Våra fantastiska kranialnerver och hur de fungerar

De kraniala nerverna är en del av det viktigaste kommunikationsramverket i kroppens nervsystem.
Våra fantastiska kranialnerver och hur de fungerar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När man pratar om våra fantastiska kranialnerver så pratar man ofta om par. Anledningen till detta är att de kommer i just par – en nerv i varje halva av hjärnan.

Vårt nervsystem är fantastiskt. Dessa många kopplingar gör detta system till ett av de viktigaste i kroppen. I den här artikeln kommer vi prata om en av de viktigaste komponenterna: våra fantastiska kranialnerver.

Kranialnerverna börjar vid skallens bas och når sina mål via små öppningar över hela skallen. De kommunicerar därför med alla perifera områden.

De har fått namnet “par” eftersom det finns en nerv på båda sidorna av hjärnan. Det finns därför tolv nerver i den högra hemisfären och tolv nerver i den vänstra.

Klassificering av våra fantastiska kranialnerver

Våra fantastiska kranialnerver kan klassificeras på olika sätt:

I enlighet med deras funktion

  • De motoriska kranialnerverna. Kranialnerver som är relaterade till ögonrörelserna (3, 4 och 5) och relaterade till tungans och nackens rörelser (10 och 12).
  • Sensoriska kranialnerver. 1, 2 och 8.
  • Blandade kranialnerver. 5, 7, 9 och 10.
  • Parasympatiska kranialnerver. 3 och 7.

I enlighet med deras position

Det finns några ovanför hjärnstammen (par 1 och 2); andra i den övre delen av hjärnstammen (par 3 och 4); några nära bryggan (par 5, 6, 7 och 8); och några i den lägre delen av den förlängda märgen (par 9, 10, 11 och 12).

Enligt Bear, Connors och Paradiso, författare till boken Neuroscience: Exploring the Brain, är de första två kraniala nerverna en del av det centrala nervsystemet och de andra är som ryggradsnerver.

De menar också att de innehåller axoner som tillhör det perifera nervsystemet. Var och en av dessa nerver har fibrer som utför olika funktioner.

Delar av hjärnan

Våra fantastiska kranialnerver och deras funktioner

Våra fantastiska kranialnerver: Kranialpar 1

Typer av axoner: Specialsensoriska

Detta är det kortaste kranialparet, eftersom dess målområde ligger nära det område som det kommer ifrån i hjärnan. Den kallas även luktnerven. Som namnet antyder för den med sig information relaterad till luktsinnet.

Kranialpar 2

Typer av axoner: Specialsensoriska

Denna nerv kommer från diencefalon, och som den förra så har den afferenta fibrer som transporterar nervimpulser från de sensoriska organen till det centrala nervsystemet. Dess funktion är att föra över visuell information.

Kranialpar 3

Typer av axoner. Motoriska

Denna nerv har två andra namn: den okulomotoriska nerven eller den okulära motorn. Den har som uppgift att hantera ögonens och ögonlockens rörelser.

Den hanterar även den parasympatiska kontrollen av pupillernas storlekar.

Kranialpar 4

Typer av axoner: Motoriska

Detta par kommer från mitthjärnan. Den kallas också den trokleära nerven. Den hanterar också ögonens rörelser och sänder signaler till ögats övre snedgående muskel.

Kranialpar 5

Typer av axoner: Sensorisk-motoriska

Denna är känd som den trigeminala nerven och har motoriska och sensoriska funktioner. På den motoriska nivån sänder den order till de muskler som styr tuggandet.

På en sensorisk nivå samlar den in information från munnen och ansiktet.

Kranialpar 6

Typer av axoner: Motoriska

Detta kranialpar kallas abducensnerven och styr ögonrörelser, och detta är vad som får ögat att röra sig mot näsans motsatta sida. Är det inte fantastiskt?

Kranialpar 7

Typer av axoner: Sensorisk-motoriska

Detta är även känt som ansiktsparet eftersom den styr rörelserna av ansiktets uttrycksmuskler. Den hanterar även smaksinnet och sänder order till spottkörtlarna.

Kranialpar 8

Typer av axoner. Specialsensoriska

Det här är hörsel- och balansnerven. Den hanterar hörselsinnet och balansen och tar in information rörande vad vi hör och även var vi befinner oss fysiskt.

Kranialpar 9

Typer av axoner: Sensorisk-motoriska

Den här kallas för den glossofaryngeala nerven. Det är en blandad nerv som hanterar följande funktioner:

Nerv vid halsen.

Kranialpar 10

Typer av axoner: Sensorisk-motoriska

Detta kallas för vagusnerven och den hanterar den parasympatiska kontrollen av hjärta, lungor och magens organ.

Den sänder även ut känslan av visceral smärta, halsmusklernas rörelser och tar emot information från smaksinnet.

Kranialpar 11

Typer av axoner: Motoriska

Detta kallas för den extranerven. Den hanterar halsmusklernas och nackmusklernas rörelser.

Våra fantastiska kranialnerver: Kranialpar 12

Typer av axoner: Motoriska

Detta kallas för den hypoglossala nerven och bidrar till sväljrörelsen. Den hanterar även tungans rörelser och arbetar tillsammans med kranialpar nio och tio.

Som du kan se så kan skador på dessa nerver orsaka allvarliga problem för kroppsfunktionerna och även vår överlevnad. När det uppstår skador vid dessa delar av kroppen kan man drabbas av neurologiska problem.

Vi hoppas att vi har hjälpt dig att förstå och uppskatta dessa viktiga nerver i hjärnan och mycket mer!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bear, M. F. Connors, B. W., PAradiso, M.A. Nuin, X.U., Guillén, X.V & Sol Jaquotor, M.J. (2008). Neurociencias la exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippicott Williams & Wikins.
  • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T.M. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGrawHill Interamericana.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.