationer bättre.

Trots otaliga sånger, noveller, operor, myter och legender om den romantiska kärleken, är det väldigt få forskare som har gett ämnet den uppmärksamhet som det förtjänar.

Forskare vid University of Cambridge har dock lyckats reda ut vad som får däggdjur att hålla sig till monogami. Dessa forskare upptäckte att sexuell monogami är ett ideal, och att det inte verkar vara lika verkligt som vi tror. Låt oss dyka djupare in i detta.

“Monogami är hos många män baserat på lathet, medan det hos kvinnor är en vana.”
Victor Hugo

Par som kramas

Monogami är ett ideal och stöds inte av genetiska faktorer

Monogami är ett koncept som innebär att en man eller kvinna bara kan ha en sexuell partner per gång. Faktum är att människan är en av få arter som utövar monogami. Ofta fungerar det dock inte.

Det är givetvis inte alla som är otrogna, men enligt de studier som utförts av professor Tim Spencer är vi genetiskt designade till att vara det. Detta är en av de viktigaste faktorerna relaterade till otrohet: 40% av all otrohet orsakas av genetik.

Spencer studerade 1,600 tvillingpar och upptäckte att otrohet påverkas mycket av genetik. Den logiska slutsatsen är därför att detta beteende fortsätter eftersom det är fördelaktigt ur ett evolutionärt perspektiv.

När det kommer till hur psykologiska faktorer påverkar otrohet så kan vi titta på emotionell, personlig och sexuell tillfredsställelse. En person som tycker om rutiner och etablerade mönster kommer ha färre impulser att vara otrogen.

Detta kombinerat med höga nivåer av serotonin gör troheten till det mest fördelaktiga valet. Folk som å andra sidan söker mer intensiva känslor och har lägre serotonin- och dopaminnivåer kommer vara mer benägna att vara otrogna.

En studie av professorerna Steven Gangestad, Randy Thornhill och Christine Garver från University of New Mexiko visade att kvinnor är mer sexuellt aktiva några dagar innan och efter ägglossningen. Detta är inte ett problem så länge som de är sexuellt intresserade av sina partners. Studiens resultat visade dock att kvinnor visade större sexuellt intresse för andra män, och inte deras partner, då de är fertila.

Otrohet i parken.

Sexuell monogami & social monogami

Enligt den senaste forskningen tenderar däggdjur att vara socialt men inte sexuellt monogama. Det finns dock undantag. Vi har även slagit fast att monogami beror på psykologiska och genetiska faktorer.

Social monogami innebär att man låtsas ha endast en partner medan man är otrogen bakom den personens rygg. Enligt vissa författare är detta den bästa reproduktiva strategin, eftersom den låter dig föra över dina gener till nästa generation och ha någon att uppfostra barnen med.

En nyligen utgiven studie i The Journal of Couple and Relationship Therapy slår fast att upp till 45-55% av alla gifta kvinnor är otrogna, medan siffran är 60% bland män. Enligt Janis Springs, sexolog och författare av After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust, drabbas nästan en tredjedel av alla relationer av otrohet. Alla dessa siffror beror givetvis på hur man definierar otrohet.

Detta visar att minst en partner har varit otrogen i upp till 80% av alla giftermål. Då man ser det från denna synvinkel så verkar sexuell monogami vara mer av ett ideal än en verklighet. Social monogami är dock den föredragna modellen i det västerländska samhället. Tror du att monogami är ett ideal?

Detta kanske intresserar dig
Partners, älskare och otrohet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Partners, älskare och otrohet

Relationer med älskare och otrohet anses ofta vara mer levande än parrelationer. På något sätt påminner de oss om våra första kärleksmöten.