Vad kan jag göra för att ta rätt beslut?

Det är normalt att känna frustration och stress inför livets dilemman. Stanna upp och tänk lugnt; men framförallt, försök att njuta av processen.
Vad kan jag göra för att ta rätt beslut?
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2024

Susy Welch, redaktör vid Harvard Business Review, har utvecklat en teknik för att ta rätt beslut. Denna teknik baserar sig på att man tänker på det som händer just nu, samt det som händer på kort och lång sikt. Welch menar att man bör filtrera med hjälp av 10/10/10-regeln. Du bör fråga dig själv om du kommer må dåligt på grund av detta om 10 minuter? Inom de närmaste 10 månaderna? Eller om du fortfarande kommer komma ihåg detta om 10 år?

Vi tar alla beslut varje dag, oavsett om det har att göra med vår fritid eller jobbet. Om du tittar tillbaka på de saker som störde dig för ett tag sedan kommer du att inse att även de “dåliga” besluten kan ha bra konsekvenser; och ett “bra” beslut kan också leda till oväntade resultat.

Det är därför viktigt att man inte tänker alltför mycket på om det är rätt beslut. Du bör istället analysera alla möjligheter och konsekvenser rörande vad som kan hända. Om du blir alltför besatt över att ta rätt beslut så har du antagit att du på något sätt kommer att bli belönad för en sak och straffad för en annan. Och om du känner till att den riktiga världen inte fungerar på detta sätt, varför tvingar du dig själv till att bemöta denna dikotomi?

“Det är under de tillfällen som du tar beslut som ditt öde formas.”

Tony Robbins

Kvinna som går på räls.

Bli inte besatt av två extremer: felaktiga och rätt beslut

För att du ska kunna ta ett beslut, tänk på att du i alla fall kommer lära dig något när du tar det. Huruvida det alternativ du väljer är bra eller inte kommer dock många gånger bero på hur engagerad du är.

När du måste ta ett beslut kommer din intuition och dina känslor rörande situationen att påverka dig mycket. Även om beslutet i sig inte påverkar dig så kommer du i alla fall känna dig emotionellt påverkad efter att du har tagit beslutet. När du bemöts av olika alternativ kommer du tvivla på vad som är rätt och fel. Det enda du då kan göra är att låta tiden gå, se vad som händer och korrigera ditt beslut om nödvändigt.

Många beslut för med sig ett dolt alternativ att “inte göra något”. Det är dolt eftersom vissa tror att detta alternativ är detsamma som att inte besluta sig. Inget kunde vara längre från sanningen. Att besluta sig för att inte göra något är också ett helt gångbart alternativ. Det är inte nödvändigtvis ett dåligt beslut, och det medför ofta nya lösningar som du kanske tycker bättre om.

Många gånger väljer vi dock att inte göra något eftersom detta orsakar minst dissonans. Eller så är det för att det är det val som kräver minst ansträngning eller det som gör att du inte behöver ta ansvar för konsekvenserna. I dessa tre fall är det oftast inte bra att inte göra något. Det kanske kommer ge en viss lindring på kort sikt, men på längre sikt kommer det antagligen att leda till ångest.

“Tänk 100 gånger innan du tar ett beslut, men när du har tagit beslutet ska du stå för det.”

-Muhammad Ali Jinnah-

Pilar i olika riktningar.

Dra nytta av alla erfarenheter för att ta rätt beslut

Ett bra sätt att få ut så mycket som möjligt av varje erfarenhet är att lära sig att inte döma eller straffa sig själv för att man tror att man har gjort ett misstag. Misstag kräver att man rättar till dem eller att man hittar en lösning, men det krävs inte något straff. Det finns inget viktigt eller komplicerat beslut som inte innebär en viss uppoffring.

Att dra nytta av möjligheter ger dig självförtroende att skapa dem när du går igenom tuffa tider och de inte verkar visa sig av sig själva. Det är inte bara viktigt att veta hur man drar nytta av en möjlighet, utan även hur man skapar en, och att man har viljan och intelligensen att fortsätta framåt när tåget inte anländer till stationen.

Det värsta du kan göra när du ska ta ett beslut är att sträva efter att inte begå ett misstag. Eller att försöka rättfärdiga ditt misstag istället för att dra lärdom av det som en varning inför liknande framtida situationer. För att du ska kunna ta rätt beslut som du inte kommer ångra senare är det viktigt att du är förberedd. Att veta hur man väntar är ännu viktigare. Men att utnyttja rätt ögonblick är nyckeln till livet.

Kvinna med slutna ögon i solen som tar rätt beslut

Lär dig av tidigare erfarenheter

När historien upprepar sig kanske det inte beror på något beslut du tagit, utan på att du inte har lärt dig från tidigare erfarenheter. Det som är bra med beslut är att det hela tiden kommer nya tåg i livet. Ett kanske går förbi. Det kanske var ett tåg som hade tagit dig någonstans som du hade tyckt om. Men du vet aldrig vilka andra tåg som håller på att anlända och som kommer att återställa ditt hopp.

“Fäll aldrig ett träd under vintern. Ta aldrig ett negativt beslut när du känner dig nere. Och ta aldrig dina viktigaste beslut när du är på dåligt humör. Vänta. Ha tålamod. Stormen kommer gå över. Våren kommer anlända.”

-Robert H. Schuller-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.