Vad är neurogenes och varför är det viktigt?

Vad är neurogenes och varför är det viktigt?
Francisco Javier Molas López

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Javier Molas López.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns en utbredd myt som påstår att neuroner, hjärnans nervceller, endast bildas under barndomen. Detta är dock inte sant. Neurogenes kallas den process som innebär bildandet av nya hjärnceller. Detta fenomen spelar en nyckelroll när det kommer till neuroplasticitet och viktiga processer som lärande och minneslagring i hjärnan. Det är en fundamental upptäckt som för närvarande är under aktiv forskning.

Neurogenes upptäcktes väldigt nyligen. På 1960-talet demonstrerade Altman och Das (1965) att detta fenomen förekom hos råttor. Det var emellertid inte förrän 1998 som Peter S. Erikssons forskargrupp upptäckte det hos människor.

Slutsatser från annan forskning (till exempel Moreno R., Pedraza C. och Gallo M. (2013)) visade att vi genererar nya celler under vårt vuxna liv och det är av avgörande betydelse att uppmuntra deras produktion.

Vill du veta vad neurogenes är och varför det är så viktigt? Fortsätt läsa!

Var sker neurogenes?

Detta fenomen förekommer i subventrikulära zonen (nedre delen av laterala ventriklarna), men speciellt i den subgranulära zonen hos hippocampus gyrus dentatus (Ehnenger och Kempermann, 2007). Denna struktur är belägen i temporalloben och den är en del av det limbiska systemet. Några av hippocampus huvudfunktioner är minnesrelaterade funktioner, inlärning, rumsorientering och emotionell reglering.

Nya celler kan kategoriseras in i två kategorier

För det första har vi stamceller som kan replikera sig under obestämd tid. Sedan har vi progenitorceller, som har en mer begränsad förmåga att dela sig och förnya sig än stamceller (Arias-Carrión, 2007).

Elektriska impulser i neuroner

Varför är neurogenes så viktigt?

Enligt Couillard-Després (m.fl.) (2011): “Det kontinuerliga tillhandahållandet av nya neuroner, härstammande från inhemska vuxna neurala stamceller, verkar underlätta utförandet av hippocampus-beroende uppgifter, eftersom reduktion eller blockering av neurogenes är förknippat med kognitiva störningar”. Detta belyser vikten av lärande och minne för skapandet av nya neuroner.

Med andra ord, om vi vill fortsätta producera nya celler under hela livet, måste vi engagera oss i aktiviteter som stimulerar vår hjärna.

Att lära sig något nytt innebär inte bara att man får ny kunskap utan också att man skapar helt nya neuroner. Att prata ett annat språk, spela ett instrument eller någon annan aktivitet som håller ditt sinne aktivt kommer att uppmuntra produktionen av nya hjärnceller. Kom därför ihåg att det aldrig är för sent att lära sig något nytt.

“Neuroner dör inte på grund av ett överskott av aktivitet, utan istället av den exakta motsatsen: på grund av inaktivitet.”

-José Manuel García-

Samtidigt har stillasittande motsatt effekt. Inte bara för neurogenes, det ökar risken för kognitiv försämring. Till skillnad från vad många tror, är det som skadar neuroner inte ett överskott av aktivitet, utan inaktivitet. Att dricka alkohol, röka, dåliga sovvanor och en ohälsosam kost skadar också neuroner.

Mer träning, mindre stress!

Vi vet att fysisk aktivitet minskar stress och hjälper oss att komma i form. Men motion gynnar också neurogenes. Morales-Mira M. och Valenzuela-Harrington M. (2014) hävdar att “fysisk träning faktiskt ökar neurogenesen i den vuxna hippocampus, vilket representerar en potentiell terapeutisk fördröjning och reparation av hjärnskador orsakade av skada eller sjukdom”.

Kvinna som springer utomhus

När vi är stressade frigör hypotalamus hormoner som aktiverar hypofysen, vilket möjliggör frisättning av glukokortikoider (kortisol). Om vi inte kan stoppa flödet av kortisol i vår kropp, kommer det att påverka neuronerna i vår hippocampus och neurogenes kommer inte att äga rum.

När vi tränar reglerar vi glukokortikoidnivåerna och vi avaktiverar hjärnkretsen som skapar stress, vilket gör det lättare för hippocampus att regenerera. Sammanfattningsvis tillåter en stressad hippocampus inte att neurogenes sker. En hälsosam hippocampus gör däremot det.

“Hippocampus producerar konstant nya neuroner, som är nödvändiga för processerna av lärande och minne, under hela människans liv.”

-Sandrine Thuret-

Om vi vill ha ett hälsosamt sinne som fortsätter att producera nya celler, måste vi hålla hjärnan aktiv. Vi har, som vi nu vet, potentialen att öka neurogenesen och kan därför ha ett aktivt sinne längre än vi trodde.

Läs, lär dig att spela gitarr, gå ut på en promenad, meditera, träna… Det finns oändliga alternativ där ute, så det finns inga ursäkter. Sätt igång med att få din hjärna i form idag!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.