Övertygelser som hindrar oss från att få livet vi vill ha

Övertygelser som hindrar oss från att få livet vi vill ha

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det finns många självhjälpsböcker som riktar in sig på att ge riktlinjer för att lära oss hur vi ska leva livet fullt och glädjefyllt. Många av oss har i dessa böcker sökt efter svaren på blockeringarna vi känner när vi vill nå vissa mål. Dessa böcker talar om konditioneringen av undermedvetna övertygelser som vi lärde oss under barndomen.

En övertygelse är en uppfattning om oss själva eller världen vi lever i som vi har gett makten hos absolut sanning. Som sådan agerar den som ett filter genom vilket vi uppfattar världen. Dessa är glasögonen vi använder för att se. Vi svarar på vårt livs upplevelser från denna uppfattning. Därför kommer vi få resultat i enlighet med detta sätt att se, och detta kommer få oss att bekräfta att världen är precis som vi tror.

“Övertygelser är i del ofrivilliga. En man kan inte anses vara bättre eller sämre på grund av sina övertygelser.”

-Percy Bysshe Shelley-

Hur bildar vi våra uppfattningar?

Vi har övertygelser och filosofier om livet som vi, även om vi hittat på dem själva, tror på dogmatiskt. För att nå våra mål i livet måste vi lära oss att bilda och bibehålla rationella övertygelser. Vidare måste vi hantera de irrationella.

Irrationella tankemönster är karaktäriserade av sin falskhet, dysfunktionalitet och automatik. Vi uttrycker dem i termer av förpliktelser, behov eller krav (jag måste, jag är tvungen, jag är tvingad). Om vi inte utför dem kommer olämpliga, negativa känslor uppstå (depression, skuld, vrede, ångest, rädsla). Dessa stör din strävan mot ditt mål. De genererar även beteendemässiga förändringar såsom isolering, undvikande eller flyktmässiga beteenden, missbruk av giftiga substanser etc.

Läsande flicka

Rationella övertygelser är tvärtom förmånliga eller relativa. De uttrycks i form av önskningar och gillande (jag skulle vilja, jag skulle föredra). När folk inte får vad de vill ha kommer de negativa känslorna av missnöje som uppstår inte hindra dem från att nå nya mål och syften.

Händelserna själva orsakar inte problem. Istället har de sin grund i underliggande övertygelser som dina tolkningar är baserade på. Rationella och anpassade övertygelser för oss närmre ett anpassat och flexibelt liv i enlighet med våra önskningar.

Vilka övertygelser hindrar oss från att leva det liv vi vill ha?

Irrationella tankar håller oss borta från det liv vi vill ha. Kognitiv psykologi, eller mer specifikt Ellis rationella emotiva beteendeterapi, är baserad på den centrala teorin att sakerna som sker inte är vad som producerar störningarna. Istället genereras problem av tolkningen folk gör av dem.

Bland de vanligaste absoluta övertygelserna som hindrar oss från att leva livet vi vill ha kan vi hitta följande:

  • Jag kan inte. Många personer gör redan vad de gillar och lever livet de vill ha. Skillnaden är att de litar på sig själva. De har lämnat ursäkter bakom sig, har kommit ut ur sin komfortzon och har skridit till handling. Om de kan göra det så kan även du.
  • Nu är inte rätt tidpunkt. Alla tidpunkter är perfekta för att börja. Vi tror felaktigt att när “krisen” är över kommer allt bli bättre. Att det är då vi ska börja röra oss. Men den tanken är inget annat än en ursäkt.
  • Det är bara för vissa tursamma personer. Den universella lagen om orsak och verkan lär oss att tur är något du kan ha om du tidigare skapade och fabricerade omständigheterna som ledde till den.
Dansande kvinna

Vidare så genererar absoluta krav även känslomässiga spänningar, vilket bereder väg för två typer av psykologiska störningar: ångest hos egot och störande ångest.

  • Ångest hos egot: det produceras när ens självbild förändras, och även när individen fördömer sig själv för att denne inte uppfyllt de absoluta krav som denne själv ställt.
  • Störande ångest: detta uppstår när du inte tillfredsställer dogmatiska övertygelser som skapar välmående och bekväma livsvillkor. Den orsakas av kraven som individen har på andra.

Sänkningen av en övertygelse skapar en ny dimension hos individen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.