Vet du vad termen midorexi betyder?

Vet du vad termen midorexi betyder?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av María Hoyos

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Ålder och vår uppfattning om den, vare sig vi känner oss äldre eller yngre än vi egentligen är, påverkar vårt sätt att tänka och bete oss. Midorexi manifesterar sig som en kris i självkänslan och får en människa att försöka bevara sin ungdom.

Enligt Daniela Carrasco, professor vid Diego Portales Universityuppstår midorexi inte av sig självt. Det uppstår istället i en miljö som uppmuntrat det.

Enligt den västerländska bedömande naturen uppstår den här krisen oftare hos kvinnor mellan åldrarna 40 och 50. De försöker uppleva sin ungdom en andra gång och ger som en konsekvens mer uppmärksamhet till sitt utseende.

Midorexi och fritidsaktiviteter

Midorexi får människor att försöka preservera sin ungdom så mycket som möjligt. Denna attityd uppmuntrar dem till att göra förändringar i sitt liv som går bortom deras utseende.

Därför kan människor med midorexi ägna sin tid till att göra upp planer som involverar yngre människor. Ett exempel på detta inkluderar att gå på speciella barer och restauranger eller planera en tripp full av slumpmässiga aktiviteter.

Kvinna med midorexi

Den positiva sidan av midorexi

Även om midorexi kan verka som någonting negativt, som en störning där människor inte kan acceptera sin ålder eller åldrandet, kan det också ha vissa väldigt positiva effekter.

Midorexi kan få en person att leva sin ungdom en andra gång utan att låta ålder stoppa denne från att njuta av livet. Att göra en ansträngning för att anamma en ungdomlig livsstil kan hjälpa oss att ta oss bort från ett tråkigt och monotont liv.

Midorexi kan faktiskt hjälpa oss att komma över vissa psykologiska svårigheter som associeras med vår ålder. Det uppmuntrar oss att genomleva upplevelser som vi inte skulle ha tänkt på om vi trodde att vi var för gamla.

Vi kan till exempel njuta av resor till exotiska platser eller extrema sporter utan att tänka för mycket på om det är passande för vår ålder eller inte.

Vidare finns det ytterligare en positiv aspekt här och det är möjligheten att skaffa yngre vänner. Att följa deras vanor kan hjälpa oss att upptäcka sakerna vi har gemensamt med människorna från en annan generation. Det kommer också hjälpa oss att bättre förstå de yngre medlemmarna i vår egen familj: våra barn, syskonbarn och barnbarn.

Fördelar för äldre

När äldre människor börjar känna sig yngre börjar de vanligtvis utöva någon sport. Detta är naturligtvis något som medför stora fördelar för hälsan. Många äldre har en tendens att bli stillasittande, vilket ökar risken för fysiska hälsoproblem. Det gör dem även mer sårbara för flera sjukdomar.

Äldre kvinna som mediterar

Andra människor vill gå igenom en digital förvandling och lära sig använda ny teknologi.

Därför är det, även om det är viktigt att vara medveten om sin ålder, också viktigt att se ålder som någonting subjektivt. Förutom de fysiska begränsningar som åldrande orsakar bör inte 50 eller 60 vara ett hinder för att njuta av livet.

Dessutom måste vi också komma ihåg att den förväntade livslängden har ökat signifikant på senare tid. Det är även därför som vi måste försöka att hålla en ungdomlig anda så länge vi kan. Därför kan midorexi medföra fler fördelar än nackdelar i våra liv. Det tillåter oss att njuta av attraktiviteten av ungdomen och överkomma åldersbegränsningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.