Vårdarsyndrom och skadan det kan orsaka

Vårdarsyndrom och skadan det kan orsaka
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Skulle du vilja ha ett jobb som kräver 24 timmar av varje dygn året runt? Så ser verkligheten ut för många vuxna som måste ta hand om en person som är beroende av dem. Men denna roll kan under vissa omständigheter ge upphov till något som kallas för vårdarsyndrom.

Den konstanta uppmärksamhet vårdaren måste ge den beroende personen kan generera avsevärda mängder stress. Detta är en av de huvudsakliga effekterna av vårdarsyndrom, och det kan försämra kvaliteten på den vård man är kapabel att ge.

Det är ett tillstånd som inte är särskilt välkänt men som har många symptom och allvarliga konsekvenser, både fysiska och psykologiska. Det har många karaktärsdrag som liknar utmattningssyndrom eller stress på jobbet. Motsvarande syndrom hos personer som faktiskt arbetar inom hälsosektorn kallas för empatitrötthet.

Vårdarsyndrom och beroende

Dessa personer tenderar att ha hand om andra som behöver konstant hjälp. Syndromet visar sig hos vuxna som måste ta hand om andra som har en viss grad av neurologiska eller psykiatriska hinder. Patienter med långt gången Alzheimers kräver till exempel stor ansträngning och översikt.

Ett av de huvudsakliga karaktärsdragen för vårdarsyndrom är mental och fysisk utmattning hos vårdarna. Deras utmattning kan vara så svår att den allvarligt påverkar deras psykologiska och fysiska förmågor.

Om vårdaren och patienten lever under samma tak kan utbrändheten inträffa snabbare och vara allvarligare. Detta eftersom det blir i princip omöjligt att inte göra den beroende personen till mittpunkten i ens liv.

Ta hand om äldre

En påtvingad roll

Generellt sett är dessa personer inte frivilliga vårdare. I majoriteten av fallen blir de påtvingade denna roll på grund av olika omständigheter i familjen. Dessa vuxna får plötsligt en extra “börda” som de inte alls väntade sig.

Vissa personer är bättre rustade för att tackla denna nya situation än andra och utför den mer naturligt. Andra har inte alls dessa resurser. De finner sig försjunkna i en situation de ser som nästan omöjlig. De känner sig helt överväldigade och ser den nya rollen som outhärdlig och jobbig.

Likt en börda de måste häva upp på axlarna, men som gör dem helt utmattade. I båda fallen kommer den beroende personen bli mittpunkten i livet och till slut ta upp all tid och energi.

Ingen är förberedd, fysiskt eller psykologiskt, på att leva 24 timmar om dygnet med en person som blir allt sämre.

Den nya rutinen

Att ta hand om någon utan vila är en process som nöter ut dig. Men det blir ännu svårare om du måste offra dig själv på kuppen. I de flesta fall måste vårdaren vänja sig vid sina nya uppgifter.

Vårdaren måste skapa en ny rutin där personen som tas om hand blir högsta prioritetSakta men säkert får vårdaren mindre och mindre tid för sig själv. Han eller hon skjuter sin självständighet åt sidan och offrar sina behov och önskningar.

Fritiden försvinner alltmer och vårdaren börjar sluta med sina hobbyer och fritidsaktiviteter. Mängden fritid offras för att bevara familjerelationerna. Utöver detta blir vårdarens vänkrets mindre och mindre; givetvis på grund av att han eller hon spenderar mindre och mindre tid med vännerna. Personen kan bli helt isolerad från omvärlden.

Kvinna med äldre

Familj

Familjerelationerna kan ibland bli lidande som ett resultat av den nya situationen i hushållet. Nya konflikter uppstår som ett resultat av detta. Irritabilitet börjar genomsyra huset och grälen ökar. Det finns även nya uppgifter som någon måste utföra. Detta uppskattas vanligtvis inte av alla i hushållet.

Arbete

Angående arbete kan det ske en ökning av frånvaron. Man kan börja försumma sina plikter eller till och med säga upp sig. Som ett resultat av detta blir den finansiella situationen värre. Detta kan utlösa en fysisk och mental överbelastning utöver den som redan genereras av situationen.

Snarare än att minska så kommer pressen och den kontinuerliga kampen öka för var dag som går. Som vårdare blir det svårare och svårare att hantera den nya rollen med entusiasm. Vårdaren börjar lida av kronisk trötthet, sömnlöshet och humörsvängningar. Detta ger upphov till känslor av konstant sorg, ångest och oro.

Förändringarna som sker i livet hos vårdaren kan skilja sig mycket. Det kan påverka personen både kort- och långsiktigt.

Hur vårdarsyndrom startar

Vården blir en rutin som vårdaren sjunker in i utan att personen är uppmärksam på vad som händer. Stress, vånda, trötthet och utmattning uppstår. Detta är ett typiskt scenario där vårdarsyndrom kan utvecklasIrritabilitet och otålighet ökar, och resultatet kan vara brist på motivation och till och med våld.

Som ett resultat kan en serie negativa attityder och känslor börja riktas mot den beroende personen. Vårdaren kan till och med stöta bort personen. Detta illustrerar verkligen hur viktigt det är att förebygga vårdarsyndrom. Det påverkar inte bara vårdaren negativt, utan kan även försämra den beroende personens livskvalitet.

Vi måste råda bot på denna dubbeleffekt. Man ska till att börja med söka hjälp från erfarna experter. Man ska även prioritera att söka stöd för alla de uppgifter som inkluderas i vården av den beroende personen. Både vårdaren och patienten är precis lika viktiga, och bådas behov måste tas om hand för att situationen ska lösas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.