Vad betyder det när du drömmer om hundar?

Vad betyder det när du drömmer om hundar?

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Att drömma är en vanlig upplevelse. Alla drömmer faktiskt. Dessutom finns det vissa drömmar som är gemensamma för alla som delar en viss kultur och livsstil. Ett sådant exempel är att vi drömmer om hundar.

Tolkningen av betydelsen av drömmar gör vi från projektion och fri associering av idéer. Faktum är att eftersom drömmande är en automatisk process, är drömmar influerade av varje individs minne, känslor och personliga fantasi.

Därför kommer det faktum att en hund dyker upp i en dröm att ha en unik betydelse för varje individ. Men eftersom det är en vanlig upplevelse kan vissa giltiga betydelser också dras från den. I den här artikeln tar vi en titt på några av dessa tolkningar.

Vad händer i din hjärna när du drömmer?

En dröm är en följd av mentala bilder (och andra förnimmelser) som är resultatet av intensiv hjärnaktivitet under den djupaste fasen av sömnen. Scenerna du upplever har inget narrativ som sådant. Ändå tenderar du när du vaknar att koppla dem till något meningsfullt.

Det finns två väldefinierade faser av sömn. Dessa är REM och NREM. Drömmar kan upplevas i båda dessa faser, men när du drömmer i den förstnämnda, är det mer sannolikt att du kommer ihåg dem när du vaknar.

Sovande kvinna som kanske drömmer om hundar

Vad är syftet med drömmar?

Lite har sagts om drömmars verkliga funktion. Faktum är att de under lång tid inte blev tagna på alltför stort allvar eller så fick de andliga konnotationer. Men idag är de kända för att tjäna till att konsolidera minnen, bearbeta känslor eller uttrycka förträngda känslor.

När du drömmer om hundar

Hundar, som alla andra delar av verkligheten, har en positiv och en mörkare sida. Till exempel, för de som tänker på hundar som sina bästa vänner, kommer de sannolikt att representeras i deras drömmar som en positiv bild. Å andra sidan, för de som fruktar hundar eller inte gillar dem, kommer bilden i deras drömmar att anta en mer obehaglig form.

Genom vittnesmål från människor och normativt liv i västerländsk kultur har några idéer extrapolerats om vad det betyder när du drömmer om hundar:

  • Stora hundar. Med tanke på dessa djurs sociala natur representerar en stor hund i en dröm dina relationer med andra. På den positiva sidan kan det syfta på känslan av att vara omgiven av nära och kära. Den andra sidan av myntet skulle vara rädslan för att förlora någon eller uppleva någon form av social konflikt.
  • Små hundar. Små hundar är ofta lika rättframma och beslutsamma som stora hundar. Att drömma om dem kan vara en anspelning på din beslutsamhet att följa ett mål, även om det verkar vara en omöjlig dröm med hänsyn till dina egna förmågor.
  • Att bli jagad av hundar. Drömmar om att bli jagad av en hund är ganska vanliga. Faktum är att de tenderar att beteckna ångesten över att inte kunna fly från något som är oroande i ditt verkliga liv, blandat med känslan av svek mot någon nära dig.
  • Hundar som attackerar dig. Denna upplevelse är vanligtvis direkt relaterad till cynofobi eller en tidigare traumatisk upplevelse med dessa djur. Den mest subjektiva tolkningen är därför att det är en representation av rädslan för att vara runt någon som är farlig.
  • Valpar. En unge av vilken art som helst förknippas alltid med idéer om oskuld och omsorg. Det kan vara en återspegling av dina skyddsinstinkter eller en representation av hjälplöshet i barndomen. Allt beror på drömmens sammanhang.
Hundvalp

Personliga tolkningar när du drömmer om hundar

Drömmar om hundar kan ha ganska abstrakta och subjektiva betydelser. Dessutom finns det ibland inga konkreta tolkningar. Därför kan innebörden som du själv ger dessa upplevelser vara ovärderlig, alltid med hänsyn till ditt eget individuella sammanhang.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.