Val av livspartner – önskan och behov

Man kan välja en livspartner av olika anledningar. Marcelo Ceberio är en psykolog som tar upp detta i denna artikel.
Val av livspartner – önskan och behov

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2020

Då du funderar på ditt val av livspartner så måste du vara öppen för att “söka utan att ha intentionen att hitta”.

Detta kan verka uppenbart men många gör raka motsatsen, antingen p.g.a. rädsla eller för att de är omogna eller inte vill binda sig. Det finns även många andra anledningar till varför en person kan bojkotta sådana försök.

Det är därför viktigt att man väljer i enlighet med sina preferenser och inte för att man måste ha någon. Det sistnämnda är bara en rädsla för att vara ensam.

Folk blir desperata och letar efter någon som kan fylla deras tomrum.

Kvinna som sitter på gunga.

Val av livspartner – ensamhet

Folk verkar välja att hitta en partner p.g.a. att de känner sig ensamma. Ensamheten uppstår eftersom personen känner sig utstött och övergiven. Det är även relaterat till ledsamhet, ångest och depression.

Man kan se detta sätt att tänka under historiens gång. Det börjar med den bibliska frasen som säger “det är inte bra för någon att vara ensam”. Som du kan se så ser samhället ned på ensamheten.

Vem hade då velat vara ensam då det finns så många negativa aspekter med detta? Saken är den att det inte finns någon absolut ensamhet. Man kan även känna sig ensam då man är med någon annan.

Ensamhet inom en relation

En av de svåraste typerna av ensamhet är då man längtar efter någon, eftersom det har att göra med emotionella behov från barndomen som inte har blivit uppfyllda.

Det finns även en påverkan från den omkringliggande miljön.

Allt eftersom åren går så fortsätter en att påminna dig om att du inte har en relation, samt familj och barn och många andra saker som du “borde” ha vid det laget.

Alla omkring dig får dig att känna dig värdelös. Om de flesta bland dina vänner redan är gifta och har barn så kommer de att utgöra en spegel som visar vad du “borde” ha.

Hela denna situation ökar ensamhetens tragiska bild. Det påverkar också din självkänsla eftersom du konfronteras med dina egna upplevda fel. Du känner att det finns något som du inte har, att det finns en sorts skuld.

Du blir då desperat. Det känns outhärdligt och i slutändan försöker du fly från ensamheten.

Det som sedan händer är att…

När du försöker få ett slut på denna ensamhet kan du hitta en annan person som uppfyller detta tomrum – ensamheten inom dig.

Den andra personen blir då inte en person som du verkligen söker, utan bara någon som uppfyller ett behov.

Folk går generellt in i beroenderelationer eftersom de inte klarar av att vara ensamma. De vill ha feedback från sin partner och försöker konfrontera sin ensamhet med den andra personens erkännande.

Du måste vara medveten om att behov leder till ångest och impulsiva handlingar. Rädslan för att vara ensam kan därför leda till att du hamnar i giftiga relationer.

Val av livspartner för att man har ett behov

Då man väljer en person för att man har ett behov så utför man en desperat handling. Protagonisten befinner sig i en lägre ställning eftersom han placerar den andra personen på en piedestal.

Situationer med desperata val blir till självuppfyllande profetior. Den person som är ensam vill så gärna få ett slut på sin ensamhet att det slutar med att han blir ensam igen.

Anledningen till detta är att dessa relationer har ett utgångsdatum som ökar personens känsla av ensamhet ännu mer.

Två personer som kramas.

Den andra typen av ensamhet

Det finns dock även en annan typ av ensamhet. Denna kommer från en sorts hälsosam självkänsla som gör att du kan må bra.

En person med denna typ av självkänsla upplever att han vill dela sin värdefulla tid med någon annan. Han är inte stressad av ångest för han uppskattar sig själv.

Detta innebär att personen värderar sin tid och sitt utrymme och tänker efter innan han accepterar en inbjudan och blir involverad med någon.

Anledningen till detta är att man verkligen kommer uppskatta sin tid om man trivs bra med sig själv. Man blir därför selektiv eftersom man inte vill slösa bort sin tid.

Ensamheten är ändå den bästa partnern och ett viktigt krav för att man ska kunna trivas med någon annan.

Om du försöker hitta en partner så måste du först må bra själv, eftersom det är av största vikt för ditt välmående.

Att välja en partner p.g.a. önskan

Att välja en partner för att man önskar att ha någon gör att man både kan se personens bra och dåliga sidor. Då man väljer p.g.a. att man önskar ha någon så antyder det även att man accepterar ensamheten.

Om du mår bra när du är själv så kommer du göra bra val när det kommer till att dela med dig av din värdefulla tid.

Det kommer då stå klart att acceptansen av en själv och ens egen ensamhet är en bra startpunkt då man ska välja partner. Det är även bra att man tänker på vem man väljer i dessa situationer.

Men om man är alltför försiktig kan detta leda till en defensiv position där du är alltför selektiv i ditt sökande. Faktum är att det inte är svårt att gå från att vara defensiv till att ha fobier, vilket slutar med att man blir ensam.

Dåliga kärleksspel vid val av livspartner

Det kan låta som ett nästan kategoriskt imperativ, men om du efter att ha gått ur en katastrofal relation dyker in i dåliga kärleksspel så gör du ditt val p.g.a. att du har ett behov.

Det är inte samma sak att vilja ha någon som att vara desperat.

Låt oss ta en jämförelse. Behovet att gå till en restaurang efter att man inte ätit på tre dagar. Denna förtvivlan gör att du äter vad du än får.

Men om du äter ett mellanmål och sedan går till restaurangen så kommer du antagligen välja mer noggrant.

Att känna dig bekväm med dig själv och din ensamhet är inte en indikator på att du väljer rätt, men du kommer gå in i en relation utan brådska. Det handlar om att inte ha en desperat attityd som kommer göra dig lättmanipulerad.

Par som håller händer.

Idealisering vid val av livspartner

Att välja livspartner innebär att man gör en av följande saker. Antingen ser man bara personens dygder och idealiserar dem eller så analyserar man dem noggrant och tänker på både de positiva och negativa aspekterna.

Låt oss dock klargöra att det förekommer en idealisering under första delen av varje relation. Det är bara möjligt att se varandra utan filter under de tidsperioder som kommer därefter.

Val av livspartner: att behöva någon

Detta gör att en person med brister projicerar sitt tomrum i sökandet efter en räddare och en idealiserad varelser.

Det som händer är att behovet bara kan anslutas till de delar av en annan person som matchar dessa behov. Man ser bara det som man vill se och trimmar bort resten.

Man förnekar därför de delar man inte tycker om och formar en idealiserad bild av den andra personen.

Någon som istället önskar ha en partner är mer objektiv om valet är subjektivt. Denna person kommer se personen från helheten och kommer vara mer kritisk.

Han besitter en större klarhet rörande vem han är och är också mer autentisk.

Den person som önskar ser hela personen, medan den som behöver endast tänker på de idealiserade bitarna.

Om man verkligen ska kunna bli kär så måste man vara mer av den första typen, för det är bara då man kommer kunna få en bra relation.

Det är dock inte ovanligt att många stannar i en relation även då det finns fler negativa aspekter än positiva.

Frustration

Det finns personer som förväntar sig för mycket och sedan blir besvikna då den andra personen inte uppfyller dessa krav. Folk “blir kära” i ett spöke och bygger upp relationer baserat på deras personliga behov.

Dessa personer är sårade och försöker förgäves anpassa den andra personen till sina preferenser utan att tänka på vem som personen verkligen är.

val av livspartner i livet

Som du kan se så kan en “kärleksaffär” leda till en relation. Detta är den riktiga övergången från förälskelse till riktig kärlek och därmed en mogen relation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.