De 5 typer av sömn vi går igenom då vi sover

De 5 typer av sömn vi går igenom då vi sover
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Varför sover vi? Varför spenderar vi nästan en tredjedel av våra liv med att göra något som tycks gå så snabbt? Det har gjorts många studier rörande olika typer av sömn för att försöka få svar på dessa två frågor.

Sömnen är väldigt viktig för våra liv. Vi har ett stort behov av sömn som får oss att leta efter en tyst, varm och bekväm plats att vara på under flera timmar. Den har en väldigt viktig funktion. Om vi inte sover så kommer vår kropp insistera att vi sover.

Studier har visat att om vi tränar mycket så kommer sömnen inte att förändras. Men efter en intensiv mental aktivitet så behöver kroppen mer sömn. Anledningen till detta är att sömnens huvudfunktion är att låta hjärnan vila och återhämta sig från mentala aktiviteter under dagen.

Det är viktigt att hjärnan får vila. Studier på djur har visat att vi annars hade dött. Sömnen är strukturerad i en serie med faser som vi nu kommer redogöra för. Låt oss dyka in i de fem sömnfaserna.

Typer av sömn

Sömnen delas in i fem faser. De uppstår i ordning tills de når REM-fasen. Senare under natten alternerar perioder av icke-REM-sömn med perioder av REM-sömn. Var och en av dessa cykler varar runt 90 minuter. Vi slutför därför runt fyra eller fem cykler under en åttatimmarsperiod.

Dessa typer av sömn upptäcktes genom flertalet sömnstudier i sömnlaboratorier. De kan skiljas åt via den mentala aktivitet som spelas in under ett EEG och genom olika fysiska mätningar. Vi kommer nu prata mer i detalj om vad som händer under var och en av dessa typer av sömn.

Kvinna som håller om sin kudde.

Sömnens första fas

Denna fas uppstår när en person stänger sina ögon och märker av en känsla av att han eller hon börjar somna. Personen är här medveten och kan reagera på stimuli i omgivningen. Det är faktiskt en övergångsfas mellan att vara vaken och att sova.

På ett fysiologiskt plan uppvisar detta stadium theta-vågor i hjärnan. Detta innebär att EEG-aktiviteten börjar synkroniseras. Den är fortfarande oregelbunden, men inte lika oregelbunden som den hjärnaktivitet som uppstår när man är vaken. Om vi observerar en persons ögon under denna fas så kan vi se hur de öppnas och stängs då och då och hur de rör sig upp och ned.

Sömnens andra fas

Efter 10 minuter i den första fasen går personen in i den andra. Personen sover nu djupt. Men om en person väcks under denna fas så kommer vederbörande inte komma ihåg att han eller hon har sovit. Personen kommer insistera att han eller hon har varit vaken hela tiden. Det är en förberedelsefas för den riktiga återställande sömnen under den tredje och fjärde fasen.

EEG-mätningarna är under denna tid oregelbundna med episoder av theta-vågor. Om du hör något under denna fas så uppstår det en hjärnvåg som kallas k-komplex. Denna våg kan blockera ljudet för att personen inte ska vakna.

Typer av sömn med långsamma vågor (faserna tre och fyra)

Efter 15 minuter i fas två påbörjar individen fas 3. Det är under detta tillstånd som den återställande sömnen uppstår. Fas tre och fyra är ganska lika; den enda förändringen är sömnens djup och dess effektivitet.

Under denna visar EEG-mätningen långsamma vågor. Detta innebär att hjärnaktiviteten är väldigt synkroniserad och avslappnad. Det förekommer mycket hämmande neuronal aktivitet för att förhindra att personen vaknar. Detta tillstånd är också väldigt viktigt för minnet och inlärningen.

Typer av sömn med olika aktivitet.

REM-fasen (rapid eye movement)

REM-fasen uppstår efter 45 minuter med de långsamma hjärnvågorna. Den är motsatsen till de andra faserna. Hjärnaktiviteten desynkroniseras och accelereras. Det är svårt att väcka personen under denna fas, men ett riktig starkt stimuli (som att säga personens namn) kommer väcka honom eller henne. Den är betydligt mindre djup än den sömn som uppvisar långsamma vågor.

Under denna fas finner vi att personens ögon rör sig snabbt i alla riktningar (därav namnet). Och det förekommer också mindre muskelaktivitet; personen är paralyserad. Denna paralys beror på faktumet att vi drömmer under REM-fasen. Musklerna koppas bort för att vi inte ska leva ut drömmen.

Ett annat intressant faktum rörande REM-fasen är att det förekommer genital aktivitet hos både män och kvinnor, men utan sexuell upphetsning. Denna egenskap hos REM-sömnen har använts inom det kliniska fältet för att utröna huruvida orsakerna till sexuell impotens är psykologiska eller fysiologiska.

REM-fasens funktion är inte väldigt tydlig. Det är ett viktigt stadium, för då vi förhindrar att en person går igenom denna fas så kommer kroppen att försöka kompensera för detta under den framtida sömnen. Studier har visat att denna fas är relaterad till minnet och inlärningen. Men det finns trots det fortfarande mycket kvar att upptäcka om denna paradoxala fas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Empson, J. (2002). Sleep and dreaming (3rd ed.). New York: Palgrave/St. Martin’s Press.

  • Bradley, W. G. 2005. pp. 2021, Neurología Clínica: Diagnóstico y Tratamiento. Madrid: Elsevier España.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.