Varför väljer vissa att ljuga för sin terapeut?

Lögner i terapi är vanliga. Men varför har vissa patienter ett behov av att ljuga i dessa sammanhang? Ta reda på det här.
Varför väljer vissa att ljuga för sin terapeut?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 01 mars, 2023

När människor som lider erkänner att de behöver hjälp tar de vanligtvis steget att gå i terapi. Men för många kostar det mycket att erhålla en professionell psykologs tjänster, både ekonomiskt och känslomässigt. Därför krävs det ofta mod och ansträngning. Med detta i åtanke, varför väljer så många människor att ljuga för sin terapeut?

När man tänker efter är det lite av en paradox. När allt kommer omkring, när någon väl har bestämt sig för att ta itu med sitt problem och gå igenom terapins upp- och nedgångar, varför skulle personen vilja sabotera processen eller sakta ner den med lögner? Framförallt med tanke på att personen innerst inne vet att terapeuten denne träffar inte kommer att döma honom eller henne.

En studie gjord på ämnet visar att förekomsten av detta beteende är 70-96 procent, beroende på vilket land det gäller. Med tanke på denna situation måste man acceptera att varje individ är unik, och terapi är fortfarande i sin linda när det gäller social acceptans. Låt oss därför kika närmare på detta fenomen nedan.

Patient i terapi
Några anledningar till att människor ljuger för sina terapeuter är social önskvärdhet, skam och avvisande av psykologisk behandling.

Av vilka anledningar väljer människor att ljuga för sin terapeut?

För att kunna öppna upp i terapin och lägga alla sina problem på bordet måste patienternas psykologiska och känslomässiga beslutsamhet vara i harmoni. Men även om de kan ha övertygat sig själva om att terapi kommer att hjälpa dem att lindra sin ångest, kan de frukta de negativa konsekvenserna av att utforska de aspekter av sin personlighet som matar den.

Även om denna typ av dissonans vanligtvis är en av de vanligaste anledningarna till att människor väljer att ljuga för sin terapeut, finns det många andra bidragande faktorer. Dessa är de vanligaste:

1. En korrekt relation mellan psykolog och patient har inte fastställts

Man måste komma ihåg att psykologer också är människor. Som sådana är de inte kompatibla med alla, inklusive sina patienter. Om man bortser från ett dåligt utförande av yrket (som också kan förekomma), är det möjligt att psykologens egen personlighet eller arbetsmetod inte är idealiska för patienten.

2. Avvisande av terapi

Det är också viktigt att komma ihåg att inte alla besöker en psykolog frivilligt. Till exempel en partner som har fått ett ultimatum, tonåringar och små barn är alla exempel på individer som kan avvisa behandlingen. Att ljuga för sin terapeut är faktiskt ett vanligt sätt att sätta sig upp mot personen som skickade dit dem.

3. Skamkänslor kan få vissa att ljuga för sin terapeut

Från början av alla former av terapi är det fastställt att psykologen inte är där för att döma. Med det sagt ljuger vissa människor ändå för sin terapeut eftersom de inte kan bli av med skammen de känner över sina handlingar eller tankar. Till exempel kan en person med ett beroende ljuga om ett återfall eller antalet substanser denne konsumerar, även om psykologen inte moraliskt dömer personen på något sätt.

4. Social önskvärdhet

Relaterat till föregående punkt är social önskvärdhet eller behovet av att skapa en positiv image. Detta relaterar till patientens egna övertygelser, såväl som de som denne tillskriver terapeuten. Till exempel kan en patient som är otrogen men inte har sett över sina moraliska värderingar om monogami missa detta faktum.

5. Brist på introspektion

Den terapeutiska processen ställer patienterna ansikte mot ansikte med sina rädslor, sina förvrängda idéer och sin ohälsosamma dynamik. Detta har en omedveten komponent som elimineras när de begrundar sina egna tankar och sätt att bete sig.

Längs vägen dyker lögner ofta upp som automatiska mekanismer. De kan bero på tidigare etablerade idéer, känslomässiga försvar etc. Ett vanligt exempel är att rättfärdiga motsägelsefullt beteende: innan de tagit sig igenom den psykologiska processen kommer de inte att inse de verkliga orsakerna till sina handlingar.

I det här fallet är deras lögner ofrivilliga. Det är lögner som skrapar på ytan av deras medvetna sinne, men som de inte vågar ta itu med förrän de kommer till terapin.

Patient i psykologisk terapi
För att undvika att patienten ljuger för dig som terapeut är det viktigt att arbeta med att skapa en säker miljö.

Vad kan du som terapeut göra om din patient tenderar att ljuga för dig?

Om du läser det här och är på andra sidan bordet kanske du undrar vad du kan göra för att hindra dina patienter från att ljuga för dig. Här är några tips som kan vara användbara i din yrkesutövning:

  • Alla ljuger. Det är mycket troligt att du kommer att stöta på vissa lögner, även om de är ofarliga, i din praktik. Du har trots allt tagit del av statistiken ovan. Ha detta i åtanke.
  • Arbeta för att skapa en säker miljö. Alla ska kunna lita på att de inte blir dömda. Dessutom ska de känna att de kan vara sig själva inom det terapeutiska området.
  • Förbättra din kommunikationsförmåga. Terapier är baserade på verbala utbyten mellan båda parter, så det är den mest grundläggande färdigheten du behöver.
  • Arbeta med dina patienters självkänsla. När allt kommer omkring behöver individer som ljuger för sina terapeuter av rädsla, skam eller social önskvärdhet, förbättra sin självuppfattning.
  • Gör det klart från början att lögner inte är konstruktiva eller till hjälp.

Som du kan se är det vanligt att patienter väljer att ljuga för sin terapeut. Det behöver dock inte vara ett problem om det löses i tid. Som terapeut ska du därför se till att du skapar en miljö som bidrar till att dina patienter öppnar upp för dig. Å andra sidan, om du är en person som ljuger för din terapeut, kom ihåg att du är i terapi för ditt eget bästa och för att kunna återvända till en plats av lycka och frid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Domínguez Espinosa, A. D. C., Aguilera Mijares, S., Acosta Canales, T. T., Navarro Contreras, G., & Ruiz Paniagua, Z. (2012). La deseabilidad social revalorada: más que una distorsión, una necesidad de aprobación social. Acta de investigación psicológica2(3), 808-824.
  • Blanchard, M., & Farber, B. A. (2016). Lying in psychotherapy: Why and what clients don’t tell their therapist about therapy and their relationship. Counselling Psychology Quarterly29(1), 90-112.
  • Marcos, L. R. (1972). Lying: A particular defense met in psychoanalytic therapy. The American Journal of Psychoanalysis32(2), 195-202.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.