Vad är parentalt alienationssyndrom inom familjen?

Vad är parentalt alienationssyndrom inom familjen?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2022

Skilsmässan eller separationen mellan barnets föräldrar är ofta väldigt traumatiskt för själva barnet. Familjen anses vara grundpelaren i livet, och den har nu gått i sönder. De kan heller inte göra något åt detta. De kommer känna sig ledsna, osäkra och väldigt sårbara. Tyvärr utnyttjar vissa föräldrar denna situation för att såra sin expartner. Detta resulterar i något som kallas för parentalt alienationssyndrom inom familjen.

Man kan nästan inte tro att föräldrar kan vara så själviska. Hatet och bitterheten mot expartnern är ibland starkare än deras känslor för sina egna barn. Många föräldrar är inte ens medvetna om hur de skadar sina barn. För dem är deras eget lidande mycket viktigare än barnens.

De säger till barnet att ex-partnern inte vill träffa det. De kommer ljuga för barnet och försöka få barnet att tappa respekt för den andra föräldern. De psykologiska konsekvenserna hos barnet kan bli stora. Det kan skapa ett patologiskt hat mot föräldern, som nu är ett offer för parentalt alienationssyndrom.

Vad är parentalt alienationssyndrom inom familjen?

Parentalt alienationssyndrom är en typ av barnövergrepp. Det är manipulationen av barnets sårbara sinne med syftet att förändra uppfattningen av den andra föräldern.

Denna typ av övergrepp kan komma från en av föräldrarna eller båda. Föräldern kommer inte tveka att förlöjliga barnet om han eller hon uttrycker känslor för den andra föräldern. Många kommer också använda familjemiljön för att förstärka föraktet. Även vänner och släktingar kan bli medbrottslingar i denna typ av övergrepp.

Barn som står mellan två vuxna.

“Det är enklare att bygga upp starka barn än det är att reparera förstörda vuxna.”

-Frederick Douglas-

Föräldrarna kommer också prata i detalj om anledningarna till skilsmässan och få sig själva att verka som offret. Hoppet är att barnet kommer känna sympati med personen och skyllda på den andra föräldern. Det handlar helt enkelt om hämnd. Men tragedin är att det är barnet som lider mest. Barnet är nämligen det riktiga offret och ska aldrig behöva hantera denna typ av giftiga beteende.

Vad är det som gör att en förälder beter sig på detta vis?

Det korrekta att göra i en skilsmässosituation är att separera två väldigt viktiga koncept. Att man är en dålig partner innebär inte nödvändigtvis att man också är en dålig förälder. Denna idé gäller dock inte i situationer där det förekommer övergrepp i hemmet. Det är helt naturligt att man är rädd för att även barnen ska utsättas för övergrepp om man själv har blivit utsatt för liknande saker från partnerns sida.

Om en förälder försöker förhindra den andre att träffa barnet så är detta nästan helt säkert ett tecken på att skilsmässan inte går så bra. Själviskhet och en brist på självkänsla kan vara orsaken.

Den ena föräldern i kan i dessa fall också lida av någon form av personlighetsstörning. Det vanligaste i denna typ av situation är narcissism eller borderline personlighetsstörning.

Föräldrar som grälar.

Vad kan jag göra om jag bevittnar ett sådant beteende?

Om en person blir anklagad för ett sådant beteende i domstol så kan det påverka föräldrarättigheterna. Innan man hotar föräldern eller pratar med socialen så bör man försöka prata med personen. Försök få föräldern att inse att detta beteende inte är lämpligt. Han eller hon måste förstå att det är barnet som lider i slutändan.

Om den manipulativa attityden fortsätter så är det upp till en domstol att avgöra vad som ska hända. Barnen kanske vägrar bo med den andra föräldern p.g.a. det hat som den första föräldern har sått i dem. Parentalt alienationssyndrom är därför ett väldigt komplext problem som ofta kräver någon form av psykologiskt ingrepp.

Parentalt alienationssyndrom inom familjen kan vara väldigt förödande för barn. Ångest och rädsla kan påverka relationen och förhindra den emotionella utvecklingen.

Att känna sig förlöjligad när man uttrycker positiva känslor mot den andra föräldern kommer också påverka självkänslan. Många kommer således ta med sig dessa trauman i vuxenlivet, vilket skapar en stor avgrund mellan dem själva och den drabbade föräldern.

Parentalt alienationssyndrom är alltså inte något som man bör ta lätt på. En separation eller skilsmässa bör inte bli till en psykologisk kamp mellan de personer som en gång hade en relation. Det bör verkligen inte involvera barnen och få dem att må dåligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.