Vet du vad rationell emotiv beteendeterapi är?

Vet du vad rationell emotiv beteendeterapi är?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

År 1955 skapade Albert Ellis rationell emotiv beteendeterapi. Han var grundare av Albert Ellis Institute i New York. Han ses fortfarande som en av de mest inflytelserika psykoterapeuterna genom tiderna, till och med mer framstående än Sigmund Freud.

År 1953 såg Ellis på psykoanalyser som ineffektiva och inte särskilt filosofiska. Han avvisade också beteendeterapi nästan helt. Så mellan 1953 och 1955 började han fylla sin terapeutiska verktygslåda med filosofi och levande desensibilisering. Det var så han slutligen blev en terapeut inom rationellt emotivt beteende.

Först var rationell emotiv beteendeterapi mycket enkel. Det kan vara därför den inte slog igenom förrän senare. Det är en metod bestående av kort terapi som syftar till att hjälpa människor att förändras inombords, speciellt på en känslomässig nivå. 

Rationell emotiv beteendeterapi har i vissa experiment redan visat att människor ofta (inte alltid) kan förbättra sig signifikant på relativt kort tid (mellan 10 och 20 sessioner).

“Det finns tre måsten som håller oss tillbaka: Jag måste göra det bra. Du måste behandla mig väl. Och världen måste vara lätt.”

-A. Ellis-

Vad exakt är rationell emotiv beteendeterapi?

Vi lever alla i en viss miljö, både fysisk och social. Vi spenderar också våra dagar med att jaga mål eller agera med olika syften, till exempel:

 • Leva, vara aktiva och roa oss.
 • Njuta av livet, antingen ensam eller ihop med andra.
 • Ha intima relationer med speciella människor.
 • Hitta mening i livet genom utbildning och erfarenheter.
 • Skapa och jobba mot mål som visar vårt eget kall.
 • Njuta av vår fritid.

ABC-modellen

När du jagar dessa mål händer det ibland att du kommer till en vägspärr som håller dig tillbaka och får dig att känna dig fast eller som att du har misslyckats. Ellis ger denna typ av situationer bokstaven A.

När dessa saker händer kan du vända konsekvenserna till något hälsosamt och användbart. Men du kan också välja att göra dem destruktiva eller ohälsosamma. Dessa konsekvenser får bokstaven C.

Så vad händer med bokstaven B? Bokstaven B är där för att sätta namn på människors övertygelser eller tankar. Ellis menade att det finns två typer av övertygelser: rationella och irrationella.

Rationella och irrationella övertygelser

Rationella övertygelser (RB) hjälper dig att konfrontera obehagliga saker (A). Dessa är vanligtvis preferenser, hopp eller önskningar. Till exempel, “Jag hoppas att den här hemska saken inte händer, men om den trots allt gör det så kan jag ändå hantera det och vara lycklig”. Eller det kan vara: “Det skulle vara trevligt om Johan gillade mig, men om han inte gör det så kan jag fortfarande ha ett bra liv.”

“Vi lär människor att de gör sig själva upprörda. Vi kan inte förändra det förflutna, så vi kan istället förändra hur människor tänker, känner och uppför sig idag.”

– A. Ellis –

Upprörd kvinna

Irrationella övertygelser (IB) bidrar till känslor och handlingar som kommer att sabotera din förmåga att konfrontera en viss obehaglig situation A. Det är vanligtvis hårda uttalanden som, “Jag borde ha…, Jag skulle ha…, Jag måste… osv.”

De tre mest grundläggande exemplen på hårda uttalanden som skapar psykiska problem är följande:

 • “Jag måste absolut lyckas i de flesta av mina handlingar och relationer. Om jag inte gör det så betyder det att jag är värdelös och inte tillräckligt bra som person.”
 • “Alla andra måste absolut behandla mig med respekt, rättvist och vänligt. Om de inte gör det så är de inte lika bra som de säger att de är. Så de förtjänar inte glädje i sina liv.”
 • “Mina levnadsvillkor måste absolut vara bekväma, trevliga och värdefulla. Om de inte är det så kommer det att vara hemskt. Jag kommer inte kunna hantera det och världen kommer att vara hemsk.”

De tre huvudantagandena inom rationell emotiv beteendeterapi

De tre huvudantagandena (även om det finns fler), eller insikter som Ellis kallade dem, som framträdde genom rationell emotiv beteendeterapi runt början av 60-talet är dessa:

 • Antagande 1: Aktiverande händelser (A) som ses som negativa eller obehagliga spelar en viktig roll vid utvecklingen av ett neurotiskt utfall (C). Men det betyder inte att de är de enda orsakerna till neurotism. Den främsta orsaken är förmodligen B, den hårda övertygelsen människor har om A. B är en viktig faktor när den blandar in A för att leda till C.
 • Antagande 2: När människor tänker, känner eller uppför sig neurotiskt (med en defaitistisk inställning till sig själva och andra), kan vi se att de har utvecklat dessa irrationella övertygelser (IB) från obehagliga aktiverande händelser (A) redan i barndomen. Men det finns en chans att de inte kommer att uppföra sig likadant senare. När dessa symptom uppträder i nutid återupprättar och ombildar personerna sig själva med sina irrationella övertygelser. Det är så deras problem inte försvinner och kanske till och med blir värre. Det finns ingen anledning till att deras tidigare tankar, känslor och beteenden existerar i nutid. Människor förändrar och återskapar ständigt sina trossystem.
 • Antagande 3: Det är i regel ganska enkelt för människor att ta reda på vilka irrationella övertygelser (IB) som går ihop med deras neurotiska beteende. De kan nästan alltid bekämpas och bytas ut mot mer funktionella övertygelser. För att göra det behöver du vara konsekvent och ha tålamod. Det är en fråga om ansträngning och övning.

“Den känslomässigt mogna individen bör helt och hållet acceptera det faktum att vi lever i en värld av sannolikhet och slump, där det inte finns, och förmodligen aldrig kommer att finnas, några absoluta säkerheter, och bör inse att det inte alls är hemskt, faktiskt en probabilistisk, osäker värld.”

-A. Ellis-

Ska testa rationell emotiv beteendeterapi

Effekten av rationell emotiv beteendeterapi

Inom det breda området för kognitiv beteendeterapi har Ellis förslag varit speciellt användbara för ilska, ångest, frustration, social fobi, blyghet och sexuella dysfunktioner.

Rationell emotiv beteendeterapi har också influerat många andra kognitiva beteendeterapier.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.