Vad är egentligen aktivt åldrande?

Aktivt åldrande är ett annorlunda sätt att se på livets sista levnadsperiod. Inom detta ramverk kan man således prata om förluster och hur man anpassar sig till dem, men också om erfarenheter och deras enorma värde. Och hur gör man för att lämna efter sig ett arv som tar hand om och skyddar dem som fortsätter?
Vad är egentligen aktivt åldrande?

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Varje människa åldras annorlunda. I ett sammanhang som innefattar påverkan av kultur, samhälle, ärftliga faktorer och uppfostran, lyfter Världshälsoorganisationen fram aktivt åldrande. Men vad är egentligen aktivt åldrande?

Idag vill vi prata om vad åldrande handlar om och hur det har utvecklats genom historien. Vi ska också prata om ett intressant uppslag som handlar om denna idé.

En kvinna som trivs med tillvaron

Historien om hur människor åldras

Man har betraktat åldrande på olika sätt genom historien:

 • Antikens Grekland: I Staten hänvisar Platon till ålderdom som ett positivt skede. Aristoteles menade dock att detta är ett stadium av svaghet som kräver medkänsla. Dessutom karakteriserade han äldre människor som misstänksamma, nyckfulla, själviska och cyniska.
 • Cicero: Han betraktade ålderdomen som förståndets och förnuftets tid. Dessutom talade han om vikten av att förbereda sig för ålderdomen.
 • Horatius: Denna man menade att ålderdomen inte är någon gyllene tid eftersom anpassningsförmågan minskar.
 • Medeltiden: Vid denna tidpunkt hävdade Thomas av Aquino att ålderdom var synonymt med dekadens.
 • Renässansen: Denna epok kännetecknades av en flykt undan döden. Under den här tiden betraktades äldre människor också som varandes i ett tillstånd av förfall. En del menade att de äldre var experter på trolldom och häxkraft.
 • 1800-talet: De första vetenskapliga undersökningarna ledde till en vändning på föreställningen om ålderdom.
 • 1900-talet: Efter andra världskriget kunde forskare konstatera en kraftig befolkningstillväxt. Efter att ha besegrat olika infektionssjukdomar, tack vare utvecklingen av medicinska rutiner och teknik, ökade den förväntade livslängden markant.

Åldrande i modern tid

För närvarande är åldrandet ett stadium som människor i allmänhet inte oroar sig alltför mycket över, utöver de som är vårdgivare och de som har nått detta skede. Det finns många äldre i västvärlden. Det beror kanske på att samhället uppmuntrar människor att försöka hålla sig unga längre, och att så många försöker hålla åldrandet på avstånd med hjälp av olika produkter, med träning och med operationer.

Dessutom talas det inte mycket om döden. Det är faktiskt som om detta vore en fråga som vi inte vill kännas vid till en sådan grad att vi helt enkelt inte pratar om den. Samma sak händer med åldrandet. I vissa länder exkluderas den äldre befolkningen och bor främst på vårdhem. De flesta är separerade från kärnfamiljen. Med andra ord har samhället gått från att högt värdera erfarenheten hos äldre personer till att underskatta den. Många människor vägrar inse att de själva kommer att nå denna ålder en dag.

Österut hittar vi dock en annan situation. I länder som bland annat Japan anses äldre personer vara hedervärda på grund av deras många förmågor och visdom. Därför behandlar människor dem med respekt och beundran.

Aktivt åldrande

Aktivt åldrande består enligt Världshälsoorganisationen (WHO) av att optimera välbefinnandet på tre nivåer:

 • Fysiskt. Består av allt relaterat till den fysiska kroppen.
 • Socialt. Består av de interaktioner som människorna upprättar. Till exempel kan en negativt laddad miljö leda till kortare livslängd och dålig livskvalitet.
 • Mentalt. Består av den affektiva och kognitiva världen.

Tanken är att ta hänsyn till dem alla. Till vilken nytta? Ja, till att utöka allas livskvalitet, produktivitet och hälsosamma livslängd i ålderdomen.

Genom aktivt åldrande betonar man hälsan på ett integrerat sätt. Det tar hänsyn till alla stadier som individen går igenom eftersom olika förebygganden kan bidra till att förbättra dem.

Ett par som har kul

Varför är aktivt åldrande så viktigt?

Det är en viktig fråga eftersom idén är att ge människor ett mångfacetterat välbefinnande i åldringsskedet. För detta måste människor agera inom olika sektorer:

 • Hälsa. Ur både stödjande och förebyggande perspektiv.
 • Ekonomi. Så att alla som når ålderdomen förblir ekonomiskt stabila.
 • Pedagogik. För förebyggandet av sjukdomar och för att hålla sinnet aktivt.
 • Yrke. Vissa tror att de inte längre kan arbeta eftersom de är äldre.

Det finns dock flera sätt på vilka aktivt åldrande kan ske. Allt du behöver göra är att skapa ett system som du kan anpassa dig till. Faktum är att man kan fokusera på vilket område man vill eftersom ålderdom är ett omfattande koncept.

Utöver dessa förespråkar aktivt åldrande förändringar inom transport, bostäder och rättvisa. Således kan man skapa en mer funktionell befolkning som är integrerad i samhället, värdera allt som den kan ge dig samt försöka tillgodose dess behov.

Aktivt åldrande är allas ansvarsområde. Det handlar om att samarbeta inom olika sektorer för att förbättra livskvaliteten i detta skede. Du kommer själv en dag att bli gammal, oavsett hur gammal du är just nu. Om alla samarbetar med varandra kan ett aktivt åldrande bli verklighet.

Detta kanske intresserar dig

Skillnaden mellan att åldras och att bli gammal
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Skillnaden mellan att åldras och att bli gammal

Varför verkar vissa personer åldras bättre än andra? Det finns en skillnad mellan att åldras och att bli gammal, och vi ska tala om den idag. • Kalache, A., Plouffe, L. / Voelcker, I. (2015). Envejecimiento Activo. Un marco político ante la revolución de la longevidad.

 • Organización Mundial de la Salud. (2015)Informe mundial sobre el envejecimiento. Recuperado de: www.who.int