Hur man kan lära barn att meditera

Hur man kan lära barn att meditera

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Meditation och medveten närvaro har länge setts som aktiviteter för vuxna. Men detta synsätt har börjat förändras. Det finns nu ett växande intresse för att lära barn att meditera för att hjälpa dem slappna av, eliminera stress och lära sig hur man sammankopplar med sin inre källa för lugn.

Men vem kan lära barn att meditera? Att lära barn att meditera och utöva medveten närvaro är något som till och med nybörjare inom meditation kan göra. Du behöver bara ha ett intresse, lära dig enkla tekniker, öva i förväg och framförallt förstå varför meditation och utövande av medveten närvaro är så intressant.

Varför lära barn att meditera?

Upptagenhet, teknologi, många bollar i luften, överstimulans och hastighet är några av egenskaperna som verkar tvinga på både vuxna och barn daglig förvirring. Ur denna synvinkel är anledningarna till att lära barn att meditera samma som för vuxna: att sammankoppla med sig själv och absorbera jordens energi.

Stressen vi utsätter oss själva för tröttar ut och hindrar oss från att koncentrera oss och fokusera. Vuxna förmedlar detta till barn. Meditation är ett verktyg som hjälper oss att bli mer medvetna om oss själva så att vi kan fånga positiv energi och även överföra den.

Genom meditation lär vi oss att bibehålla kopplingen till jorden, leva i nuet och njuta av tid i tystnad. Detta låter oss lindra stress, hålla oss sammankopplade med vår essens och bygga en känsla av egenkärlek och självkänsla.

Mediterande familj

Personer som lär sig att meditera som barn har verktygen för att hantera ångest och hålla sig fokuserade. De kan använda detta under livet, vilket låter dem leva livet till fullo på ett mer medvetet sätt.

Vidare har meditation ytterligare ett värde för barn eftersom den hjälper dem att förbättra sin koncentration och inlärning. Ur denna synvinkel är meditation träning för sinnet, som genom att uppmuntra koncentration förbättrar barnets interaktion med utbildningsprocessen. Detta främjar inlärningen.

5 strategier för att lära barn att meditera

När vi lär barn att meditera måste vi välja tekniker som är lämpliga för unga människor. Följande tips och strategier kommer tjäna som vägledning när du lär dem.

Föregå med gott exempel

Om du vill lära dina barn att meditera är det nödvändigt för dem att se dig göra det först, eller åtminstone veta hur du gör det. Att känna till hur man mediterar är vitalt för att veta hur fördelaktigt det är. Med det kan du väcka nyfikenheten hos barnen. Äldre barn kan till och med identifiera effekten som meditation har på dig.

När barnen har ett genuint och naturligt intresse för meditation, kommer du kunna ge dem en bättre förståelse och främja deras eget utövande.

Andning är ankaret

Alla personer som utövar och lär ut meditation vet att andning är början och slutet på alla typer av meditationer. Vi tar alltid med oss vår hälsa. Därför blir andning ett ankare som hjälper oss att fokusera på nuet och vår omgivning.

Barn kan också lära sig detta, helt enkelt genom att observera sin andning, märka hur deras bröst och buk höjer sig och faller med in- och utandning. Detta hjälper dem att vara i nuet och endast fokusera på sin andning. Genom att göra det med dem kommer ni vara förankrade i samma stund tillsammans, vilket kommer stärka bandet mellan er.

Lär dig att anpassa

Att lära barn att meditera är en personlig resa för dem och för dig. Barn svarar inte alltid som vuxna vill att de ska göra; samma sak gäller vid meditation. Vi kan vägleda dem i hur man ska sitta, sluta sina ögon och gå genom de olika stegen, men om de inte vill så ska de inte tvingas.

Du bör försöka hitta strategier för att skapa kopplingar med deras intressen och tillhandahålla verktyg för dem så att de kan lugna ned sig och slappna av. Många barn har svårt att vara tysta eller stilla, vilket inte är dåligt, utan endast en utmaning.

Lära barn att meditera

Använd din fantasi

Vuxna spenderar mycket tid med att tänka rationellt och analytiskt, men meditation är ett tillfälle att vara kreativ och låta fantasin skapa vackra och säkra platser som småttingarna också älskar.

Hur som helst kan du finna många böcker för barn med specifika meditationer som hjälper till att etablera miljön. Du kan använda dessa och därifrån skapa din egen, eller låta barnen samarbeta i skapandet av sin egen meditation.

Var beredd med en extra dos tålamod när du ska lära barn att meditera

Idén med att lära barn meditera kan verka fantastisk, men det är inte lätt. Det kan faktiskt vara mycket frustrerande om du inte bibehåller ett flexibelt och tålmodigt perspektiv. Låt barnen utveckla sin egen nyfikenhet och känna sig fria när du föreslår meditationer och observera samt “hantera” situationen.

Med barn som är utpräglat rastlösa är det intressant att introducera meditation som ett utmärkt verktyg som låter dem äga sin egen kraft och kanalisera den på rätt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.