Ångestsymptom du måste känna till

Ångestsymptom varierar normalt sett från person till person, beroende på det psykologiska tillståndet som individen lider av.
Ångestsymptom du måste känna till
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Varje människa upplever ångest olika. Ångest är som en vätska som håller sin färg men anpassar sin form till behållaren den befinner sig i. Det är en metafor, färgen är de ångestsymptom som manifesterar sig i de flesta fall. I samtliga fall leder ångest till ett psykologiskt tillstånd av ackumulation. Därför verkar alla problem vara dubbelt så tunga och alla motgångar upplevs som enorma.

Fram tills idag är mängden diagnoser som passar in på ångestsyndrom liknande de hos depression. Så pass att frestelsen att se de två fenomen som två sidor av samma mynt är väsentlig. Dessutom vet vi att antalet diagnoser ökar varje år och att ångest drabbar kvinnor mer än män.

Svårigheter vid diagnosticering av ångestsyndrom

Vissa studier, som den utförd av Royal College of Psychiatrists i Storbritannien, anser att det inte är lätt att ställa en exakt diagnos när det gäller ångest. Åtskilliga experter från olika områden (primärvårdsläkare, psykiatriker, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl.) deltog i den här studien. De påpekade att det är väldigt lätt att förväxla ångestsymptom med andra kliniska tillstånd.

Därför är inte alltid magont ett resultat av dålig matsmältning eller ryggont ett resultat av dålig hållning. Sanningen är den att ångestsyndrom kan orsaka många problem.

“Intensiteten av ångest är proportionell till betydelsen som situationen hade för den drabbade personen, även om denne inte är medveten om anledningen till sin ångest.”

-Karen Horney-

Man med ångestsymptom

De fem områdena av ångestsymptom

Vi kan kategorisera ångestsymptom i fem områden. Det är vanligt att uppleva olika symptom från vart och ett av dem. Till exempel kan en person med social ångest lida av klassiska symptom som darrningar, stickningar och yrsel. Likaså kan denne även lida av kognitiva symptom.

Låt oss ta en titt på karaktärsdragen i varje kategori.

Fysiska karaktärsdrag i varje kategori

 • Hjärtklappning
 • Andnöd
 • Tryck i bröstet
 • Yrsel
 • Svettningar
 • Muskelspänning
 • Magont
 • Utmattning
 • Huvudvärk

Om dessa symptom är intensiva och långvariga kan de leda till allvarliga tillstånd. Till exempel sömnlöshet, ätstörningar, brist på sexlust, försvagat immunförsvar osv.

Å andra sidan är det väldigt vanligt att dessa ångestsymptom får drabbade att tro att de lider av en fysisk sjukdom. Därför är det väldigt viktigt att gå till en psykolog för att gå till botten med dessa problem.

Ängslig kvinna

Kognitiva ångestsymptom

Kognitiva symptom kan relateras till tankar som ångest normalt sett genererar. De vanligaste är:

 • Konstant oro
 • Katastrofala tankar
 • Problem med minnet
 • Att ge överdriven vikt till oviktiga fakta
 • Stor stress
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårigheter att fatta beslut
 • Tvångstankar
 • Känslor av tomhet
 • Känslor av obekantskap i bekanta miljöer
 • Osäkerhet
 • Rädsla för att förlora kontrollen
 • Självmordstankar

Emotionella symptom

Emotionell eller affektiv ångest är ett annan form som vi måste ha i åtanke, speciellt om den är konstant.

 • De vanligaste emotionella ångestsymptomen är apati och vånda.
 • Humörsvängningar och irritabilitet.
 • Gråt.
 • Nervösa skratt.

Beteendemässiga symptom

Ett av de återkommande ångestsymptomen är undvikande. Det är väldigt vanligt för patienter med den här typen av tillstånd att undvika vissa situationer och handlingar. De känner nämligen att de kanske kommer att få en ångestattack som de inte kan kontrollera. Deras osäkerhet får dem att tro att marken under deras fötter är som ett minfält.

Därför är det väldigt vanligt att de upplever följande:

Sociala ångestsymptom

 • Svårigheter att föra samtal eller att tala mycket.
 • Ointresse för hobbyer de en gång var passionerade för.
 • Behov av ensamhet och isolation.
 • Undvikande av vanliga aktiviteter såsom arbete eller interagerande med vänner.
Flyr från sin skugga

Sammanfattningsvis kan ångestsymptom som du ser vara lika varierande som utmattande. Därför bör du inte tveka att konsultera en specialiserad expert om du finner dig själv i den här situationen.

Många människor besöker sin läkare regelbundet utan att inse vad det egentligen är som orsakar deras sömnlöshet, utmattning eller ihållande huvudvärk. Därför kan det vara bra att gå till en psykolog för att förbättra ditt mentala, fysiska och känslomässiga välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ellis, Albert (2013) Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted. Ediciones Paidós
 • Mulholland, C. (2017). Anxiety disorders. In Psychiatry by Ten Teachers, Second Edition (pp. 78–91). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315380612

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.