Vad är skillnaden mellan envishet och bestämdhet?

Envishet och bestämdhet är två sidor av samma mynt. Att vara envis innebär att vara motsträvig och inte lyssna på förnuftet, medan bestämdhet innebär att man fortfarande är villig att lyssna och byta riktning.
Vad är skillnaden mellan envishet och bestämdhet?

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Envishet och bestämdhet är som kol och diamanter. Den första innebär stela och oflexibla åsikter. Den andra handlar mer om övertygelse. Så den största skillnaden mellan dem är att envishet innebär att du inte lyssnar, medan bestämdhet innebär att du är villig att göra det.

Envishet kan dock vara en dygd i vissa fall. Det kan vara den perfekta extraingrediensen du behöver för att nå svåra mål. Det är också viktigt när det gäller att försvara dina principer eller överkomma hinder. Problemet är när det gör dig blind och döv för fakta, idéer och verkligheter som går emot vad du tror på. Det är där du finner den verkliga skillnaden mellan envis och bestämd.

Bestämdhet är mer ett resultat av en reflektion av vad du tror på. Detta innebär naturligtvis inte att du förlorar något av din passion eller energi för någonting, men det vinner inte över logiken. Denna öppensinnighet är en stor del av vad som skiljer bestämdhet från att vara envis. Det finns dock vissa andra faktorer. Lär dig mer om de nedtill!

“Envishet förstör goda råd.”

-Ali ibn Abi Talib-

Envishetens karaktärsdrag

Det finns många nivåer av envishet. Den lägre nivån, utfall, är väldigt vanligt bland barn eftersom allt de bryr sig om är deras egna begär. Det kan vara vanligare i det stadiet av livet, men det finns många äldre människor som beter sig på det viset. Med andra ord får även vuxna raseriutbrott.

Den andra nivån är vad vi kallar “tjockskallighet”. Detta är när någon har en idé eller en intention och ingenting i den här världen kan få personen att ändra sig. Istället för att försöka försvara sin åsikt vägrar han helt enkelt att lyssna på något som går emot hans åsikt eller mål.

Den högsta graden är när besatthet kommer in i bilden. Detta är när någon känner sig extremt passionerad för någonting. Det kan leda till fanatism och i vissa fall även till mentala störningar. Sunt förnuft är inte att tänka på här. De vägrar att lyssna på någonting annat och låter den här trosuppfattningen ta över fullständigt.

 envishet och bestämdhet

Karaktärsdrag hos bestämdhet

Bestämdhet eller övertygelse innebär att vara konsekvent med en specifik åsikt, mål eller känsla. Det kommer från en medveten process av reflektion, resonerande, utvärdering och självdragna slutsatser. Människor är bestämda när de har utvärderat bevisen och känner att de kan vara säkra på vad de tror.

En av de största skillnaderna mellan envishet och bestämdhet är när bestämd betyder öppensinnad. Att ha tagit vissa beslut eller valt en viss väg innebär inte att du inte kan gå tillbaka. Bestämdhet handlar också om att byta riktning när det är nödvändigt.

Det kräver viljestyrka, övertygelse och ihärdighet. Det finns en önskning inblandad, men den hör ihop med reflektion och intention. Det innebär att den går jämsides med reflektion och intention. Det innebär att ta befäl över dina övertygelser och inte tvärtom.

Vad är skillnaden mellan envishet och bestämdhet?

Att vara envis och att vara bestämd: två sidor av samma mynt

Bestämdhet är en dygd, envishet ett problem. Men linjen mellan dem båda är inte alltid tydlig, och folk känner sig ofta stolta över att vara envisa. De ser det som ett tecken på bestämdhet och en stark karaktär. Men det är faktiskt tvärtom.

Envisa människor vägrar att lyssna eftersom de inte är övertygade om sina åsikter. De analyserar inte sina åsikter eftersom de är rädda för att upptäcka att de inte är logiska. Bestämdhet involverar logik och förnuft, men envishet handlar om åsikter. Envisa människor vill inte analysera sina åsikter eftersom de i slutändan är ogrundade.

Envisa människor stänger ned dig och blockerar all kommunikationDet är ett karaktärsdrag hos de svaga, inte de starka. Envisa människor gömmer sig bakom sina fix idéer eftersom de är rädda för osäkerhet och förändring. Till slut är envishet och bestämdhet två sidor av samma mynt, och den största skillnaden är ditt sätt att se på omvärlden.

Detta kanske intresserar dig
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att lära sig att säga nej på jobbet – bestämdhet på arbetsplatsen

Att veta hur man säger nej på jobbet är en viktig social färdighet som vi kallar för bestämdhet. Bestämda personer har hälsosam självkänsla.  • Bisi, R. H. (1947). Olden, Christine: The psychology of obstinacy.(La psicología de la obstinación). “The Psychoanalytic Quarterly”, vol. 12. 1943. Revista de psicoanálisis, 5(1), 271-274.