Helikopterföräldrar och agendamödrar styr sina barns liv

Helikopterföräldrar och agendamödrar styr sina barns liv

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi använder termerna helikopterföräldrar och agendamödrar för att referera till de föräldrar som vill kontrollera och organisera sina barns liv totalt. De handlar i god tro, men utan tvivel och de minskar de smås frihet.

Helikopterföräldrar eller agendamammor kontrollerar ständigt barnens läxor, deras uppgifter, deras prov och deras aktiviteter. De slutar aldrig att knyta ihop lösa ändar eller att planera varje minut av deras barns liv.

De är väktarna av varje bit av information och varje akademisk skyldighet hos barnet, och skapar därmed ett beroende inom dem. Som en konsekvens av detta är det svårare för barnen att lära sig ta ansvar för sina aktiviteter och intressen.

Helikopterföräldrar och agendamödrar skapar olyckliga barn

Helikopterföräldrar och agendamödrar som lämnar sina barn tomma

Med denna aktivitet av överbeskydd och med uppgiften att skapa en bubbla av de egenskaper som vi beskrivit ovan, slutar det med att vi stipulerar en uppfostran av barn som inte känner sig själva, som inte kan reglera sina egna känslor och som inte känner till sina behov och ambitioner.

Denna relation mellan föräldrar och barn blir till slut giftig. Barnen är instängda i en överbeskyddande bubbla som försöker vara en resistent rustning, men detta är egentligen ett frö av osäkerhet som planteras i dem. Dessa barn är också överstimulerade; de kan inte tolerera frustration och uttråkning eftersom de bara vet hur man spelar den där passiva rollen som de har blivit vana vid.

Dessa föräldrar försöker att skydda sina barn från allt obehag och hjälpa dem att bli fantastiska. De bestämmer varje liten detalj hos sina “bubbelbarn”.

Helikopterföräldrar och agendamödrar skapar osäkra barn

Denna terminologi går tillbaka till 1967, då Haim Ginott skrev i sin bok Between Parent and Teenager, “min mor svävade över mig som en helikopter”. Detta fenomen har spridits socialt och vi har kommit till en punkt där många föräldrar tyvärr skyller på lärarna för deras barns dåliga betyg.

Helikopterföräldrar och agendamödrar:

  • Tar beslut åt sina barn i varje domän av deras liv
  • Övervakar varje tillfälle och försöker att hjälpa sina barn med varje detalj
  • Löser sina barns konflikter och försöker alltid att ge dem lösningar
  • Pratar i plural: “Vi kommer att behöva spendera mycket tid med att plugga detta ämne!”, “Titta så mycket läxa de har gett oss!” etc.

Det där besatta behovet att ha allt under kontroll blir också förödande för föräldrarna, som sträcker sig för långt. De försöker att erbjuda sina små ett liv av perfektion, glädje och omtanke, och ge dem alla resurser som de kan få och motverka att de gör misstag som de borde göra i den åldern.

Vad som händer i slutändan är att verkligheten visar sig och det flytande slottet börjar att falla sönder. Denna typ av relation blir till slut kvävande. Båda parterna blir frustrerade och sträcker sig för långt, vilket leder till djupa komplex och emotionella problem.

Mor och dotter på strand

Överbeskyddande föräldrar som blir reflekterade i depression och ångest

Enligt olika studier leder denna stil av överbeskyddande uppfostran till skadliga konsekvenser i det korta och långa loppet: depression, ångest och stress. Ett pris som inte bara barnen betalar utan även föräldrarna.

Denna nedbrytning är ett svar på begränsningen av tre grundläggande emotionella behov: känslan av autonomi, känslan av kompetens och känslan av att vara ansluten till andra, speciellt under ungdomen och med dem i samma ålder. Så allt som begränsar den där emotionella utvecklingen och barnens uppväxt för med sig förödande konsekvenser på olika nivåer.

Vi måste uppfostra våra barn med omtanke och uppmärksamhet. Vi kan därmed inte bli involverade i de olika sfärer som deras liv utgörs av. Ej heller kan vi ta ansvar för deras skyldigheter. Om vi gör det kommer de nämligen att växa upp och känna sig värdelösa, inkompetenta och beroende. Och detta är raka motsatsen till vad vi vill.

Bilder av Karin Taloyr och Claudia Tremblay.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.