Känslomässiga problem: en fara som även drabbar barn

Känslomässiga problem: en fara som även drabbar barn

Senaste uppdateringen: 05 november, 2018

Vi har alla tron på att barndomen ska vara lycklig. Barn bör spendera sin tid med att känna positiva känslor. Inget illa ska drabba dem. Inte sant? Men verkligheten är att barn, precis som vuxna, kan drabbas av känslomässiga problem.

Vad gör då att vissa barn lider medan andra inte gör det? Som hos äldre finns det en rad personliga och sociala egenskaper som gör dem sårbara, och det kan göra så att problemen blir skadliga. Låt oss utforska dem för att kunna hjälpa våra barn bättre!

“En av de lyckligaste sakerna som kan hända dig i livet är, tror jag, är att ha en lycklig barndom.”

Agatha Christie

Varför får barn känslomässiga problem?

Låt oss först och främst inte glömma att känslor spelar stor roll. Detta inkluderar negativa känslor. Det är således nödvändigt för oss att känna oss arga ibland för att försvara oss från något som är orättvist. Eller att vi ska bli rädda för att skydda oss mot fara. Eller att vi ska vara ledsna så att vi kan gå igenom sorgeprocessen som kommer med viktiga förluster.

Problemet är när de negativa känslorna är väldigt intensiva och ständigt finns där. För att uttrycka det på ett annat sätt skadar negativa känslor oss och andra när vi inte konstruktivt kan använda deras energi och budskap. Om denna process är svår för oss, föreställ dig hur det är för barn. Det är därför de behöver vår hjälp och vårt tålamod.

Barn med känslomässiga problem

Med barn finns även vissa riskfaktorer associerade med problem med emotionell reglering. Att ha ett svårhanterligt temperament eller en extrem introversion är två av dessa riskfaktorerna. Andra kan vara låg medvetenhet, impulsivitet, ineffektivitet, uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet, mycket osäkerhet eller brister i att kunna bearbeta information.

Vad ökar risken för känslomässiga problem hos barn?

Barn som har ovan nämnda egenskaper är mer utsatta för problem med emotionell reglering. Dessutom finns det andra faktorer, både inom familjen, i sociala sammanhang och skolmiljöer, som kan orsaka större risk.

Familjen är en grundläggande del av livet för barn. Om det finns fientlighet och familjevåld hemma, kommer det att öka det känslomässiga lidandet för barnen. Detta orsakar också brist på kärlek och bortstötning. När det gäller föräldrarna har brist på kontroll, oenigheter eller pengaproblem, liksom andra psykiska problem, mycket inflytande på barn.

“Barn måste ha mycket tolerans för vuxna”

Antoine de Saint-Exupery

På social nivå spelar låg inkomst och brist på sociala resurser en roll. På skolnivå verkar det som att små skolor hjälper barnen att bättre hantera sina känslor. Lärarnas negativa förväntningar, omfattningen av skolans engagemang, icke-kooperativt lärande eller isolering och bortstötning från klasskamrater kan bidra till en högre risk.

Tecken som tyder på eventuella känslomässiga problem hos barn

Det faktum att de förhållanden som vi just nämnde är riskfaktorer innebär att barn som har dem är mer benägna att drabbas av känslomässiga problem. Men observera att det även är möjligt att ett barn är utsatt för dessa risker men inte lider av känslomässiga problem. Frågan vid denna tidpunkt är dock: hur kan vi upptäcka och hjälpa dem som har?

Flicka med emotionella problem

För det första kan barn fråga om hjälp om de mår dåligt, men det är inte vanligt. Därför är det de vuxna som interagerar med dem, både föräldrar och lärare, som måste vara uppmärksamma på eventuell känslomässig nöd.

Tecken på nöd är en rad fysiologiska symtom, såsom förhöjd hjärtfrekvens, trötthet, illamående, torr mun eller muskelspänningar. Barn i dessa omständigheter brukar även ha vissa beteenden, som undvikande beteende, bitande på naglarna, gråt, darrningar, skrik, att ha sönder föremål eller att slåss.

“Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom”

-Tom Robbins-

Slutligen måste vi uppmärksamma de tankar de har. Dessa kan vara giftiga tankar, tankar om självkritik, skuld och rädsla. De kan också ha morbida fantasier eller att de kan ha svårigheter med att kunna tänka på andra saker. Dessutom kan de vara defensiva eller få problem med att koncentrera sig. Allt detta indikerar att allt inte står rätt till med barnet och att det är dags att söka hjälp.

Bilder från Andrik Langfield, Chinh Le Duc och JJ Thompson.

Detta kanske intresserar dig
7 utmärkta böcker om barnpsykologi
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 utmärkta böcker om barnpsykologi

Barnpsykologi är mer komplext än vad det kan verka. Det är därför vi i denna artikel kommer ta upp flera böcker om barnpsykologi.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.