Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem

Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Teknologin har utvecklats och vetenskapen upptäcker nya saker som gör våra liv enklare, men psykologin har inte heller stannat kvar i det förflutna. Man har utvecklat nya sätt att behandla mentala hälsoproblem.

Mental hälsa och första vågens terapier för att behandla mentala hälsoproblem

Psykologin började med att behandla mentala hälsoproblem med det vi nu kallar för första vågens terapier. Detta innebär att man lärde sig och “avlärde” sig mekanismer: handling/reaktions-beteende. Det stimuli och vad du hade lärt dig var vad som avgjorde ditt svar.

Och din respons blev starkare eller mer trolig ju mer du upprepade den. Du lärde dig alla beteenden som kom med en snabb belöning. En respons kunde dock försvinna om den inte längre förstärktes, och försvinna ännu snabbare om beteendet blev bestraffat.

Den första vågen hjälpte oss att förstå en av våra mest grundläggande inlärningsmekanismer: konditionering. Så en av de grenar inom psykologin som utvecklades som mest under den här läran var utbildningspsykologin.

Denna lära var baserad på modeller med belöningar och straff. Den hjälpte oss också att förstå hur och varför vi etablerar sådana starka associationer mellan vissa stimuli.

Kvinna som håller en hjärna i handen.

Andra vågens terapier

Vårt sätt att behandla mentala hälsoproblem har under årens lopp utvecklats alltmer. Det som kom härnäst var andra vågens terapier. Så hur har dessa ändrat på saker?

Människor insåg att man inte alltid handlar baserat på stimuli och respons. Det finns faktiskt något mellan dessa två saker, men vad kunde det vara? Det var hjärnan, känslor, kognition och önskningar. Med andra ord pratar vi om varje persons essens.

Det är därför som vårt sätt att tänka är så viktigt när det kommer till andra vågens terapier. Vi är vad vi lär oss, men även det vi gör med det vi har lärt oss. Idéerna från den andra vågen innebar att vi inte längre var passiva; vi var aktiva. Och det innebar att vår handlingsmarginal faktiskt multiplicerades.

Kognition är vad som leder oss till att bemöta världen. Det är väldigt viktigt, men det är ännu viktigare hur man uppfattar verkligheten och hur man tolkar den. Den andra vågens terapier började därför arbeta med människors attityder och känslor.

Att se oss själva som mer än bara maskiner som endast svarar baserat på vad vi har lärt oss ledde också till att man började studera själva sinnet. Man gjorde stora ansträngningar för att förstå vad som händer i vår “svarta låda”. Vad får oss att utveckla mentala problem eller ha motsägelsefulla känslor? Hur kan exempelvis lite god tur faktiskt göra någon ledsen?

Detta nya sätt att förstå vårt beteende belyste också ett problem som vi fortfarande försöker lösa idag: mätning. Så även om det är riktigt lätt för oss att förstå avståndet mellan två platser, är det fortfarande svårt för oss att reda ut hur mycket ångest en person upplever.

Tredje vågens terapier

Trots de framsteg som man hade gjort så fanns det fortfarande många hälsoproblem utan bra lösningar. Man började därför arbeta med tredje vågens terapier för att behandla mentala hälsoproblem.

Dessa terapier såg att vi inte missförstod det sätt som vi löste problemet på; vi missförstod vår relation till det. Så man började försöka göra människors problem till en del av processen, utan att försöka lösa dem direkt.

Det mål man försökte uppnå var att leva med problem som inte hade någon lösning (eller i alla fall inte någon enkel lösning) utan att de tar över våra liv. Det är något man kan se i många av de terapier vi har nuförtiden som exempelvis mindfulness, acceptansterapier etc.

Kvinna som badar i havet.

Problemet med denna typ av terapier är att det är för svårt att utföra studier som visar hur effektiva de är. Vad det innebär är att det finns seriösa psykologer som utför tredje vågens terapier, men samtidigt också många bluffmakare. Det är anledningen till att många områden av psykologin inte har mycket respekt för dessa terapier.

Så nu har vi gjort en snabb överblick av de tre terapivågorna inom psykologin. Deras olika sätt att hantera beteende, tankar och känslor har gett oss värdefulla perspektiv.

När du nu har sett hur psykologin har utvecklats så är det antagligen lätt att förstå varför det är så bra att ha olika synsätt rörande våra tankar, beteenden och känslor. Varje generation har gett oss olika verktyg som vi kan använda oss av.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.