Varför cynism brukade vara något bra

Varför cynism brukade vara något bra
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2018

Diogenes från Sinope är cynismens fader. Han levde i antika Grekland 300 år f.Kr. De gamla följeslagarna av denna cynism skilde sig väldigt mycket från dagens cyniker. De utövade sanna kritik. De höll inte med om det stora hyckleriet i samhället och ville leva på ett mer autentiskt sätt.

Ordet “cynisk” kommer från det grekiska ordet “kinus”, som betyder “hund”. På grund av detta såg folk cynismen som något väldigt lågt stående och associerade den med en hunds liv.

Diogenes själv levde som en hund i absolut fattigdom. Men samtidigt hade hans filosofiska lärdomar en klarsynthet som gjorde honom till en av de mest djupskärande tänkarna av sin tid.

“Cynism fungerar som en drog för att ta avstånd från andra. Det är ett bedövningsmedel för att hjälpa dig att inte känna farorna omkring dig, tills dess subtila gift genomsyrar hela ditt liv. Inledningsvis gav det dig lindring och hjälpte dig att skratta bort dina rädslor, men i slutänden förgiftade det dig.

-Marcela Serrano-

I dessa tider är cynism något väldigt annorlunda. Moderna cyniker tror inte på värderingar, och skryter dessutom om det. De kritiserar inte samhället i syfte att förbättra det, utan bara för att fördöma det. De bidrar inte med något giltigt.

Vi använder även ordet cynism om de som öppet utnyttjar andra och ibland till och med är stolta över det.

Diogenes från Sinope och primitiv cynism

Diogenes tillskrivs många fantastiska saker och sägs ha varit full av moralisk storhet. Han hade inte ens ett hus, utan endast en tunna. Han såg ut som en tiggare på grund av trasorna han klädde sig i. Men trots detta var han en av de mest insiktsfulla personerna av sin tid. Platon utnämnde honom till “en galen Sokrates”.

Diogenes i sin tunna

Det sägs att Alexander den Store var intresserad av att lära känna honom. Han letade reda på honom och presenterade sig som följer, “Jag är Alexander den Store,” på vilket cynikern svarade, “Och jag är Diogenes, hunden”.

Efter en kort konversation sade Alexander till honom, “Be mig om vad än du vill ha”. Diogenes svarade, “Flytta på dig, du skymmer solen”.

Enligt en annan anekdot var Diogenes på torget en dag, där han åt grönsaker som andra kastat i soporna. En annan filosof gick förbi och sade, “Om du arbetade för adelsmän som jag skulle du inte behöva äta grönsaker. Diogenes svarade, “Om du åt grönsaker som jag skulle du inte behöva jobba för adelsmän.

Dessa incidenter ger oss en uppfattning om vilken typ av tänkare han var.

Modern cynism

Makt och pengar har alltid varit en källa för korruption, oavsett tid och plats. Men med uppkomsten av kapitalismen och de stora utopiernas fall har de nu nått sin kulmen. Pengar och makt har motiverat det mest de mest vedervärdiga beteendena i vårt samhälle.

Kapitalistiskt samhälle

Man kan säga att den moderna cynismens fader är Machiavelli – den stora maktfilosofen. Han tillskrivs den berömda frasen “målet helgar medlen”. Efter honom kom en serie filosofer som höjde individualismen till sin högsta punkt. Enligt dem bör människor söka själviskhet till varje pris. Alla handlingar som gagnar dig är helt giltiga, oavsett vilka de är.

Under historien har människor med stor politisk eller ekonomisk makt alltid tenderat att agera med stor cynism, i ordets mer moderna betydelse. Som galjonsfigurer som väglett eller styrt samhällen har de blivit förebilder för många.

Många människor ser detta som helt korrekt. Och i än högre utsträckning efter fallet av de stora ideologierna och utopierna. Pengarnas makt besegrades, och det är därför målet helgar medlen blivit ett så pass relevant talesätt.

Cynism i mellanpersonliga relationer

Från de övre maktnivåerna har cynismen expanderat och infiltrerat våra vardagliga relationer. Vi kan se det speciellt tydligt när någon form av maktspel utspelar sig. Ett exempel på detta är relationen mellan chefer och anställda, men även mellan kvinnor och män, vuxna och barn, etc.

Det må finnas ett starkt motstånd till cynism, men den fortsätter att ha en viktig plats i vårt nuvarande samhälle. Den uttrycks dock ofta på ett väldigt subtilt sätt. Såsom när en arbetsgivare, man eller vuxen i ovan nämnda relationer slår fast en regel bara som ett infall.

När den anställda, kvinnan eller barnet protesterar så får de bara svaret, “Det spelar ingen roll om du inte gillar det!”

Cyniska beteenden är perversa. När de kommer in i våra mänskliga relationer blir de väldigt ohälsosamma. Kort-, medellång- och långsiktigt finns det även negativa konsekvenser för de som faller in i denna typ av beteende.

Falska affektioner främjar dolda synder och stimulerar hyckleri. Även om du får en omedelbar självisk tillfredsställelse, förlorar du långt mycket mer än du får.

Bilder från Kylli Sparre

Detta kanske intresserar dig
Bittra människor sår sorg i andras liv
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Bittra människor sår sorg i andras liv

Bittra människor lever i en värld som är full av fönster genom vilka de endast ser orättvisor och kan häva ur sig förbittring och pessimism.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.