Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem

Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2019

Teknologin har utvecklats och vetenskapen upptäcker nya saker som gör våra liv enklare, men psykologin har inte heller stannat kvar i det förflutna. Det har utvecklats nya sätt att behandla mentala hälsoproblem.

Mental hälsa och förstavågsterapier för att behandla mentala hälsoproblem

Psykologin började med att behandla mentala hälsoproblem med det vi nu kallar för förstavågsterapier. Detta innebär att man lärde sig och “avlärde” sig mekanismer: handling/reaktions-beteende. Det stimuli och vad du hade lärt dig var vad som avgjorde ditt svar.

Och din respons blev starkare eller mer trolig ju mer du upprepade den. Du lärde dig alla beteenden som kom med en snabb belöning. En respons kunde dock försvinna om den inte längre förstärktes, och försvinna ännu snabbare om beteendet blev bestraffat.

Den första vågen hjälpte oss att förstå en av våra mest grundläggande inlärningsmekanismer: konditionering. Så en av de grenar inom psykologin som utvecklas som mest under den här läran var utbildningspsykologin.

Denna lära var baserad på modeller med belöningar och straff. Den hjälpte oss också att förstå hur och varför vi etablerar sådana starka associationer mellan vissa stimuli.

Kvinna som håller en hjärna i handen.

Andravågsterapier

Vårt sätt att behandla mentala hälsoproblem har under årens lopp utvecklats allt mer. Det som kom härnäst var andravågsterapierna. Så hur har den andra vågens terapier ändrat på saker?

Folk insåg att man inte alltid handlade baserat på stimuli och respons. Det fanns faktiskt något mellan dessa två saker, men vad kunde det vara? Det var hjärnan, känslor, kognition och önskningar. Med andra ord pratar vi om varje persons essens.

Det är därför som vårt sätt att tänka är så viktigt när det kommer till andravågsterapier. Vi är vad vi lär oss, men även det vi gör med det vi har lärt oss. Idéerna från den andra vågen innebar att vi inte längre var passiva; vi var aktiva. Och det innebar att vår handlingsmarginal faktiskt multiplicerades.

Kognitionen är vad som leder oss till att bemöta världen. Det är väldigt viktigt, men det är ännu viktigare hur man uppfattar verkligheten och hur man tolkar den. Den andra vågens terapier började därför arbeta med folks attityder och känslor.

Att se oss själva som mer än bara maskiner som bara svarar baserat på vad vi har lärt oss ledde också till att man började studera själva sinnet. Det gjordes stora ansträngningar för att förstå vad som händer i vår “svarta låda”. Vad får oss att utveckla mentala åkommor eller ha motsägelsefulla känslor? Hur kan exempelvis lite god tur faktiskt göra någon ledsen?

Detta nya sätt att förstå vårt beteende belyste också ett problem som vi fortfarande försöker lösa idag: mätning. Så även då det är riktigt lätt för oss att förstå hur långt två platser är från varandra, så är det fortfarande svårt för oss att reda ut hur mycket ångest en person upplever.

Tredje vågens terapier

Trots de framsteg som hade gjorts så fanns det fortfarande många hälsoproblem utan bra lösningar. Man började därför arbeta med tredje vågens terapier för att behandla mentala hälsoproblem.

Dessa terapier såg att vi inte missförstod det sätt som vi löste problem på; vi missförstod vår relation till det. Så man började försöka göra folks problem till en del av processen, utan att försöka lösa dem direkt.

Det mål man försökte uppnå var att leva med problem som inte hade någon lösning (eller iallafall inte någon enkel lösning) utan att de tar över våra liv. Det är något man kan se i många av de terapier vi har nuförtiden som exempelvis mindfulness, acceptansterapi etc.

Kvinna som badar i havet.

Problemet med denna typ av terapier är att det är för svårt att utföra studier som visar hur effektiva de är. Vad det innebär är att det finns seriösa psykologer som utför tredjevågsterapier, men samtidigt också många bluffmakare. Det är anledningen till att många områden av psykologin inte har mycket respekt för dessa terapier.

Så nu har vi gjort en snabb överblick av de tre terapivågorna inom psykologin. Deras olika sätt att hantera beteende, tankar och känslor har gett oss värdefulla perspektiv.

Då du nu har sätt hur psykologin har utvecklats så är det antagligen lätt att förstå varför det är så bra att ha olika synsätt rörande våra tankar, beteenden och känslor. Varje generation har gett oss olika verktyg som vi kan använda oss av.

Detta kanske intresserar dig
7 böcker som hjälper dig att komma över ångest
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 böcker som hjälper dig att komma över ångest

I livet hantera rädslor, problem och osäkerheter. Ett av de bästa sätten att hantera dessa situationer är genom böcker som hjälper oss att komma öv...