Varför du inte känner något under en depression

Varför du inte känner något under en depression
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många är vi som tampats med depression någon gång i livet. Vissa personer upplever en blandning av sorg och ilska kombinerat med nedslagenhet. Andra upplever ett totalt tomrum och avsaknad av känslor – det är som om man inte känner något.

Depression är som att ha bly i hela kroppen och dimma i huvudet. Under depressionen verkar allt utsuddat medan vi hänger i en absolut intighet.

Phillip Lopate – en välkänd nordamerikansk författare – beskrev denna känsla i sin överväldigande dikt Avdomnad. Denna dikt försöker rita upp denna känsla – hur det är att uppleva ett totalt emotionellt tomrum. I dikten beskriver Lopate depression som att gå genom ett fält av is.

Depression gör dig helt likgiltig inför ett frysande hjärta. Lopate lämnar oss med visionen av en anorektisk illusion där vi isoleras från resten av världen.

Något vi måste förstå om depression är att få sjukdomar är lika komplicerade och mångfasetterade. Vissa personer med denna sjukdom uppvisar tydliga symptom, medan andra bär på osynliga tecken i månader och till och med år. Det påverkar sömnen, koncentrationen, minnet, rörelserna och hur vi interagerar med vårt språk.

Vi talar inte ofta om klinisk depression; vi diskuterar inte alltid att man som patient inte känner något. Istället för känslor upplever man en vägg som helt kopplar bort en från resten av världen och till och med en själv.

Deprimerad man

Vad bör man göra om man inte känner något under en depression?

En anledning till att du inte känner något under en depression är att du tidigare handskats med en situation som var så emotionell och oerhört intensiv att du inte visste hur du skulle hantera den. Den kliniska litteraturen kallar detta för en “emotionell baksmälla”.

En emotionell baksmälla är resultatet av att ha genomgått något som helt tar ifrån oss kontrollen över våra känslor. Vidare kan vi efter en depression lämnas med andra tillstånd, såsom ångestsyndrom eller olösta trauman.

När vi talar om depression måste vi nämna en av de förutfattade meningarna som många har om den. Folk fortsätter att associera denna sjukdom med sorg. Men många patienter handskas med lager av känslor. Depression är inte bara sorg; den inkluderar pessimism, ilska och nedslagenhet.

Den ger oss en känsla av instabilitet och en emotionell neutralitet som kan ge oss fysiska symptom som inkluderar migrän, muskelvärk och matsmältningsproblem.

Patienter som passar in i denna mall kan även lida av hypersomni, där de sover 10-15 timmar om dygnet. Många rapporterar även att de varken kan le eller gråta. Det är som om kropp och sinne inte bara glömmer bort hur man utför dessa handlingar, utan som om de helt glömt bort betydelsen bakom dessa emotionella gester.

Härnäst ska vi tala om dessa förödande symptom och deras förklaringar.

Avsaknad av känslor

Undertryckta känslor

Många av oss har sedan barndomen fått lära oss att gömma eller kamouflera det som gör ont, stör eller oroar oss. Detta är en av anledningarna till varför vi inte känner något vid en depression. Detta är väldigt vanligt när vi har en komplex familjesituation eller en stressig arbetsmiljö.

Dessa situationer genererar stora mängder ångest, vilket kan bli kroniskt om den drabbade drivs in i depression. Vi kan bli vana vid denna känsla under månader och år, utan att ens inse det. Vi glömmer hur man ger uttryck för sin oro, rädsla eller ånger, och vår hjärna börjar bli avdomnad.

Ett liknande fenomen utgör den klassiska mentala dimman, vari vi reagerar långsamt på vår omgivning och vår uppmärksamhet sjunker, såväl som vår koncentration och vårt minne.

Tidigare trauma

Om vi läser Phillip Lopates dikt som beskriver intensiteten hos hans depression, kommer vi märka något väldigt avslöjande. I en del av dikten talar Lopate om hur hans far kallade honom för en “kall fisk” sedan nio års ålder. Lopade började uppfatta sig själv baserat på sin fars kritik. Fadern hånade honom för hans blyga beteende och hans utseende, och Lopate började se sig själv på ett negativt sätt.

Något vi ofta ser hos depressionspatienter är ett komplext förflutet med olöst trauma, som kan få denna sjukdom att karaktäriseras av emotionell okänslighet.

Vilka terapeutiska behandlingar bör användas i dessa fall?

Vår hjärna är ett fantastiskt organ. Utöver att vara oerhört sofistikerat är det även så komplext eftersom det ansvarat för att försäkra vår evolutionära framgång. Denna komplexitet är varför det är så utmanande att lösa hjärnrelaterade problem, såsom depression.

Vi måste förstå att oavsett hur många gånger vi upprepar att hjärnan är som en dator, är det inte sant. Vi är inte maskiner. Känslor styr faktiskt hjärnan. Att förstå deras processer, hur man hanterar dem och att få dem att jobba i vår favör är det enda sättet ut ur fängelse som är depression.

Kvinna hos psykolog

Psykologer rekommenderar att man börjar meningar med frasen “jag känner” när vi inte känner något under depression. Det är nödvändigt att blotta alla lager av våra känslor så att vi kan komma till roten av problemet. Vi måste utforska vilket förflutet trauma som hemsöker oss så att vi kan läka och gå vidare. Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa oss med detta.

Ögonblicket när vi börjar släppa vår ilska, våra rädslor och våra orosmoln, börjar vi vandra på vägen mot återhämtning.

Detta kanske intresserar dig
Vad man bör göra under de dagar man inte vill stiga upp
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vad man bör göra under de dagar man inte vill stiga upp

Det har hänt oss alla. Det finns dagar då man helt enkelt inte vill stiga upp. Anledningen kan vara att man har många problem att ta itu med.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.