Vad är egentligen giftig moder-syndrom?

Vad är egentligen giftig moder-syndrom?

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Jill Churchill tror att det inte finns något sätt att vara en perfekt mor, men att det finns miljontals sätt att vara en bra mor. Med öm varsamhet talar den berömda författaren om fördelarna med moderskap. Men vad sker om modern inte har någon önskan att vara en mor? Då kan något som kallas giftig moder-syndrom dyka upp.

Idag kan ämnet moderskap skapa debatt. För många kvinnor är det det mest fantastiska de varit med om; för andra är det vackert och de är lyckliga; men det finns även personer som inte ville bli gravida och försöker adoptera bort sina barn eller överge dem. Sedan finns det en grupp människor som pressas till moderskap av olika omständigheter, när de i verkligheten inte vill fortplanta sig.

“Handen som gungar vaggan regerar världen.”

Peter de Vries

Giftig moder-syndrom

Psykologen Olga Carmona medger att det inte är lätt att förstå att det finns kvinnor som inte alls är intresserade av att få barn. Många av oss lever i samhällen där det inte är ett giltigt alternativ att inte vara förälder. Men denna press kan föra med sig mer ont än gott.

Det är just denna press som gör att giftig moder-syndrom uppstår. I denna grupp av kvinnor finns det individer som axlar moderskapet av anledningar bortom deras kontroll och mot deras vilja.

Att bli ofrivillig mamma

En giftig moder är en kvinna som blir mamma på grund av sociala konventioner eller för att hon rör sig enligt ett manus som förberetts i förväg. Ett öde skapat av hennes omgivning som skapar en tröghet som leder till att det förverkligas.

Konsekvenser av giftig moder-syndrom

Som du säkert kan tänka dig är konsekvenserna av giftig moder-syndrom inte alls bra. Vidare kommer det inte bara påverka kvinnan själv, utan även barnen och personerna i hennes omedelbara omgivning.

Därför är det svårt för en giftig mamma att älska sina barn villkorslöst. För henne är moderskap långt från det vackraste som hänt henne. Hennes avkomma kan till och med vara rivaler, hinder eller olägenheter. Hon kan projicera sina mest intima hopp och önskningar på dem och gå så långt som att försumma deras behov.

Likgiltiga mödrar

Denna situation resulterar i en kvinna som demonstrerar narcissistiska beteenden vid många tillfällen. Genom att inte axlar rollen som mamma tenderar de att se på världen på ett barnsligt sätt där de filtrerar allt genom sina egna behov och önskningar. Det värsta fallet är när mamman blir till en väldigt bitter kvinna. Hon har inget annat val än att se hur hennes värld vänder sig längre och längre bort från hennes sanna förväntningar, vilket gör henne mycket olycklig.

Barn till giftiga mödrar drabbas av konsekvenserna

Det är logiskt att tänka att barnen kommer drabbas mest efter mamman när det kommer till giftig barnuppfostran. Det är därför de i många fall blir till mammans hackkyckling. Avkomman från dessa mödrar får bära skulden för hennes olycka. På grund av detta drabbas de av olycka, manipulation, missförstånd, kritik, förödmjukelse och till och med grymhet.

Det finns inget mer sårande för ett barn än att inte känna sig älskad och förstådd av sina föräldrar. En giftig mamma känner inte någon större empati för sitt barn eftersom hennes värld är helt och hållet egoistisk.

En giftig mamma kommer dessutom ständigt påtala barnets brister och negativa drag, speciellt om de orsakar problem för henne. Barnet kommer aldrig möta hennes standarder och konstant kritiseras. Hon kan till och med se på barnets prestationer med avund.

Giftig moder-syndrom genomsyrar allt

Det är logiskt att tänka att en giftig mor kommer göra allt eländigt för barnen. Därför är det inte ovanligt för henne att försöka ogiltigförklara sina barn, att vara utmattande överbeskyddande eller att inte tillhandahålla något stöd alls.

Det är inte konstigt för giftiga mödrar att sätta upp en fasad av anständighet gentemot barnens intressen. På grund av det kan förväntningar de har på sina barn nå orimliga nivåer. Barnen måste vara exakta kopior av vad de vill att de ska vara.

Flicka på stranden

Hon spelar även offret eller använder sjukdomar för att manipulera barnen och ge dem skuldkänslor. Hon kan till och med byta roller och få barnen att känna att de måste ta hand om sin mamma, istället för tvärtom.

“Barnets framtida öde är alltid moderns jobb.”

-Napoleon Bonaparte-

Att spela en roll man inte valt, och dessutom en roll med stora mängder ansvar, såsom att vara en mor, är inte lätt. Tänk bara på det faktum att det finns massor av mödrar i världen som inte blev det av egen fri vilja eller som blivit besvikna på moderskapet.

Men alla av dem har inte fyllt sina och sina barns liv med bitterhet. Många av dem gör faktiskt det bästa av situationen. Omständigheterna må ha viss inflytelse, men de låter inte sig själva känna sig fördömda; det finns alltid hopp och experthjälp att få, både för modern och barnet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.