De bästa sakerna Platon sade om att förstå världen

De bästa sakerna Platon sade om att förstå världen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Ines Gómez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det fanns en tid när antika Grekland var synonymt med storslagenhet och vishet. Filosofer som Platon samexisterade med poeter, matematiker, astronomer och andra lärda.

Det fanns dock en sak som ingen kunde uttrycka bättre än Platon under hans generation. De bästa sakerna denna man någonsin sade handlade om förståelse, individualism och självkännedom.

Vissa säger att Platon var en av de mest reaktionära av sin tid. Det må vara sant att Sokrates långa skugga påverkade hans prestationer, men det störde honom inte.

Som en vis man värdig titeln var det en ära för honom att ta ställning till åsikter från personer som var mer intelligenta än honom. På grund av hans behov att skriva ned alla sina idéer har vi fortfarande lätt åtkomst till alla hans råd och lärdomar.

Tack vare hans upptäckter kunde denna atenska anhängare av gymnastik sälla sig till Aristoteles och Sokrates, som en av de stora figurerna i västerländsk filosofi. Filosofi som idag har blivit grunden för vår utbildning, politik och nutida tänkande.

De bästa sakerna Platon sade om att förstå världen

1. “Det är inte ögonen som ser, istället ser vi genom ögonen”

Platon använde en allegori som vi idag kallar “Platons grottliknelse” för att beskriva kopplingen mellan den fysiska världen och världen av idéer. Gruppen av människor som är fastkedjade inuti grottan tror att detta är den enda verkligheten.

När de får se vad som finns utanför skadar solen deras ögon. De vill återvända till mörkret eftersom det är mer bekvämt och är vad de är vana vid. Men när de återvänder har deras uppfattning av världen förändrats.

Med denna berättelse manar filosofen oss att fråga oss själva varför vi är fastkedjade. Är vi rädda för vad vi kommer upptäcka om vi släpper kedjorna? Skuggorna vi ser inifrån grottan simulerar en vilseledande verklighet och distraherar oss från vår sanna verklighet: vad som sker utanför.

Hur vi ser på världen

2. “Den vise mannen vill alltid vara med en som är bättre än honom”

Ett av Platons bästa citat grundar sig i tron att världen bör styras av filosofer. Enligt honom är dessa de visaste och mest kapabla att styra. Eftersom han tillhörde en aristokratisk familj var han djupt antidemokratisk, även om han aldrig var rädd för att visa sitt missnöje med statliga åtgärder.

Han beundrade många andra filosofer, såsom Sokrates, som han trodde att han kunde lära sig mycket av. På grund av honom upptäckte han en absolutistisk uppfattning av universell sanning, bortom idéerna han kunde ha fått som individ.

Det är alltid nödvändigt att omge dig själv med personer som kan lära dig något, även om du inte håller med dem.

3. “Vi måste söka en orsak annan än Gud för vår ondska”

Platon var en stor beundrare av Sokrates och en av hans elever. På grund av detta påverkades han starkt av Sokrates dödsdom för att ha propagerat för påstått hedniska teorier. Han såg det som orättvisa att han avrättades för att ha föreslagit alternativa idéer.

Från sin mentor lärde sig Platon att folk inte är onda av naturen, utan på grund av okunskap. Den mänskliga varelsen själv är mästare över sina handlingar och ansvarig för sina beslut. Att gömma sig i idén om Gud för att göra orättvisa saker är en förvillelse.

4. “Ingen mänsklig orsak förtjänar sådan ångest” enligt Platon

Detta uttalande har blivit ett av Platons mest berömda. Ingen mänsklig orsak förtjänar vår ångest och stress. Om vi stannar upp och tänker på det så inser vi att vi oftast oroar oss över meningslösa saker som har enkla lösningar.

I en situation där ångest verkligen är rättfärdigad måste vi hantera den. Vi kan inte låta den påverka vår hälsa eller få oss att må ännu sämre.

Sluta känna ångest

5. “Att söka efter det goda i våra medmänniskor kommer hjälpa oss att finna det goda i oss själva”

Detta femte råd visar oss vikten av förståelse och vänlighet. Platons maxim var att etablera en rigorös regim som låter folk leva i frid. Dessvärre lyckades han inte, men det är aldrig för sent för andra att prova.

“Prestera bra utan att titta på andra.”

-Ricardo Palma-

Att hjälpa andra gagnar inte bara dem, utan även oss. Det gör att vi känner oss användbara och låter oss känna empati för andra, vilket ger oss tillfredsställelse.

Platon var före sin tid. Trots all kritik han fick för sina antagonistiska positioner, är hans lärdomar giltiga än idag. Våra problem är väldigt lika, och om vi använder hans råd kanske vi kan lära oss att se livet från ett annat perspektiv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Plato, H. G. (1961). The collected dialogues of Plato.
  • Yarza, I. (1996). Ética y dialéctica. Sócrates, Platón y Aristóteles. Revista Acta Philosophica5(2), 293-315.
  • Brochard, V., & Ostrov, L. (1945). Estudios sobre Sócrates y Platón. Losada.
  • Barbosa, L. E. G. (2008). Filosofía como praxis y diálogo. Una introducción a la hermenéutica desde Platón. Estudios de Filosofia, (38), 151-170.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.