Vad det innebär att alltid vara sen

Vad det innebär att alltid vara sen

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Att ha att göra med någon som väljer att alltid vara sen kan vara jobbigt. Det finns inget mer irriterande än att komma överens om att möta någon vid en viss tidpunkt och att personen sen inte kommer. Vissa kommer inte ens inom minuter, det kan röra sig om timmar eller så kanske personen inte kommer alls. Det mest frustrerande med allt detta är att det oftast är samma person som väljer att alltid vara sen: denne kommer aldrig i tid.

Om det är dags att träffas och du har kommit fram och personen inte är där så ringer du denne som säger “Jag är på väg”. De som är lite mer våghalsiga kanske säger “Jag är just på väg att gå” då de redan skulle ha varit där. Det är ett kroniskt beroende för personen att vara sen. Det finns ingen kraft på jorden som kan ändra på denne.

“Bättre tre timmar för tidigt än en minut för sent.”

William Shakespeare

Faktum är att tid är något som är helt subjektivt. Som människor har vi kommit på olika sätt att mäta den. Varje person upplever och hanterar den dock i enlighet med subjektiva variabler. För vissa är det ett exakt mått som vi måste anpassa oss till; för andra är det en irriterande begränsning som inte innebär något för dem.

Att alltid vara sen och vår uppfattning av tiden

Varje person upplever tiden på ett annorlunda sätt. Detta beror främst på åldern. När du är liten verkar timmarna vara dagar och veckor, vilket är anledningen till att barn enkelt blir otåliga. Ju äldre du är desto snabbare verkar tiden gå förbi. Du verkar inte märka då en dag eller en månad är över: allt du vet är att det gick förbi alltför snabbt.

Lyser på glob

Tidens mått beror även på antalet aktiviteter som du utför. Om du har många verkar tiden gå förbi snabbare. Om du bara har några verkar den gå långsammare. En annan faktor som påverkar dig är förstås ditt sinnestillstånd. Glada tider går förbi snabbt, medan klockan nästan verkar ha stannat i svåra stunder.

Oavsett situationen så etablerar människan en länk mellan hennes uppfattning av tid och punktlighet. Om livets omständigheter kombineras för att visa dig hur begränsad och dyrbar tiden verkligen är som resurs, kommer du säkerligen att försöka vara väldigt exakt med dina scheman. Om du å andra sidan inte anser tiden vara så värst dyrbar kommer du anse exakta mötestider vara en begränsning. Vissa överskattar tiden och andra är mer fokuserade på själva aktiviteten, oavsett hur lång tid det tar.

Det där sättet att uppleva tiden, oavsett om den går sakta eller snabbt, påverkar hur vi planerar tillfällen. Många personer som är sena är egentligen dåliga på att planera. De blir distraherade enkelt och får inte den där känslan att de måste skynda sig som andra får. I detta fallet reflekterar det en brist på koncentration och mognad att alltid vara sen.

Vad denna ovana innebär

Vissa kroniskt sena personer tillhör dock inte denna kategori. Att de konstant är sena beror på andra saker. Att alltid vara sen implicerar ibland att vi har att göra med en narcissistisk personlighet. Det är personer som vill skapa ett tillstånd av sårbarhet hos den andra personen. De använder det som en form av maktmekanism.

Kanot vid flod

Det finns även en annan typ av person – den som alltid är sen eftersom personen är väldigt osäker. Personen är av någon anledning rädd för att träffas, och därför skjuter denne upp det så mycket som möjligt. Personen kan göra det omedvetet, det behöver inte vara så att denne väljer det. Denne tar helt enkelt bara inte de nödvändiga stegen för att vara punktlig och vet inte varför. Djupt inne är personen rädd för att bli bortstött eller att man ser ned på honom eller henne.

Det finns även andra som använder detta som ett slags uppror. De är emot situationen som har fått mötet till att uppstå. Deras sena ankomst är ett sätt att visa detta och vara motstridiga. Det kanske fanns något som inte stod rätt till och personens sena ankomst var ett sätt att uppmärksamma detta på.

Det som alla dessa fall har gemensamt är ambivalens. I alla dessa situationer står två verkligheter på spel. Den transparenta, som sätter upp en tid, och den dolda som saboterar överenskommelsen. Bakom den kroniska bristen på punktlighet finns det alltid ett dolt meddelande. Det är inte trafikstockningar eller vårdslöshet som skapar denna vana. Att stanna kvar i vanan av att inte anlända i tid är många gånger ett sätt att sända ett budskap.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.