Gestaltterapi mot depression: 4 nycklar till ett lyckligare liv

Gestaltterapi mot depression: 4 nycklar till ett lyckligare liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2023

Att använda gestaltterapi mot depression är en både intressant och användbar strategi. Den hjälper oss till exempel att omjustera till vår verklighet på ett mer kreativt sätt, vilket löser emotionella blockeringar så att vi kan relatera bättre till oss själva och allt omkring oss på ett mer giltigt och säkert sätt.

Vi talar om en typ av metod som fortfarande håller på att göra sig hemma i den kliniska världen. Men dess effektivitet är uppenbar och det är värt att fördjupa sig i denna gren av psykologin. Den centrala punkten som definierar denna idé är till exempel att människor alltid är i konstant förvandling.

“Var som du är. Och se därför vem du är och hur du är. Släpp vad du borde göra för en sekund eller två och upptäck vad du faktiskt gör.”

-Fritz Perls-

Så i denna mutation är det vanligt att konflikter, obalanser, och spänningar uppstår mellan vår kropp och allt som omger oss. Det finns ofta bitar som inte passar och som bryter balansen mellan oss själva och “allt” som omger oss.

Depression är utan tvivel ett av de vanligaste problemen (eller obalanserna). Enligt gestaltterapi uppstår depressiva tillstånd när det finns en blockering, när vår verklighet slutar vara i harmoni och vi förlorar förmågan att återkoppla med oss själva och våra behov.

Det förblir dock klart att varje psykologisk metod och varje terapiskola har sin specifika strategi för att hantera denna sjukdom. Det är dock värt att säga att det är väldigt effektivt att använda gestaltterapi mot depression och för att främja vårt självförverkligande.

Låt oss ta en titt på fyra aspekter som hjälper oss att förstå hur man kan använda gestaltterapi mot depression.

Använder gestaltterapi mot depression

1. Uttryckstekniker inom gestaltterapi mot depression

Uttrycksteknikerna hos gestaltterapi syftar till något väldigt specifikt: att föra fram våra inre spänningar, kanalisera energin som orsakar knuten i våra konflikter och sakta men säkert definiera roten av våra problem.

  • Vi får inte glömma att depression enligt denna metod är en negativ upplevelse för människan som skärmar av och isolerar oss. Vi är så fokuserade på oss själva att det enda vi gör är att ansamla negativ energi. Att endast hämta bränsle från denna ström av negativa känslor splittrar oss ännu mer…

Det är därför nödvändigt att uttrycka vad som finns inom oss, att komma i kontakt med våra känslor och släppa taget om dem. Släppa ut dem i ljuset.

2. Undertryckande tekniker

För att behandla depression är det enligt gestaltterapi väldigt gynnsamt att få patienten att ägna sig åt en “undertryckande metod”. Så vad är en undertryckande metod? Som namnet antyder ska vi eliminera något. Något som bryter harmonin med allt som omger oss och som blockerar den hälsosamma föreningen med vårt inre väsen.

  • Vi ska därför “undertrycka”, kontrollera och hantera alla tankar och all dynamik som skapar avstånd till nuet. Det som är här och nu.
  • Istället för att sänka ned oss i en värdelös ström av oro som inte tar oss någonstans, måste vi låta oss själva “uppleva” nuet och känna varje sekund öppet och mottagligt.
  • Vi bör även eliminera alla “borde”, “kanske”, “möjligtvis” och “vad kan hända” från vår inre diskurs… Allt som skapar avstånd från nuet.
Huvudformat träd

3. Integrationstekniker

Enligt gestaltterapi antyder depression en personlig fragmentering. Vår verklighet har fallit samman och vi själva är bortkopplade från våra inre behov och från sammanhanget som omger oss, som vi plötsligt inte identifierar oss med. Gestaltterapi syftar till att främja integration av vårt väsen och våra omgivningar, balansen som för tillfället har gått förlorad.

Integrationstekniker har detta som mål och fungerar genom två strategier:

  • Intrapersonellt möte: Detta uppmuntrar skicklig och effektiv dialog; ett utbyte där vi kan bli medvetna om vissa element och omständigheter. Till exempel: “Jag tror inte att jag är värd något” – vilka konkreta fakta har tagit dig till denna slutsats?
  • Assimilering av projektioner: Till exempel “Jag tror att alla mina arbetskamrater hatar mig” – projicering: sätt dig nu i dina arbetskamraters skor och föreställ dig att du är dem. Vilka konkreta och logiska anledningar har de att hata dig?

Det är även värt att nämna att denna process mellan terapeuten och patienten leder till utmärkta resultat så länge “medvetenhet” äger rum. Alltså steget där personen “inser” och blir medveten om vad denne tänker och känner, samt om vad som sker inom personen.

4. Gestaltterapi mot depression: kreativ justering

Det terapeutiska arbetet inom gestaltterapi syftar inte bara till att frigöra oss från våra blockeringar och lösa olösta problem som rubbar balansen hos totaliteten av vilka vi är. Vad en terapeut försöker uppnå är att vi ska känna oss friare och mer kreativa när det kommer till att lösa dagliga problem.

Av denna anledning räcker det inte att läka eller övervinna depression. Vi måste lära oss av denna process genom kreativ justering, få ut något nytt av det, stärka impulserna från vilka vi får nya resurser och förmågor för att skapa ett rikare, mer gagnande och givetvis lyckligare nu.

Öppna ditt sinne

Som Fritz Perls själv sade: Kreativ justering är en förvandlande impuls. En impuls som låter oss fortsätta och känna oss förnyade, starkare samt mer kapabla. Vi får alltså inte glömma att det på denna väg mot att återfå vår inre balans och perfekt harmoni med allt som omger oss, är nödvändigt att integrera nya förmågor för att flyta längsmed livets resa med bättre flytförmåga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.