Stressade lärare: att ta hand om våra utbildare

Stressade lärare: att ta hand om våra utbildare
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vissa personer tror att stressade lärare är de enda som upplever konsekvenserna av denna stress. Att känna sig olycklig och utmattad påverkar ens prestationsförmåga negativt. Det är framförallt relevant om du tänker på vad som sker när en lärare inte kan göra sitt jobb på bästa sätt. Det är trots allt de som har hand om våra barns utbildning.

Därför är det så viktigt att tänka på vad vi kan göra för att hjälpa stressade lärare. Det finns många olika faktorer som influerar deras stressnivåer. Alla har vi kraften att påverka dessa faktorer och göra det lättare för lärare att prestera på topp.

“En lärare påverkar för evigt; han kan aldrig se var hans inflytande slutar.”

Problemet med stressade lärare

Många studier har tittat på arbetsrelaterad stress hos många olika yrken. I den 6:e årliga studien av arbetsvillkor i Spanien (2007) fann forskare att 54,2% av landets lärare upplevde arbetsmässig stress. Med tanke på att detta var hälften av lärarna så var siffrorna minst sagt alarmerande.

Lärare med mycket stress

Samma studie visade att 19,6% av lärarna ansåg att deras arbete negativt påverkade deras hälsa. Och det var inte allt: liknande siffror indikerade att de även hade problem med att sova och ofta kände sig trötta. Många rapporterade huvudvärk, spänningar och irritabilitet.

Under 2011 utförde forskare ytterligare en nationell undersökning av arbetsvillkor i Spanien, och fann då att 33,9% av de medverkande lärarna uppgav att de hade en tung arbetsbörda. För att slutföra sina plikter var de tvungna att arbeta många obetalda timmar. Dessvärre får dessa siffror uppbackning av andra liknande studier.

“Om du måste sätta någon på en piedestal, sätt lärarna där. De är samhällets hjältar.”

-Guy Kawasaki-

En studie av Gil-Monte (2012) indikerar att runt 50% a alla lärare har hög eller väldigt hög stress. Och inte bara det, för de fann att dessa höga stressnivåer hos lärare kunde skvallra om mentala och fysiska hälsoproblem.

Missnöjdhet och press på jobbet var dessutom korrelerade med depression och ångest.

Vad orsakar lärarnas stress?

Men vad är det egentligen som leder till stressade lärare? Är det inre eller externa faktorer? Vi ska svara på dessa frågor. Olika studier har visat att den huvudsakliga orsaken till stressade lärare är elever och deras familjer. En av de huvudsakliga anledningarna för detta är brist på intresse för studierna eller brist på motivation. Disciplinproblem i klassrummet är också en stor källa för stress.

Trött lärare

Elevernas familjer är en stor stressfaktor för lärare. Detta eftersom de inte tenderar att uppskatta eller förstå lärarens arbete. Det kan även vara stressigt för lärare när föräldrar inte samarbetar eller tillhandahåller stöd i deras arbete att utbilda deras barn.

Det är här vi alla kan dra vårt strå till stacken för att minska stressen för lärarna. Som ett samhälle och som föräldrar till elever måste vi erkänna hur svårt detta arbete kan vara iblandVi måste komma ihåg att dessa är utbildningsexperter, så det ligger i allas intresse att följa råden som ges vid föräldramöten.

“Jag anser att läraryrket bidrar mer till vårt samhälles framtid än något annat yrke.”

-John Wooden-

Dessa riktlinjer kan vara svåra att följa, men om vi har dem i åtanke kommer saker och ting bli bättre. Inte bara i klassrummet, utan även i våra hem och barnens liv rent generellt. Motiverade lärare som känner sig erkända och stödda kommer nämligen vara mindre stressade och göra ett bättre jobb.

Bilder från Tra Nguyen och Lonely Planet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.